Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 29. studenog (utorak) 2016. godine, s početkom u 18.03 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Joško Cebalo – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet (dio sjednice), Marica Kosović, v.d. pročelnica UO za proračun (dio sjednice), Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnice Upravnog dojela za upravljane Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam (dio sjednice), i Srđan Mrše,  v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 11 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Albert Marelić, Lea Čumbelić, Zoran Čumbelić i Lovro Krstulović.

Skraćeni zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.

Audio zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.