Prvi rezultati javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću, opće i administrativne poslove

Sukladno točki 9. Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću, opće i administrativne poslove, KLASA: 112-01/13-01/03, URBROJ: 2138/01-03/1-13-2, od 4. prosinca 2013., objavljuje se sljedeća obavijest.

……::::…..REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

…………………GRAD KORČULA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-01/13-01/03

URBROJ: 2138/01-03/1-14-12

Korčula, 22. siječnja 2014.

Sukladno točki 9. Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću, opće i administrativne poslove, KLASA: 112-01/13-01/03, URBROJ: 2138/01-03/1-13-2, od 4. prosinca 2013., objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

I.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane predmetnim Natječajem su EDITA DRUŠKOVIĆ i NENAD VUKAS.

II.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti – pisano testiranje održat će se dana

30. siječnja 2014. godine,

u Velikoj vijećnici Grada Korčule,

Korčula, Trg A. i S. Radića 1,

s početkom u 12,00 sati.

Provjera praktičnog rada (poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u i provjera aktivnog znanja engleskog jezika) održat će se naknadno, o čemu će kandidati pravodobno biti obaviješteni.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti održat će se intervju s kandidatom ukoliko isti ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i najmanje 50% ukupnog broja bodova na provjeri praktičnog rada.

IV.

Ako kandidati ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na predmetni Natječaj.

PREDSJEDNICA…………

POVJERENSTVA ZA PROVEDBU

JAVNOG NATJEČAJA…….

Željka Marunović, dipl. iur...

Tekst obavijesti možete preuzeti ovdje.