Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2012)

Sjednica je održana 11. rujna (utorak) 2012. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, tajnik Grada.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Franc Stenek – zamjenik gradonačelnika, Marica Kosović, pročelnica JUO (za točku 3. i 4. dnevnog reda) i Srđan Mrše –  tajnik Grada.

Utvrđen je (početni) kvorum od 11 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici: Renato Jurjević, Marinko Pažin, Nika Silić Marojević i Zoran Čumbelić.

Komentiraj