Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednici je predsjedala Marija Šegedin – predsjednica Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradila je Luca Tvrdeić Tomić.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Nazočni vijećnici: Marija Šegedin, Tonči Žuvela, Ivana Filippi, Silvano Kapor, Stojan Marelić, Ivan Botica, Kristo Cebalo, Marko Skokandić, Ante Milat, Andrija Fabris, Ivan Šale, Marin Laus.

Ostali nazočni: Nika Silić Maroević – gradonačelnica, Petra Fabijanović, pročelnica UO za opće poslove i mjesnu samoupravu, Željka Marunović, pročelnica UO za gradsku imovinu, gospodarstvo i turizam, Bernarda Tomić, pročelnica UO za proračun i financije, Vedran Božanić, pročelnik UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Ana Štimac, pročelnica UO za društvene djelatnosti, Dinko Šegedin, predsjednik Savjeta mladih Grada Korčule, Srđan Mrše i Ivan Blitvić.

Utvrđen je (početni) kvorum od 12 vijećnika.

Od početka nije nazočio vijećnik: Darko Tarle.

  • Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete pročitati na poveznici.
  • Zvučni zapis sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznici.