Skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2009)

Sjednica je održana 1. srpnja (srijeda) 2009. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici predsjedava Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća.

Sjednica se tonski snima, temeljem čega se izrađuje skraćeni zapisnik, a istog je izradio Srđan Mrše, tajnik Grada.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika.

Sjednici nisu (od početka) nazočni vijećnici Marinko Pažin i Vjeran Filippi.

Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Franc Stenek – zamjenik gradonačelnika, i Srđan Mrše – tajnik Grada.

AKTUALNI SAT

Vedran Leleković pita što je s realizacijom uređenja Šetališta Tina Ujevića, i s postavljanjem „ležećih policajaca” u Ulici korčulanskih domobrana, a iz razloga potrebne zaštite stanovništva koje je ugroženo svakim danom i svake večeri.

Gradonačelnik odgovara da što se tiče rekonstrukcije Šetališta Tina Ujevića, tu je došlo do problema u rješavanju imovinsko-pravnih poslova s Hrvatskim šumama, s kojima se nastoji to pitanje što prije riješiti, a sam projekt ostaje i sredstva će se osigurati iz HBOR-a, i za kojeg će se nastojati da se realizira. Što se tiče samih „ležećih policajaca”, postavljeni su određeni zahtjevi (traženje suglasnosti) na koje su se dobili negativni odgovori u svezi postavljanja „ležećih policajaca” u nekim ulicama. Vjeruje da će Ulica korčulanskih domobrana biti konačno riješena glede postavljanja „ležećih policajaca”, te smatra da i financijski neće biti problem da se to uklopi u sadašnje financijske mogućnosti Grada, te misli da se to može riješiti bez nekog većeg problema.

Vedrana Leleković izražava svoje nezadovoljstvo s odgovorom vezano za „ležeće policajce”, da tamošnje stanovništvo, kojeje uglavnom staro, ima pravo na svoju sigurnost, a to oni sada nemaju. Tino Andrijić svoje pitanje usmjerava također na sigurnost prometa u Put sv. Nikole, koja je jednosmjerna, i gdje postoji zabrana parkiranja ali to nitko ne poštuje, čime se ugroženi pješaci jer su zbog parkiranja vozila na dijelu ceste koji je namijenjen za pješake, prisiljeni pješačiti kolničkom trakom. Isto tako smatra da se i u toj ulici i na Cvjetnom naselju trebaju postaviti „ležeći policajci”, jer usprkos ograničenju brzine na 30 km/h, vozila baš ne poštuju ta ograničenja brzine, čime se ugrožava sigurnost građana, pa pita može li se po pitanju parkiranja u Put sv. Nikole štogod učiniti. Gradonačelnik odgovara daje Put sv. Nikole, jedna od najproblematičnijih prometnih točaka u gradu Korčuli. U toj ulicije sve regulirano, svi potrebni znakovi su postavljeni, ali to ne funkcionira, i nakon naših učestalih intervencija kod Policije. S Policijom smo nekoliko puta organizirali sastanke na tu temu, a razlog pravdanjaje uvijek bio da Policija nema dovoljno ljudi. Što se tiče angažiranja „pauka”, o tome se vode razgovori, ali nije jednostavno izdvojiti 100-150 tisuća kn za troškove „pauka” u situaciji u kojoj se nalazi Proračun, ali vjeruje da će sredinom mjeseca „pauk služba” biti u funkciji. Što se tiče postavljanja „ležećih policajaca” u Put sv. Nikole, o tome nikad nije bio postavljan zahtjev u tom smislu, jer se jednosmjernim prometom, zabranom parkiranja i ograničenjem brzine u toj ulici regulira promet.

Tino Andrijić ne može prihvatiti da se time završava ta situacija, i ako se situacija parkiranja ne može riješiti putem Policije ili komunalne službe, predlaže da se postave fizičke prepreke (stupići) cijelom dužinom i određenom širinom, da ih bude što manje ali da se spriječi parkiranje, jer problem parkiranja nije samo sezonski nego je to problem tijekom cijele godine.

Vicko Ivančević pita što gradonačelnik, Vijeće, Grad, čini da se Korčula napravi atraktivnijom, pristupačnijom, jeftinijom, bližom turistima, i što se može napraviti za ovo ljeto, a posebice za iduću sezonu.

