Proračun Grada Korčule za 2023. i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu

KLASA: 400-02/22-01/05
URBROJ:2117-9-01-22-1
Korčula, 22. prosinca 2022.

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 144/21) i članka 47. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo

 PRORAČUN GRADA KORČULE ZA 2023. I PROJEKCIJE PRORAČUNA
ZA 2024. I 2025. GODINU

Proračun možete preuzeti na poveznici.
Obrazloženje Proračuna možete preuzeti na poveznici.
Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2023. godinu možete preuzeti na poveznici.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin