Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2007)

Sjednica je održana 15. svibnja (utorak) 2007. godine, s početkom u 19.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici predsjedava Frano Skokandić – predsjednik Vijeća, ista se tonski snima, a zapisnik vodi Sanja Tomašić.

Utvrđen je kvorum od 12 vijećnika. Sjednici nisu nazočni sljedeći vijećnici: Aljoša Milat, Josip Podbevšek i Sretan Tvrdeić..

Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Dušan Kalogjera i Marko Skokandić (od 20.20 sati)– zamjenici gradonačelnika, Tajana Grbin i Darko  Bakarić  – članovi GP, Srđan Mrše – tajnik Grada, Ivica Drušković i Mate Cebalo – vijećnici Žup. skupštine, Julio Marelić – MO Čara te predstavnici tiska.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

AKTUALNI SAT

Lovre Botica se ukratko osvrće na sastanak koji je 26. travnja 2007. godine održan u Gradskoj vijećnici na temu: Mogućnost završetka stečajnog postupka nad Inkobrodom d.d. te iznosi stav Kluba vijećnika HDZ-HSLS-HSP po tom pitanju. Klub smatra da se radi o vrlo važnoj temi za Grad Korčulu o kojoj bi se trebalo raspraviti na Vijeću, pa predlaže da se u narednih mjesec i pol dana održi sjednica na tu temu. Postavlja pitanje Predsjedniku Vijeća da li se može obvezati da će sazvati tu sjednicu, ili je potrebno uputiti takav zahtjev potpisan od određenog broja vijećnika.

Predsjednik Vijeća odgovara da s koalicijskim partnerima mora dogovoriti tu temu, ali ukoliko dobije zahtjev potpisan od potrebnog broja vijećnika, njegova je obaveza to staviti na dnevni red Vijeća.

Gradonačelnik se slaže da je tema Inkobroda vrlo važna za cjelokupni razvoj gospodarstva na našem području i o njoj je svakako potrebno raspravljati na Vijeću. Preuzima obavezu da pripremi sve potrebno za tu sjednicu, ali napominje da je potrebno ipak pričekati određene potvrde, odnosno naznake od strane Ministarstva. Poglavarstvo radi ne samo na pitanju „Inkobroda“, već i „Mediteranske plovidbe“ i HTP-a „Korčula“, o čemu će Vijeće biti izviješteno.

Franica Matić Šain iznosi da Grad nema nikakvu viziju kako zaštititi Luku Uš. To je uvala koja  je po svojoj konfiguraciji ekološki riskantna. Smatra potrebnim zaštititi je i privesti svrsi koja bi najviše odgovarala Korčuli te i tu temu postaviti na dnevni red jedne od sjednica Vijeća.

Tino Andrijić postavlja pitanje koliki je rok određen u Poslovniku GV za dobivanje odgovora na vijećničko pitanje, bilo usmenim, bilo pismenim putem. Naime, podsjeća da je u prosincu 2006. godine postavio pitanje vezano za problem oko izgradnje trgovačkog centra, parkirališnog prostora i garaža na Potoku, ali odgovor još nije dobio. Nije dobio nikakvu povratnu informaciju niti na svoj zahtjev postavljen prije godinu i pol dana kada je zatražio da se pokuša preko nekog stručnog odvjetničkog ureda procijeniti mogućnost osporavanja vlasništva „Gradine“ nad Arsenalom.

Predsjednik Vijeća traži od Gradonačelnika da naloži stručnim službama Grada da upute odgovor vijećniku.

Vicko Ivančević također ističe činjenicu da na neka od svojih vijećničkih pitanja nije dobio odgovor niti usmeni niti pismeni, pa u tom smislu upućuje kritiku Poglavarstvu. Nadalje, ukazuje na vrlo loše, katastrofalno, stanje plaže na Banjama te postavlja pitanje koje su ovlasti Poglavarstva i Komunalnog redarstva da tu plažu dovedu u red. Predlaže i da se razmisli o tome kako i na koji način proširiti postojeće kapacitete plaža na našem području.

Gradonačelnik odgovara da gradsko komunalno poduzeće čisti i održava tri plaže u gradu i to plažu na Puntinu,  ispod Samostana te plažu pokraj Spomenika na Plokati. Plaža na Banjama je u koncesiji HTP-a  „Korčula“, a i samo zemljište iznad  je u njegovom vlasništvu. Nažalost, Grad Korčula nije uspio postići dogovor s HTP-om oko preuzimanja te plaže. Osobno je također nezadovoljan stanjem na toj plaži, i dodatnim naporima će pokušati nešto napraviti kako bi se to stanje popravilo. Slaže se s prijedlogom da su plaže jedno od pitanja o kojem se treba raspraviti i za to će biti prilike prilikom rasprave o izmjenama i dopunama PP. Podsjeća da je prije svega potrebno utvrditi granice pomorskog dobra.

Vicko Ivančević opetovano iznosi svoje mišljenje da bi komunalno redarstvo tu plažu trebalo dovesti u red te bilo kaznama, bilo nekim drugim metodama naložiti HTP-u da tu plažu održava urednom. Zanima ga da li može dobiti na uvid dokumentaciju iz koje su vidljivi pokušaji dogovora s HTP-om vezano za ovu problematiku.

Marinko Pažin postavlja pitanje kako je moguće da su četiri autobusa prošla preko tek obnovljenih kamenih ploča na Plokati. Zanima ga tko je to odobrio.

Gradonačelnik odgovara da nitko iz GP nije dao takvo odobrenje, dapače radilište je bilo ograđeno.

Ivan Farac u ime stanara sv. Nikole upućuje kritiku Poglavarstvu zbog toga što se još uvijek, unatoč traženju,  nije uklonila dizalica „Kanjca“, nisu uklonjene barke sa suhog veza niti je sanirana riva koja je oštećena prije nekoliko godina u nevremenu. Podsjeća da je u više navrata postavljano i vijećničko pitanje vezano za mogućnost postavljanja „ležećih policajaca“ na tom dijelu, ali se po tom pitanju ništa nije napravilo. Moli odgovor kada će se navedeni problemi riješiti.

Gradonačelnik iznosi da bi prije svega volio da stanari sv. Nikole poštuju gradske odluke i ne parkiraju svoje automobile na za to nedozvoljenom mjestu te da sv. Nikola postane šetnica kako je i planirano gradskom odlukom. Dizalicu „Kanjca“ je u planu premjestiti, ali se još nije našla pogodna lokacija. Grad je za to tražio dio „Inkobroda“ i postupak je u tijeku. Nadalje, ističe da su sve barke sa suhog veza uklonjene. Izrađena je jedna varijanta tehničke dokumentacije za uređenje obale u sv. Nikoli, održana je javna prezentacija iste, ali nije naišla na pozitivan odjek kod tamošnjih stanara. Oko toga će se nastaviti rasprava i pokušat će se naći rješenje koje će biti prihvatljivo svima.

Davor Penić je nazočan sjednici od 19.40 sati.

Ivan Farac replicirajući Gradonačelniku ističe da još uvijek postoji na mostu nekoliko oštećenih baraka, dakle nisu sve uklonjene. Ističe da nije tražio izgradnju nove rive, već saniranje postojeće. Smatra da su stanari sv. Nikole najmanje krivi za nered koji je tamo nastao zbog nepropisno parkiranih automobila. Oni se ponašaju tako jer ne postoji nikakvog reda, odnosno nema nikoga tko bi provodio taj red.

Jakov Belić postavlja pitanje čija je obaveza postavljanje telefona na taxi stajalištu u gradu. Ako je to obaveza Grada, mišljenja je da se to čim prije treba napraviti, a ako je to obaveza same Udruge autotaxi prijevoznika u Gradu Korčuli, predlaže da Poglavarstvo istoj uputi zahtjev da to sami ostvare i to čim prije.

Gradonačelnik odgovara da je na taxi stajalištu postojala telefonska govornica, ali ju je netko uništio. U same odnose unutar Udruge neće ulaziti, ali se slaže da je postojanje telefona na stajalištu nužno.

Jakov Belić ističe da Korčula mora imati govornicu na taxi stajalištu te da taj broj mora biti oglašen.

Tonči Anzulović podsjeća da se o rekonstrukciji ceste Korčula-Račišće dosta govorilo na Vijeću. Smatra da se radi o cesti koja je, u odnosu na ostale na otoku, u najgorem prohodnom stanju, a pogotovo na dijelu kroz Strećicu. Zanima ga što se napravilo po pitanju njene rekonstrukcije te što je dalje u planu, odnosno da li je moguće doznati datum do kada će rekonstrukcija biti gotova.

Gradonačelnik odgovara da ŽUC u svom Planu ima rekonstrukciju dijela te ceste  kroz Medvinjak. Napravljena je tehnička dokumentacija i završen je natječaj. Nažalost, uslijedile su žalbe i žalbeni postupak je u tijeku. To je razlog što će radovi, čiji je završetak bio planiran do sezone, započeti tek nakon završetka iste. Prilikom izrade izmjena i dopuna PP biti će potrebno detaljnije razmotriti tu cestu i predložiti novu trasu. ŽUC je spreman ući u projektiranje kompletno nove trase za cestu Korčula-Račišće s nastavkom prema Babini.

Franica Matić Šain moli Gradonačelnika za informaciju vezanu uz prostor za KUD „Moreška“.

Gradonačelnik odgovara da su KUD-u „Moreška“ dodijeljeni nov prostori, koji međutim još nisu u funkciji. Dovođenjem istih u funkciju vezano je za iseljenje „Mediteranske plovidbe“ iz gradske zgrade u kojoj se trenutno nalazi. Potrebno je napraviti i rekonstrukciju te zgrade. Napravljen je snimak postojećeg stanja   kompletnog objekta kako bi mogli ishoditi potrebne građevinske dozvole. Vjeruje da će do kraja godine imati slobodnu zgradu i pristupiti nužnim sanacijama i uređenjima.

Tino Andrijić postavlja pitanje vezano za Radio Korčulu. Poznato je da je Grad Korčula proteklih godina uložio značajna novčana sredstva u Radio. S obzirom da su najavljene promjene Zakona kojim LS neće moći sudjelovati u vlasničkoj strukturi, mišljenja je da je vrijeme da se Grad počne pripremati za te promjene te da zaštiti dosada uložene investicije.Predlaže da Poglavarstvo iznese koncept kako bi Radio pripremili za nadolazeću privatizaciju.

Gradonačelnik iznosi da Grad nije ulagao sredstva u Radio Korčulu da bi utjecao na sam rad Radija, već da bi mu osigurao normalne uvjete za funkcioniranje i podupirao njegov rad. Grad je suvlasnik s 25% i činjenica je da najviše participira u radu Radija u smislu pokrivanja troškova. S ostalim suvlasnicima se razgovaralo o mogućnosti preuzimanja određenog dijela Radija, ali su upozoreni od strane Ministarstva da se priprema novi Zakon. Ako Gradsko vijeće i dalje insistira da se nastavi s tim razgovorima, Poglavarstvo će to pokušati pripremiti ali ne može dati odgovore na ono što je još u pripremi i što će možda novim Zakonom biti definirano na drugi način.

Tino Andrijić predlaže da se ipak poradi na povećanju udjela Grada u Radio Korčuli te da se Vijeću prezentira Izvješće o radu (ne misli na informativni program već funkcioniranje ustanove).

Gradonačelnik smatra da prijedlog gosp. Andrijića zahtjeva točku dnevnog reda Vijeća. Naime, odluka po kojoj bi Gradsko poglavarstvo ušlo u postupak otkupa određenih suvlasničkih dijelova u Radiju treba biti donesena na Vijeću. On osobno je mišljenja da se u to ne bi trebalo ulaziti do donošenja novog Zakona.

Tino Andijić replicirajući Gradonačelniku ističe da bi čekanje stupanja na snagu novog Zakona značilo da bi u tom trenutku Grad imao 25% kojih bi se trebao riješiti. Naime, ne bi imao mogućnost nikakvog utjecaja. Smatra da bi za Grad bilo bolje i povoljnije da u tom trenutku ima većinu udjela.

Predsjednik Vijeća se obvezuje to postaviti na dnevni red jedne od idućih sjednica Vijeća.

Lovre Botica ukazuje na nered koji nastaje nepropisnim zaustavljanjem turističkih autobusa pokraj autobusnog kolodvora te nereagiranjem Policije na to. Zanima ga kako je prošle godine bilo s pauk vozilom, u financijskom smislu. Smatra da samo vozilo „pauk“ nije presudno u svemu tome već da bi određene primarne službe ipak trebale odrediti svoj dio posla.

Gradonačelnik se slaže da tu postoji problem. Postoji prometni znak koji zabranjuje ulazak autobusima dalje od autobusnog kolodvora (osim onima s posebnom dozvolom), ali u funkcioniranju toga postoji određeni problem. Prošli tjedan obavljen je razgovor s vlasnikom „Korčula busa“ i pokušava se taj problem riješiti. Vezano za rad policije iznosi da jedino što on može je obaviti razgovor s Načelnikom policije i tražiti da u određenim situacijama drugačije reagiraju. Podsjeća da komunalna služba nema  zakonske mogućnosti regulacije prometa na županijskoj cesti. Prošle godine se s pauk vozilom imao samo trošak, zarade nije bilo. Iznosi da se i  ove godine planira pauk služba, a također i da je Poglavarstvo donijelo odluku da KTD “Hober“ ide u nabavku tog specijalnog vozila. Isporuka istog očekuje se tek na jesen.

Marinko Pažin postavlja pitanje što je s prostorom restorana Liburna. Zanima ga do kuda se došlo sa sudskom tužbom, kada će Grad ući u taj prostor te tko će odgovarati za onako štetno, po Grad, napravljen ugovor.

Gradonačelnik odgovara da se Grad žalio na prvostupanjsku presudu. Predmet je na drugostupanjskom sudu i već se dva puta poslala požurnica. Grad je, svjestan činjenice u koliko lošem stanju je objekt, pokušao ući u isti, nakon čega je uslijedila tužba za ometanje posjeda. S obzirom da je tu tužbu Grad izgubio, više nema namjeru, do okončanja sudskog postupka, ulaziti u taj objekt. Grad za svu svoju imovinu plaća osiguranje. Sadašnji korisnik prostora je po ugovoru dužan Gradu refundirati to osiguranje.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Tonči Anzulović, kao predsjednik Odbora za statut i poslovnik iznosi da je predloženi dnevni red u skladu sa Statutom Grada i Poslovnikom GV te da u sadržaju predloženog materijala nema zapreka za raspravu po istom i donošenje predloženog akta (zaključka).

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po predloženom dnevnom redu. S obzirom da nije bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu istog, zaključuje raspravu te predloženi dnevni red stavlja na glasovanje.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasni, i glasi:

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Pravilnika o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Grada Korčule
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule
 5. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i nezavisnih vijećnika
 6. Prijedlog Plana operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na području Grada Korčule za 2007. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje za suca porotnika pri Županijskom sudu u Dubrovniku
 8. Imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice „Ivan Vidali“
 9. Reorganizacija Prekršajnog suda  Korčula
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2006. g.
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2007. g.
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja u 2006. godini
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Gradskog muzeja u 2007. godini
 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu „Festival Korčula“ u 2006. godini
 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Centra za kulturu „Festival Korčula“ u 2007. godini

1. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik je usvojen jednoglasno, bez primjedbi.

2. TOČKA – Prijedlog Pravilnika o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Grada

Korčule

Gradonačelnik u uvodnom izlaganju iznosi da su, sukladno Zakonu o pravu pristupa informacijama, tijela javne vlasti, u ovom slučaju tijela JLS, obvezna svojim općim aktima utvrditi uvjete pod kojima se omogućava neposredan uvid javnosti u njihov rad. S obzirom da se radi o općem aktu, isto je u nadležnosti Gradskog vijeća, pa se sukladno navedenoj odredbi Zakona i ostalih odredbi Zakona predlaže Vijeću donošenje ovog Pravilnika. .

Vicko Ivančević postavlja pitanje da li će donošenje Pravilnika financijski teretiti Proračun Grada, točnije da li to za sobom povlači zapošljavanje novog djelatnika. Nadalje, smatra da je točka 1. u čl. 3. nedefinirana. Mišljenja je da bi trebalo preciznije navesti što je to što tijela Grada mogu proglasiti službenom tajnom.

Gradonačelnik odgovara da unutar GU postoje ovlaštene osobe koje mogu obavljati posao službenika za informiranje i nema potrebe za zapošljavanjem novog djelatnika. Financijski ovo neće teretiti Gradski proračun. Podsjeća da postoje pravila na koji način se određeni dokument proglašava tajnim ili povjerljivim.  Tijelo koje donosi određeni dokument odlučuje o tome da li će on biti proglašen službenom tajnim ili ne.

Tino Andrijić iznosi inicijativu o projektu digitalnih radova. U taj projekt su već ušli neki gradovi i na taj način mnogo toga olakšali svojim građanima, smanjili vlastite troškove i ubrzalo određene procese. S obzorom da u Gradu Korčuli već postoji osnovna informatička infrastruktura, ne bi se trebalo raditi o većim ulaganjima. Predlaže da Grad pokrene također tu inicijativu i osnuje određenu radnu skupinu koja će pripremiti kompletan materijal. Posebno naglašava da bi s takvom digitalizacijom i informatizacijom Grada bilo moguće praćenje efikasnosti rada, a samim tim i pratiti da li je valjan sustav odgovornosti u radu GU.

Gradonačelnik iznosi da je Grad Korčula već napravio određene korake u digitalizaciji svog poslovanja.

Slaže se da će u budućnosti prijedlog kojeg je iznio gosp. Andrijić spadati u dio današnjeg Pravilnika.

Davor Penić ističe da se ovdje radi samo o usklađenju akta sa Zakonom. Pravo na pristup informacijama potrebno je osigurati svima, a ne samo onima koji su informatički obrazovani.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Pravilnika na glasovanje.

Pravilnik o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Grada Korčule, u predloženom sadržaju, usvojen je jednoglasno.

3. TOČKA – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Marko Skokandić u uvodnom obrazloženju ističe da se iz dosadašnjeg iskustva pokazala potreba za doradom postojeće Odluke. Prvenstveno je novina u uvođenju kriterija za utvrđivanje sposobnosti ponuditelja, kroz određivanje određenih kriterija.Također, ovim izmjenama  i dopunama definirano je i pitanje koje djelatnosti obavlja  KTD „Hober“ kao što je proširen krug komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja (blokiranje i deblokiranje, čuvanje i premještanje nepropisno zaustavljenih parkiranih vozila). Izmjenama je omogućeno da se neke djelatnosti, koje su ovom Odlukom povjerene KTD-u „Hober“ , mogu koncesionirati odnosno povjeriti ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, ako tako odluči Vijeće, kao i da neke djelatnosti koje su bile u koncesiji ubuduće obavlja KTD „Hober“.

Tonči Anzulović smatra da je rok za davanje koncesije naveden u čl. 3. (do 30 godina) prevelik.

Jakov Belić smatra da se, bez obzira što je zakonom ograničen rok za davanje koncesije, podzakonskim aktom isti može ograničiti i navesti manji, ali ne veći od zakonom dozvoljenoga.  Zanima ga zbog čega je toliko velika razlika u rokovima koncesija navedenih u čl. 3. i čl. 4.

Marko Skokandić ističe da su u čl. 3. definirane profitabilne djelatnosti u kojima koncesionar plaća Gradu, dok su u čl. 4. definirane neprofitne djelatnosti i financiraju se iz Gradskog proračuna.

Gradonačelnik pojašnjava da se radi o maksimalnom roku navedenom u zakonu. Kod obavljanja poslova iz čl. 3. koncesionar treba uložiti značajna sredstva i iz tog razloga je za te poslove rok koncesije veći.