Gradonačelnik odgovara daje tema preobsežna, apitanjeje preopćenito. Što se tiče turističke sezone, posebice povezivanja Grada Korčule, Grad je uputio Ministarstvu zahtjev za dodatne linije (u turističkoj sezoni još jedna dodatna katamaranska linija za Split, ili barem preko vikenda) ali nije se dobio nikakav odgovor. Što se tiče mjera, u samom gradu, zakupnicima javnih površina je ove godine omogućen zakup po istim uvjetima kao i do sada, bez korekcije cijena. Dogovoren je zajednički sastanak s obrtnicima, koji je odgođen zbog problema u njihovom odlasku, ali će se isti održati. Kada je riječ o tržnici, s Hoberom smo dogovorili uvjetovanje, da svi oni koji prodaju moraju imati istaknute cijene, na koje se ne može utjecati, to je stvar samog trgovca., i datje nalog da se nabavejednoobrazne oznake, plastične tablice, na kojima će biti istaknute cijene proizvoda, i to je ono što možemo u tom dijelu napraviti. Sto se tiče cijene ponuda ugostiteljskih usluga, tu Grad nema mogućnosti nekakvog utjecaja, tu je potpuna sloboda tržišta. Grad ustraje na poštivanju odluka Grada Korčule glede određene komunalne opreme koja se postavlja najavnim površinama (suncobrani, platoi i sl.), i u tom pogledu može se iskazati zadovoljstvo. S HTP Korčula se ponovno pokrenuli razgovori glede Banja, koje inače pripadaju HTP-u, kako bi se učinilo sve kako bi se plaža Banje uredila za ovu sezonu, isto tako radi se na dogovoru s HTP-om da Grad preuzme na neko vrijeme brigu oko plaže Banje. Navodi daje bilo nekakvih akcija čišćenja plaža, a i da se razmatraju mogućnosti uvođenja dodatnih čistaca za javne odnosno prirodnih plaža.

Vicko Ivančević navodi da on iz onog što je gradonačelnik iznio zaključio da gradonačelnik nije napravio nikakve interventne mjere da bi se Korčula napravila pristupačnijom, bližom turistima. Nema nikakvih novih mjera u odnosu na ono štoje do sada bilo, a trebalo bi se poduzeti neke mjere. Franica Matić Šain svoje pitanje usmjerava na upit da li Grad surađuje s Udrugom „Bonkulović”, da li doprinosi što uspješnijoj realizaciji projekta „Maškarani Doček pola Nove godine” i da li dogovara s „Bukulovićima” i svim drugim koji sudjeluju u tom projektu, na koji način taj projekt razvijati na dobrobit i zadovoljstvo Korčulana i promocije i dovođenja što više gostiju u Korčulu. Gradonačelnik odgovara da što se tiče navedenog projekta, onje u programu Centra za kulturu i TZ, a da Grad u njemu participira s značajnim financijskim sredstvima, i da je suradnja s  Udrugom „Bonkulović” dobra, ali ne samo ljeti nego i zimi. Sto se tiče same organizacije, smatra da je napravljena velika priprema s Policijom,  s komunalnim poduzeće, vatrogascima i svim onim koji participiraju u tom projektu. Smatra da bi tijekom ljeta trebalo organizirati još zabavnih manifestacija. Koristeći ovaj trenutak gradonačelnik upućuje čestitiku g. Mariju Todoroviću na zlatnoj medalji na Mediteranskim igrama u Peskari.

Robert Lučić postavlja pitanje, u ime grupe građana, vezano za autobusni prijevoz i povezanost ostalih naselja s Korčulom, te pita što Grad može učiniti da se uskladi vozni red i učestalost autobusa sa nekim svakodnevnim aktivnostima ljudi u našem gradu, da dolazak na popodnevne aktivnosti ne bude isključivo vezano za prometovanje roditelja s svojom djecom.

