Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za područje Grada Korčule

KLASA: 013-03/19-01/05
URBROJ: 2138/01-01-21-2
Korčula, 28. rujna 2021.

Na temelju članaka 14. i 44. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 73/97 i 174/04) te članaka 42., 48. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana  28. rujna 2021. godine donijelo

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda
za područje Grada Korčule

  1. MIRJANA BLITVIĆ razrješuje se dužnosti predsjednice Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za područje Grada Korčule (dalje u tekstu: Povjerenstvo).
  2. STOJAN MARELIĆ razrješuje se dužnosti zamjenika predsjednice Povjerenstva.
  3. STOJAN MARELIĆ imenuje se za predsjednika Povjerenstva.
  4. ANTE MILAT imenuje se za zamjenika predsjednika Povjerenstva.
  5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Tekst Rješenja možete pročitati na poveznici.