Tajnik pojašnjava da je zakonom propisano da se koncesija ne može dati dulje od 30 godina. Podsjeća da natječaj za koncesiju raspisuje Poglavarstvo, ali samu odluku o davanju iste donosi Vijeće.

Lovre Botica se također slaže da je rok naveden u čl. 3. (do 30 godina) predug i da u tom članku ne bi trebalo navoditi taj maksimalni rok.

Predsjednik Vijeća moli konkretne prijedloge.

Davor Penić podsjeća da po Zakonu onaj tko uzima koncesiju ima pravo na povrat ulaganja u određenom vremenskom razdoblju. Poglavarstvo bi se trebalo ovlastiti da izračuna koliki je povrat ulaganja, koliko je profitabilna faza i temeljem toga odrediti rok.

Jakov Belić smatra da je za sve poslove navedene u čl. 3. prevelik maksimalno navedeni rok koncesije te predlaže da bude do 10 godina.

Gradonačelnik u ime predlagača prihvaća prijedlog da u čl. 3.st. 3. umjesto „do 30 godina“ stoji „do 10 godina“.

Vicko Ivančević postavlja pitanje da li je zakonom utemeljena odluka vezana za blokiranje i deblokiranje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Predlaže da se u čl. 6. točka 3 nadopuni na način da se iza riječi „ponuda“ doda “ili jamstva da sredstva može nabaviti u traženom roku“. Nadalje, predlaže da u 6. čl. st. 2 umjesto „iduću godinu“ stoji  “prethodnu godinu“. Sljedeći prijedlog odnosi se na čl. 7. gdje bi umjesto “snošenja posebne odgovornosti“ trebalo stajati „snošenja ikakve odgovornosti“. Predlaže da se u Odluci ostavi mogućnost da Grad osnuje vlastitog pogona parkinga. U tom smislu predlaže nadopunu u čl. 2. gdje bi iza riječi „ili pravnoj osobi“ trebalo navesti „ili vlastitom pogonu Grada“.

Gradonačelnik u ime predlagača prihvaća prijedlog za izmjenu čl. 2. st. 2. na način da se iza riječi „Hober“ d.o.o. doda „ ili vlastiti pogon Grada Korčule“ te iza riječi „Društvu“ doda „odnosno vlastitom pogonu Grada Korčule“.

Darko Bakarić napominje da uvjeti za dobivanje koncesije moraju biti jasni te da se u taj posao treba ozbiljno ući, i iz tog razloga se ne slaže s prijedlogom gosp. Ivančevića vezanim za nadopunu u čl. 6. toč. 3.

Vicko Ivančević smatra da je bankovna garancija i bjanko zadužnica vrlo dobra garancija da će sredstva biti osigurana, ili se u suprotnom gubi koncesija, Grad se naplaćuje i raspisuje se novi natječaj. Grad bi u natječaju trebao dati rok u kojem se treba nabaviti potrebna oprema, ako je zainteresirana strana nema. Smatra da nitko neće investirati sredstva, ako nije siguran da će dobiti koncesiju.

Gradonačelnik u ime predlagača prihvaća i izmjenu u čl. 6 zadnji stavak gdje umjesto riječi „iduću godinu“ treba stajati „prethodnu godinu“. Naime, radilo se o tekstualnoj pogrešci.

Tino Andrijić se slaže s prijedlogom gosp. Ivančevića vezanim za čl. 6. toč. 3.Smatra da su se na ovakav način, kako je to sada predloženo u Odluci, u startu eliminirali domaći „mali“ poduzetnici i obrtnici koji zasigurno neće investirati velike iznose i riskirati da li će dobiti koncesiju ili ne.

Ivan Farac smatra da bi se u Odluci mogla navesti i mogućnosti davanja u koncesiju tržnica na malo. Stoga predlaže da se u čl. 3. doda točka 7. – tržnice na malo, a sukladno tome i u čl. 2. st. 1. da se također doda „- tržnice na malo“.

Gradonačelnik u ime predlagača prihvaća prijedlog gosp. Farca, na način kako ga je isti predložio. Napominje da je potrebno sukladno tome u čl. 2.st. 1. iza broja 11. dodati „i 12“.

Predsjednik Vijeća određuje pauzu od 5 minuta kako bi se predlagač mogao očitovati o prijedlogu gosp. Ivančevića vezanom za izmjenu u čl. 6.toč. 3.

Marko Skokandić, nakon pauze, iznosi da Poglavarstvo ne prihvaća prijedlog gosp. Ivančevića vezan za čl. 6. toč.3. Pojašnjavajući takvu odluku iznosi da u Odluci stoji da zainteresirana osoba mora raspolagati onim sredstvima koja su joj potrebna za obavljanje određene komunalne djelatnosti, a ne da ih mora imati u vlasništvu. Dakle, na natječaj se mogu javiti i oni zainteresirani koji će ta sredstva (npr. pauk vozilo ili vozilo za prijevoz pokojnika) iznajmiti i priložiti ugovor o najmu koji može biti i na mjesec dana. Ako i ne dobije koncesiju treba samo platiti taj mjesec dana najma, a ako istu dobije, radit će s iznajmljenim sredstvima dok ne dobije vlastita.