Gradonačelnik iznosi da mu taj problem poznat, a to se odnosi na promet prema Račišću, tj. povezivanja Račišća i Kneža s Korčulom. Tu postoji problem i s koncesionaromje obavljen razgovor, gdje se oni pozivaju na mali broj ljudi (putnika) a time i neisplativost takvih linija, i kod raspisivanja nove koncesije inzistirat će se ta koncesija definira na drukčiji način. Međutim, to nije jedini problem, drugi problem je izgradnja novog kolodvora. U skoro vrijeme očekuju se predstavnici prijevoznika koji obavlja linijski prijevoz na području Grada Korčule, na kojem će biti razgovori oko odvijanja pojedinih linija i autobusni kolodvor, i ako to bude trebalo, Grad Korčula treba biti spreman sufinancirati dio najnerentabilnijih linija.

Robert Lučić se zahvaljuje se odgovoru, i ukazuje da se može prijevoz odrađivati i manjim autobusima, ako na toj liniji ima malo putnika.

Gordana Curać Depolo pita što se događa s izgradnjom centralnog parkinga u Korčuli (lokacija „Potok”).

Gradonačelnik odgovara da centralni parking i dalje ostaje naš centralni interes, i naš interes za rješavanje tog pitanja i dalje je ostao isti. Građevinska dozvola je u završnoj fazi, još se traži dopuna glavnog projekta s projektnim rješenjem prometnica u okolini centralnog parkinga, i sada je to u izradi, i toje jošjedini potrebni dokument u fazi izdavanja građevinske dozvole. Prema razgovorima s g. Kerumom, tvrtka Kerum d.o.o. i dalje ostaje u tom projektu.

Andrija Fabris pita zašto se na objektu Liburna ne poduzmu nužne i sitne stvari koje se trebaju i mogu brzo napraviti, a odnosi se na razbijena stakla na otvorima, da se terasa dovede u uredno stanje, da se kameni koji padaju saniraju, barem da se taj objekt dovede u izgledno stanje, a po sebi su sitne koje se mogu brzo riješiti.

Gradonačelnik odgovara da može apsolutno prihvatiti kritiku za određeno stanja oko objekta Liburna i poduzet će se hitne mjere da se to riješi. Sto se tiče samog objekta, sada smo u fazi u izrade idejnog rješenja uređenja, a o istom bit će jednajavna prezentacija. Nakon konačnosti idejnog rješenja, odlučit će se kako će se istom pristupiti, tj. kako će se pristupi uređenju, ili sam Grad ili kroz neko javno-privatno partnerstvo.

Joško Cebalo svoje pitanje vezuje za mlade, formiranje savjeta mladih, stipendiranje deficitarnih zanimanja, te ga zanima što se radi po tom pitanju.

Gradonačelnik odgovara da Grad ima svoju odluku o stipendiranju (kreditiranju), i ona je stimulativna za povratak na otok, a ako nju treba dograđivati, otvoren je za razgovore, i ako bude trebalo i mijenjati odluku. Kako nekog stimulirati da se vrati na otok, danas je dosta teško, jer mladi teže nalaze posao na otoku u određenim zanimanja, i mnogi se zbog toga radije odlučuju ostati u većim sredinama po cijeni vraćanja stipendije. Ono o čemu bi se moglo razgovarati, a to je ono što nije previđeno u postojećoj odluci, jest stipendiranje srednjoškolskih učenika za određena deficitarna zanimanja za koja nemaju mogućnost školovanja na našem otoku.

Joško Cebalo smatra da se mora odmah krenuti i napisati registar studenata, da se vidi s kojima zanimanjima raspolažemo, jer se ne smije dogoditi Gradu da stipendira samo pravnike i ekonomiste, a znamo da nam nedostaju npr. prof. engleskog jezika ili liječnik u Domu zdravlju, a takav profil će naći ovdje posao.

Lovro Krstulović pita gradonačelnika, odnosno zamjenika gradonačelnika što su poduzeli, odnosno što će se poduzeti protiv koncesionara naplate parkiranja ispred Liburne, s obzirom da se već neko vrijeme govori da isti opetovano krši svoju koncesiju.

Gradonačelnik odgovara da stručne službe utvrđuju stanje stvari, i iako se utvrdi da koncesionar ne ispunjava uvjete koncesije, tada će se poduzeti mjere koje su na raspolaganju (raskinuti ugovor). Inače, ističe svoj stav da u budućnosti tamo više neće biti koncesije, već da će parkiranje na tom prostoru biti slobodno.

