Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 4. srpnja (utorak) 2019. godine, s početkom u 18.05 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalnog gospodarstvo i promet (dio sjednice), Bernarda Tomić, v.d. pročelnica UO za proračun i financije (dio sjednice), Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnica UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam (dio sjednice), i Srđan Mrše, v.d. pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Prije utvrđivanja kvoruma, predsjednik Vijeća pročitao je Izvješće Mandatnog odbora o mirovanja mandata vijećnici Ivoni Kapor i početku vijećničkog mandata zamjeniku Antunu Borovini (sjednički materijal).

Nakon primanja na znanje Izvješća Mandatnog odbora, vijećnik Antun Borovina položio je svečanu prisegu, nakon čega se je pristupilo utvrđivanju kvoruma.

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Vinka Lozica i Tino Andrijić.

Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete pročitati na poveznici.

Zvučni zapis sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznici.