Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule

 

Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule

Program: Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Nositelj: Grad Korčula

Projektni partneri: Turistička zajednica grada Korčule, Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o

Trajanje: 11/2017 – 11/2019

Proračun: vrijednost projekta 5.256.187,40 HRK, dio iz Europskog fonda za regionalni razvoj 4.204.949,92 HRK

https://strukturnifondovi.hr/
https://www.korcula.hr/

Opći cilj integriranog programa “Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule” je integracija programa revitalizacije kulturne baštine grada Korčule s aktivnostima privatnog i civilnog sektora koja osigurava unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom, poboljšanje turističkih pokazatelja i veću konkurentnost lokalnog gospodarstva. Program uključuje obnovu i opremanje 2 pojedinačno zaštićena kulturna dobra (utvrda Forteca te Velika i Mala kneževa kula) ali i obnovu ostalih kula i zidina (kula Svih svetih, Arsenal, kula Revelin, Knežev dvor- interpretacijski centar nematerijalne kulturne baštine, južni obrambeni zid) koje zajedno čine atraktivan turistički proizvod. U sklopu programa će se unaprijediti i lokalna infrastruktura, točnije tržnica na kojoj se prodaju tradicionalni lokalni proizvodi i ljetna pozornica koja pruža temelj za razne kulturno-zabave programe. Privatni partneri će se fokusirati na ugostiteljski sadržaj (konoba i ugostiteljski prostor u sklopu Arsenala), dok će organizacije civilnog društva i ostali zainteresirani dionici na autentičan način ukomponirati nematerijalnu kulturnu baštinu u ovaj jedinstveni integrirani turistički proizvod (viteški plesovi i glazbena tradicija). Program uključuje potencijalne partnere iz javnog, privatnog i civilnog sektora što pridonosi njegovoj integriranosti i vrijednosti. Poseban naglasak programa je stavljen na primjenu digitalnih tehnologija te prijenos znanja o njihovom korištenju na sve zainteresirane poduzetnike i građane.

Kao partneri na projektu sudjeluju Turistička zajednica grada Korčule i Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost grada Korčule.