Zoran Čumbelić iznosi stav o nedopustivosti načina obavljanja naplate parkiranja ispred Liburne i na naplatnim kućicama na rivi (neurednost, konzumiranje piva, ležaljke, suncobrani) te o potrebi promjene mreže na bountv brodu u parku, a to su problemi koji se mogu riješiti u „pet minuta”. Franica Matić Sain pita ima li ovo Gradsko vijeće pravo na informaciju o korištenju sredstava ZLU Korčula, odnosno ima li gradonačelnik utjecati na korištenje raspoloživih sredstava ZLU. Ako da, onda bi htjela dajedna takva informacija i dođe na ovo Vijeće.

Gradonačelnik odgovara da Grad Korčula nema ingerencije nad ZLU Korčula, a Grad ima u Upravno vijeću ZLU jednog člana, i preko tog jednog člana mi možemo doći do svih potrebnih informacija, a ukoliko na to inzistira, može se od Županije, kao vlasnika, tražiti pismena izvješća, i nema spora da se ne može doći do takvog podatka (utrošak raspoloživih sredstava).

Franica Matić Sain izražava svoje žaljenje na ovakav „indolentan” odgovor iz razloga što smo na privatizaciju HTP Korčula, na koje nemamo nikakve ingerencija, ustvrdili da nam je to od velikog interesa za ovaj Grad, a ako nama, naša obala i rive, nije od istog takvog interesa i značaja, nego to treba provjeriti nakon vijećničkog pitanja, ondaje to po njenom mišljenju žalosno. Ako imamo pravo na informacije, moli da se takve informacije dostave vijećnicima, kako bi se o istoj mogli i izjašnjavati.

Tino Andrijić pita zašto na Vijeću nema nikad izvještaj o poslovanju KTD-a Hober, pa predlaže da poslovanje KTD-a Hober svakako bude na Vijeću, kao točka dnevnog reda, ako je to moguće već u rujnu ove godine.

Gradonačelnik odgovara da će izvješće o poslovanju Hobera doći na Vijeće, ujedno izražava neslaganje s izraženim stavom vijećnice g. Franice daje njegov odgovor „indolentan” prema ŽLU, pa ponavlja da ako ovo Vijeće bude zahtijevalo, da će takav izvještaj biti prezentiran. Andrija Fabris pita gradonačelnik, odnosno njegovom zamjeniku otkud im pravo da sada opet ovdje ponove svoje predizborno obećanje da će parking ispred Liburne biti besplatan, kad je to direktno izbijanje novaca iz Gradskog proračuna, pa pita kako imaju pravo da oni davaju besplatni parking u gradu. Smatra da je to direktno oštećivanje Gradskog proračuna, a u ovoj situaciji to nema nikakvog smisla.

Gradonačelnik odgovara da je iznio da će njegov prijedlog biti da se parkiranje ispred Liburne ne naplaćuje, i to je njegov prijedlog i danas, a odluku o davanju koncesije ne donosi on nego Gradsko vijeće. Ponavlja daje njegov prijedlog, i stav, da parkiranje ispred Liburne bude bez koncesije dok se ne izgradi centrali parking, jer da obrtnici ovog grada i oni koji imaju određeni interes upozoravaju da smo previše restriktivno ograničili ulazak u grad, a onje samo onaj koji će tako predložiti, a odluku će donijeti onaj tko je za to nadležan. On će samo predložiti da parkiranje ispred Liburne bude (do daljnjeg) slobodno.

Andrija Fabris replicira da obrtnici nisu rekli ono štoje gradonačelnik sada iznio, već su oni rekli da ako se je neka odluka donijela, da se ista treba i poštovati, i ako se je koncesionaru za organizaciju i naplatu parkiranja dozvolilo parkiranje na Novim putima, da se to mora i ispoštovati. Nije problem u naplaćivanju parkiranja, ali u centru grada nema besplatnog parkiranja, osim za stanare koji plaćaju godišnje parkirna mjesta. Naglašava, daje bio jasan, a odnosi se na to da za ono što se je dogovorilo, to treba i ispoštovati (kad traje zabrana prometovanja preko Plokate, da netko kod kuće Jukić već usmjerava promet, kako se ne bi dolazilo do Planjaka i tu stvarali čepovi).

