Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2010)

Sjednica je održana 28. prosinca (utorak) 2010. godine, s početkom u 18.03 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici predsjedava Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća.

Skraćeni je zapisnik izradio Srđan Mrše, tajnik Grada.

Utvrđen je (početni) kvorum od 14 vijećnika. Od početka nije nazočna vijećnica Franica Matić Šain.

Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Franc Stenek – zamjenik gradonačelnika, i Srđan Mrše – tajnik Grada.