Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 15. lipnja (četvrtak) 2023. godine, s početkom u 18:03 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Sjednici je predsjedala Marija Šegedin – predsjednica Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradila je Luca Tvrdeić Tomić.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Nazočni vijećnici: Marija Šegedin, Tonči Žuvela, Stojan Marelić, Ivana Filippi, Silvano Kapor, Vinka Lozica, Andrija Fabris, Ante Milat, Ivan Šale, Marko Skokandić i Kristo Cebalo.

Ostali nazočni: Nika Silić Maroević – gradonačelnica, Petra Fabijanović, pročelnica UO za opće poslove i mjesnu samoupravu, Željka Marunović, pročelnica UO za gradsku imovinu, gospodarstvo i turizam, Bernarda Tomić, pročelnica UO za proračun i financije, Vedran Božanić, pročelnik UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Ana Štimac, pročelnica UO za društvene djelatnosti i Luca Tvrdeić Tomić, viša stručna suradnica za javnu nabavu, opće administrativne poslove.

Utvrđen je (početni) kvorum od 11 vijećnika.

Od početka nisu nazočili vijećnici: Marin Laus i darko Tarle.

  • Skraćeni zapis sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete preuzeti na poveznici.
  • Zvučni zapis sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznicama u nastavku:
    PRVI DIO
    DRUGI DIO