Vicko Ivančević prihvaća izneseno obrazloženje i povlači svoj prijedlog.

Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje prijedlog Odluke s gore prihvaćenim izmjenama i dopunama od strane predlagača.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, u tekstu kako je predložena uz  prihvaćene izmjene i dopune od strane predlagača u čl. 2., 3. i 6., usvojena je jednoglasno.

4. TOČKA – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa na

području Grada Korčule

Marko Skokandić u uvodnom obrazloženju iznosi da se ovim izmjenama uređenje prometa u mirovanju stavlja u nadležnost Gradskog poglavarstva, čime se postiže efikasnije i prometnije rješavanje nastalih prometnih problema vezanih za promet u mirovanju. Člankom 16d. stvara se pravni okvir donošenja posebne odluke, koju će Poglavarstvo pripremiti za Gradsko vijeće, a kojom će se podrobnije urediti upravljanje odnosno gospodarenje javnim parkiralištima, javnim garažama i označenim parkirališnim mjestima na javnim prometnim površinama, posebice organizaciju, naplatu i kontrolu parkiranja posebice ondje gdje se uvede naplata parkiranja, što je važno za organizatora parkiranja.

Predsjednik Vijeća ističe da je prijedlog Odluke dobio suglasnost PU Dubrovačko-neretvanske.

Ivan Farac smatra da novim prijedlozima vezanim za parkiranje, stanari gube parkirana mjesta. Zanima ga tko će naplaćivati kazne za vozila koji se vršeći dostavu, parkiraju na za to nedozvoljenim mjestima. Da li Policija?

Marko Skokandić se slaže da će se ukidanjem parkirališta pokraj škole izgubiti dio koji je bio namijenjen za stanare. Međutim, ove godine je, u dogovoru s KTD-om  „Hober“  kao koncesionarom, predviđeno da zapadna obala bude namijenjena isključivo za stanare, obrtnike i institucije. Dakle, na zapadnoj obali ove godine neće biti komercijalnog parkinga. Podsjeća ipak, da Novi puti prošle godine nisu bili u funkciji, u smislu parkirališnog prostora, pa je za očekivati da će ovo smanjene usmjeriti promet u mirovanju i na Nove pute. Vezano za drugo pitanje gosp. Farca, podsjeća da je Policija ta koja jedino može sankcionirati prekršaj prema prometnim znakovima. Tu postoje određeni problemi, ali se radi na njihovom rješavanju. Ove godine bi tijekom ljetnih mjeseci trebale biti angažirane dodatne policijske snage.

Ivan Farac smatra da parkiranje na Novim putima nije dobro organizirano. Podsjeća da je prilikom donošenja prvotne Odluke predlagao da se smjer te ulice promijeni.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke na glasovanje.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule, u tekstu kako je predložena, usvojena je jednoglasno.

5. TOČKA –   Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i

nezavisnih vijećnika

Gradonačelnik iznosi da se radi o usklađenju s novim Zakonom o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata.

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i nezavisnih vijećnika, u tekstu kako je predložena, usvojena je jednoglasno, bez rasprave.

6. TOČKA – Prijedlog Plana operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na području Grada

Korčule za 2007. godinu

Dušan Kalogjera u uvodnom izlaganju iznosi da će DVD Korčula imati aktivno interventnu jedinicu od 15. lipnja do 15. rujna 2007. godine. Ista će biti mobilna 24 sata i sačinjavat će je 10 sezonskih vatrogasaca koje financira Grad Korčula. Četiri sezonska vatrogasca financirat će Općina Lumbarda i to na osnovu ugovora između Općine Lumbarda i Grada Korčule. Po  sadašnjim planovima bit će i osam sezonskih vatrogasaca koje će financirati RH. Podsjeća da su se prilikom donošenja Proračuna osigurala određena sredstva za otplatu jednog rekonstruiranog vozila specijalno za gašenje šumskih požara. Do 20. lipnja bi to vozilo trebalo biti gotovo. Od dijela vatrogastva koje je pri MUP-u traženo je da za potrebe Grada osigura jedno specijalno vozilo za šumske požare u posudbi i to od 15. lipnja do 15. rujna. Također je traženo da se jedinica koja je stacionirana u Blatu, a financira je isključivo RH, dijelom dislocira, s vozilom, na područje Grada Korčule, točnije u Čaru.

Lovre Botica podržava izlaganje gosp. Kalogjere. Smatra da su operativne mjere i  protupožarna zaštita na našem području vrlo važni. U Račišću su na tragu okupljanja i formiranja postrojbe DVD-a. Koristi priliku da zahvali gosp. Branku Bačiću, državnom tajniku, na potpisanom ugovoru, zajedno s Gradonačelnikom,  kojim će se konačno riješiti problem Vatrogasnog doma. Na kraju ističe da će podržati predloženi Plan.

