Rekonstrukcija i opremanje sportskog igrališta u Žrnovu

Projekt je, u partnerstvu s Ustanovom “Športski objekti Korčula” i OŠ Ante Curać Pinjac Žrnovo, prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini Ministarstva turizma i sporta.

Naziv projekta:
Rekonstrukcija i opremanje sportskog igrališta u Žrnovu

Procijenjena vrijednost projekta:
211.858,94 EUR

Financiranje projekta:
Ministarstvo turizma i sporta: 122.115,36 EUR
Grad Korčula: 84.743,58 EUR
Ustanova Športski objekti Korčula: 5.000,00 EUR

Ciljevi projekta:
Prvi cilj projekta je razvojem nove sportsko-rekreativne infrastrukture povećati broj dostupnih i uređenih sportskih građevina kako bi se potaknuo razvoj sporta i razvoj rekreativnog bavljenja sportom.
Drugi cilj je omogućiti stanovništvu aktivno i sigurno provođenje slobodnog vremena te tako doprinijeti kvaliteti života lokalnog stanovništva.
Treći cilj je kroz unaprjeđenje infrastrukture povećati atraktivnost ruralnog područja grada Korčule kojem pripada naselje Žrnovo u kojem se projekt provodi.

Opis projekta:
Rekonstrukcija postojećeg vanjskog sportskog igrališta u sklopu Doma kulture Žrnovo te opremanje sportskom opremom i rekvizitima:
sanacija i rekonstrukcija postojećih tribina,
izgradnja ogradnog armiarno betonskog zida rubom tribina,
postavljanje ograde, izrada nove sportske podloge,
zamjena starih rubnjaka i ugradnja novih,
uređenje procjednih površina postavljanjem slojeva sa završnom umjetnom travom,
uređenje postojećih betoniranih pješačkih površina oko igrališta postavljanjem betonske galanterije,
ugradnja elemenata sportske i urbane opreme te kliznih vrata na kolnom prilazu igralištu.