Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 16. veljače (četvrtak) 2017. godine, s početkom u 18.07 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Joško Cebalo – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Marko Skokandić – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet (dio sjednice), Bernarda Tomić, v.d. pročelnica UO za proračun i financije (dio sjednice), i Srđan Mrše,  v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 12 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Ivona Kapor, Albert Marelić i Marija Šegedin.

Skraćeni zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.