Rješenje o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, br. 174/04, 79/07 i 38/09), članaka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, br. 40/08 i 44/08), članka 4. Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada …

Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, br. 174/04, 79/07 i 38/09), članaka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, br. 40/08 i 44/08), članka 4. Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/08) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 3. travnja 2012. godine donijelo

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule

  • Kompletan tekst Rješenje možete pogledato ovdje (.pdf)