Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Korčule donijelo je Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva Grada Korčule

.             

..

             REPUBLIKA HRVATSKA             
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
                     GRAD KORČULA                                
         Gradsko izborno povjerenstvo

Broj: GIP – 1/2011
Korčula, 30. svibnja 2011.

Na temelju članka 26. i 27. Odluke o izboru članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 2/02, 1/07 i 10/10), Gradsko izborno povjerenstvo donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju stalnog sastava
Izbornog povjerenstva

 1. U stalni sastav Izbornog povjerenstva imenuju se:

          1)   ANĐELKA BAROŠ , za predsjednicu

          2)   FANNY LOZICA, za člana

          3)   DINKO JERIČEVIĆ, za člana

           1)  SRĐAN MRŠE, za zamjenika predsjednika

           2)  DADIĆ ŽELJKO, za zamjenika člana

           3)  SANJA TOMAŠIĆ, za zamjenika člana.

  2. Izborno povjerenstvo:

  • brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora,
  • imenuje članove biračkih odbora,
  • određuje biračka mjesta u svakoj mjesnoj samoupravi u kojoj se provode izbori za članove vijeća,
  • nadzire rad biračkih odbora,
  • obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
  • na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu,
  • nadzire pravilnost izborne promidžbe,
  • prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
  • objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
  • obavlja i druge poslove određene zakonom i Odlukom o izboru članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora.

PREDSJEDNICA
Mirjana Burica Žuvela