Gradonačelnik iznosi da će od danas (15. svibnja 2007.) pa do 15. lipnja 2007., biti angažirano 10 sezonskih vatrogasaca koji će raditi na protupožarnoj preventivi na Forteci i u Hoberu. Od 15. lipnja prelaze na aktivnosti prema Programu.

Vicko Ivančević se nada da će ta dodatna akcija imati učinka.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Plana na glasovanje.

Plan operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na području Grada korčule za 2007. godinu, u tekstu  kako je predložen, usvojen je jednoglasno.

7. TOČKA – Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje za suca porotnika pri

Županijskom sudu u Dubrovniku

Davor Penić u ime Odbora za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću donošenje zaključka kojim bi se gosp. Dinko Jeričević, iz Korčule, predložio kao kandidata ispred Grada Korčule za imenovanje za suca porotnika pri Županijskom sudu u Dubrovniku.

Predsjednik Vijeća stavlja gore izneseni prijedlog na glasovanje.

Prijedlog Odbora je jednoglasno prihvaćen te je shodno tome jednoglasno donesen i Zaključak kojim se Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ispred Grada Korčule, predlaže Dinko Jeričević, kao kandidat za imenovanje za suca porotnika pri Županijskom sudu u Dubrovniku.

8. TOČKA – Imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice „Ivan Vidali“

Davor Penić u ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže Gradskom vijeću da za ravnatelja Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u Korčuli, na vrijeme od četiri godine, imenuje gđu Tajanu Grbin, prof.

Predsjednik Vijeća napominje da u toč.2. Rješenja treba stajati „od 16. svibnja 2007. godine“.

Lovre Botica vjeruje da će prof. Grbin svoj posao raditi kako treba te ističe da će imati njihovu podršku.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Rješenja kojim se Tajana Grbin, prof. imenuje za ravnatelja Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u Korčuli, na vrijeme od četiri godine, počevši od 16. svibnja 2007., na glasovanje.

Rješenje je doneseno jednoglasno.

9. TOČKA – Reorganizacija Prekršajnog suda  Korčula

Gradonačelnik pojašnjava da je u sredstvima javnog informiranja objavljena informacija o ukidanju Prekršajnog suda u Korčuli i njegovom spajanju s Prekršajnim sudom u Blato. Gradsko poglavarstvo je na to odmah reagiralo i uputilo pismo Ministrici pravosuđa u kojem iznosi svoje neslaganje s takvom odlukom, obrazloženo činjenicama i argumentima. Nakon toga je stigla informacija o prijedlogu zakona koji je išao u Saborsku proceduru iz kojeg se vidi da informacija objavljena u novinama, nije točna. Napominje da je u dopisu upućenom Ministrici greškom izostavljeno mjesto Račišće.

Lovre Botica smatra da bi u prijedlogu zaključka kojim se podržava očitovanje Grada Korčule o premještanju Prekršajnog suda u Korčuli trebalo navesti da se podržava i prijedlog Vlade koji je upućen u Saborsku proceduru.

Predsjednik Vijeća predlaže sljedeći zaključak: „ Podržava se očitovanje Grada Korčule o premještanju sjedišta Prekršajnog suda u Korčuli, od 16. travnja 2007. godine, kao i prijedlog zakona Vlade RH koji je upućen u Saborsku proceduru, po kojem Prekršajni sud u Korčuli ostaje u Korčuli.“.

Tako predloženi zaključak, usvojen je jednoglasno.

10. TOČKA –  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u

2006. g.

Franica Matić Šain izražava pohvale radu Knjižnice i čestita dosadašnjoj ravnateljici na proteklom radu kao i novoizabranoj ravnateljici.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka na glasovanje.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2006. godini, u tekstu kako je predložen, prihvaćan je jednoglasno, bez rasprave.

11. TOČKA – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice „Ivan

Vidali“ za 2007. godinu

Vicko Ivančević smatra da se rasprava o predloženim programima rada gradskih ustanova trebala voditi ranije, a ne sada u svibnju mjesecu. Izražava pohvalu radu Knjižnice ali i žaljenje što je toliko mali broj upisanih korisnika njenih usluga. Boljom promidžbom bi, smatra, trebalo poraditi na tome da taj broj bude veći.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka na glasovanje.

Zaključak o davanju suglasnosti na program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2007. godinu, u tekstu kako je predložen, prihvaćen je jednoglasno.

12. TOČKA – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja u 2006. godini

Raspravi je nazočna ravnateljica Muzeja, gđa Marija Hajdić.

Franica Matić Šain postavlja pitanje zbog čega je u 2006. godini, u odnosu na 2005., Gradski muzej, po osnovu posjetitelja, imao 35 – 40% manje prihoda.

Marija Hajdić odgovara da je preko turističke agencije „Gulliver“ bio smanjen broj posjetitelja muzejima, kako u Korčuli tako i u čitavoj Dalmaciji. Obavila je određene razgovore i dogovore te se nada da će se postotak posjete gostiju Muzeju poboljšati.

