Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 18. rujna (ponedjeljak) 2023. godine, s početkom u 17:10 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Sjednici je predsjedala Marija Šegedin – predsjednica Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradila je Luca Tvrdeić Tomić.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Nika Silić Maroević – gradonačelnica, Petra Fabijanović, pročelnica UO za opće poslove i mjesnu samoupravu, Željka Marunović, pročelnica UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, Bernarda Tomić, pročelnica UO za proračun i financije, Vedran Božanić, pročelnik UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Ana Štimac, pročelnica UO za društvene djelatnosti i Luca Tvrdeić Tomić, viša stručna suradnica za javnu nabavu, opće i administrativne poslove

Prije utvrđivanja kvoruma, predsjednica Vijeća utvrdila je da je Mandatni odbor podnio Izvješće o prestanku mandata vijećnici Vinki Lozici i početku vijećničke dužnosti Ivani Pačić Unković.

Nakon utvrđivanja ovih činjenica, vijećnica Ivana Pačić Unković je položila svečanu prisegu te potpisala primjerak svečane prisege, nakon čega se je pristupilo utvrđivanju kvoruma.

Nazočni vijećnici: Marija Šegedin, Tonči Žuvela, Stojan Marelić, Ivana Filippi, Silvano Kapor, Ivana Pačić Unković, Andrija Fabris, Ante Milat, Marin Laus, Darko Tarle, Marko Skokandić i Ivan Šale.

Utvrđen je (početni) kvorum od 12 vijećnika.

Od početka nije nazočio vijećnik Kristo Cebalo.

Skraćeni zapis sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete preuzeti na poveznici.