Prvi rezultati popisa stanovništva 2021.

Prema prvim rezultatima Državnog zavoda za statistiku u Gradu Korčuli je ukupno 5419 stanovnika.

Prema prvim rezultatima Državnog zavoda za statistiku u Gradu Korčuli je ukupno 5419 stanovnika što je za 244 stanovnika manje nego na popisu iz 2011. godine na kojem je Grad Korčula imao 5663 stanovnika.

U nastavku su rezultati popisa po naseljima Grada Korčule:

  2021. 2011.  
KORČULA  2661 2856  
ČARA 595 616  
PUPNAT 380 391  
RAČIŠĆE  380 432  
ŽRNOVO 1403 1368