Vicko Ivančević ističe da se osim agencijskih gostiju, smanjio i broj pojedinačnih posjetitelja Muzeju. Smatra također da bi trebalo poraditi na pojačanoj promidžbi Muzeja. Ukazuje na pogrešku u izračunu kod ostvarivanja financijskog plana za 2006. godinu. Zanima ga u kojoj je fazi projekt uređenja zgrade Muzeja.

Gradonačelnik odgovara da je zgrada Muzeja u takvom stanju da bi vrlo brzo moglo doći u pitanje njezino korištenje. Postojali su problemi oko izrade potrebne dokumentacije. Završeno je idejno rješenje i kreće se u fazu izrade konzervatorskih smjernica kako bi mogli pristupiti daljnjoj realizaciji projekta. Nažalost, cijeli taj postupak je kad je u pitanju spomenik kulture, vrlo spor i složen. Gosp. N. Ivančević je bio prvi projektant s kojim se potpisao ugovor, ali je nakon određene faze projektne dokumentacije odustao od ugovora. Grad je bio prisiljen tražiti novog projektanta, a to je Colnago, koji je napravio spomenuto idejno rješenje.

Vicko Ivančević smatra da Grad, kada je riječ o zaštiti povijesne baštine, mora u dogovoru s Konzervatorima, interventno djelovati. Zanima ga zbog čega to ne ide brže.

Gradonačelnik odgovara da su se određene hitne sanacije napravila (sprječavanja prokišnjavanja), ali krovište i kompletna zgrada zahtijevaju ozbiljnu rekonstrukciju. Bez potrebne projektne dokumentacije i građevinske dozvole nije moguće niti ishoditi sredstva niti krenuti s radovima. Vjeruje da će resorno ministarstvo sa značajnim sredstvima ući u rekonstrukciju tog objekta. Ističe da se radi o vrlo vrijednom objektu u kojemu je zbog ozbiljnosti namjene, njegova konstrukcija upitana. Naime, Muzej ima specifičnosti u svojim opterećenjima i namjeni prostora što zahtjeva poseban pristup.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka na glasovanje.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja u 2006. godini, u tekstu kako je predložen, prihvaćen je s 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa.

13. TOČKA – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Gradskog muzeja u 2007.g.

Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Gradskog muzeja u 2007. godinu, u tekstu kako je predložen, prihvaćen je s 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa, bez rasprave.

14. TOČKA –  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu „Festival

Korčula“ u 2006. godini

Franica Matić Šain moli pojašnjenje vezano za istupanje Turističke zajednice iz Centra.

Marko Skokandić potvrđuje da je došlo do određenih nesuglasica između prvenstveno Turističkog vijeća i funkcioniranja Centra. Nedavno je održan sastanak na kojemu je uz članove Turističkog vijeća bio prisutan i Gradonačelnik, i na kojemu se između ostalog raspravljalo o izlasku TZ (kao suosnivača) iz Centra. Niz razloga je zbog čega se to do sada nije dogodilo: TZ je u blokadi, njena Skupština je sazvana za sutra, a i sam mandat ravnateljici je istekao, a po raspisanom natječaju se još nije odlučilo. Osnovni motiv osnivanja Centra za kulturu bio je rasterećenje djelatnika u TZ, članova GP i djelatnika u GU po pitanju osmišljavanja i organizacije kulturnog programa u Gradu za vrijeme turističke sezone, a i izvan nje. Međutim, nakon određenih događaja i investicija Centar je izašao iz tih okvira, i u ovom trenutku TZ ne može sve to pratiti. Stoga je dogovoren izlazak TZ iz svega toga, kao i to da Centar započne s ostvarivanjem vlastitih prihoda uz sufinanciranje Grada. Dio sredstava koji u Planu TZ bude namijenjen programima iz kulture, kroz Programski savjet će se uskladiti i TZ će sufinancirati samo dio tog kulturnog programa koji će Centar organizirati i odrediti. Izražava nezadovoljstvo što su izostale dvije djelatnosti na koje se najviše računalo kada je u pitanju prihodovna strana Centra. Naime, radi se činjenici da niti KUD „Cecilija“, a niti KUD „Moreška“ ne održavaju svoje komercijalne nastupe u kino sali, umjesto u Ljetnom kinu, a što je ranije bilo dogovoreno, a nezadovoljni su i odazivom kongresnog turizma.

Vicko Ivančević ukazuje na sramotni iznos koji je TZ uplatila Centru prošle godine. Smatra da je potrebno  istaknuti da dosadašnji odnos TZ prema Centru i Gradu  nije korektan. Na kraju izražava pohvalu radu Centra.

Predsjednik Vijeća stavlja predloženi Zaključak na glasovanje.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu „Festival Korčula“u 2006. godini, u tekstu kao je predložen, prihvaćen je jednoglasno.

15. TOČKA – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Centra za kulturu

„Festival Korčula“ u 2007. godini

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu „Festival Korčula“ za 2007. godinu, u tekstu kako je predložen, prihvaćen je jednoglasno, bez rasprave.

Završeno u 22.40 sati.

ZAPISNIČAR                                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Tomašić                                                                                                     Frano Skokandić,ing.