Gordana Curać Depolo ukazuje na problem javne rasvjete koja još nije realizirana za određene dijelove mjesnih odbora koji sujoš uvijek u „mraku”, a odnosi se na Zrnovsku Banju, dio Postrne i dio Prvog sela, pa pita se zbog čega i koliko još treba čekati da se to pokrijejavnom rasvjetom. Smatra da se rješavanju tog pitanja (javna rasvjeta) treba pristupiti planski, a ne pojedinačno, po pojedinim zonama.

Vedran Leleković pita da li kani za iduću sezonu riješiti pitanje restorana Liburna, i kako, i da li se kani ići s projektom uređenja Prolaza tri sulara.

Gradonačelnik odgovara daje na prvo pitanje već odgovoreno, i da se nema potrebe ponavljati, a što se tiče (ulice) Tri sulara, Grad je naručio projektnu dokumentaciju, ali nije dan odgovor na najvažnije pitanje, a toje pitanje odvodnje oborinskih voda koja se skupljautoj ulici, ijoš uvijek smo u dilemi na koji način riješiti to pitanje, a o čemu postoje dvije opcije. Jedna opcija je da se to riješi s pumpama itd., što je izuzetno skupo rješenje, i u tehničkom smislu dosta zahtjevno, a druga opcija je da bi se ispod trebalo napraviti novi iskop i proširiti sadašnji ispust prema moru, možda na nešto većoj koti, što predstavlja onda znatno složenije tehničko rješenje, tako da se mora reći da se još nisu rasčistile te dileme. Ovaj projekt i projekt Šetališta Tina Ujevića, ostaju projekti u smislu javnih površina, među prioritetima u našem budućem radu.

Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, predsjednik Vijeća informira Vijeće, daje koalicija SDP i HNS osnovala klub vijećnika SDP-a i HNS-a.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA Predsjednik Vijeća uvrštava novu točku, kao dopunu dnevnog reda, i to kao točku 8. – Trenutna situacija u turističkoj sezoni 2009.

S obzirom da rasprave po predloženom dnevnom redu nije bilo, predsjednik Vijeća stavlja predloženi dnevni red na glasovanje, a koji glasi:

1.  Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

2.  Prijedlog Odluke o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima dužnosnika Grada Korčule

3.  Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća

4.  Prijedlog Zaključka o osnivanju odbora zajavna priznanja Gradskog vijeća

5.  Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća

6.  Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2008. godinu

7.  Program rada Gradskog muzeja u 2009. godini

8. Trenutna situacija u turističkoj sezoni 2009.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

1.    TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

S obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik Vijeća stavlja zapisnik na glasovanje (usvajanje). Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno

2. TOČKA – Prijedlog Odluke o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima

dužnosnika Grada Korčule Gradonačelnik, kao predlagač Odluke, daje uvodno obrazloženje potrebe donošenja predložene Odluke.

Ivan Andrijić u raspravi smatra da se treba na ulazu u Gradsku upravu postaviti uređaj za kontrolu ulaska i ulaska iz ureda, radi kontrole radne discipline, na što predsjednik Vijeća upozorava vijećnika da to nije stvar ove Odluke.

Gordana Curać Depolo smatra da je odgovornost vijećnika velika i zahtjeva njegovu veću angažiranost, pa predlaže amandman na članak 6. točku 3. gdje predlaže povećanje naknade vijećnicima, s 350,00 kn na 500,00 kn mjesečno, što bi to pokrilo minimalne troškove. Tino Andrijić predlaže amandmana na članak 3. gdje predlaže smanjenje koeficijenta složenosti zamjeniku gradonačelnika, s 3,20 na 2,90 jer bi trebala biti veća razlika između gradonačelnika i zamjenika, te na članak 14. stavak 3., gdje je osobno sklon da se pitanje troškova prijevoza u potpunosti izbaci iz Odluke, ali sada ipak predlaže da se doda i „i Gradski kotar Sv. Antun”. Vicko Ivančević podržava stav vijećnika T. Andrijića, i on isto za tako, ako je moguće, da se članak 14. izbaci, a što se tiče povećanja naknade za vijećnike, onje za to da ostane kakoje i do sada. Ivan Andrijić u svojoj raspravi iznosi stav da u osnovi nije za povećanje naknade vijećnicima. Gordana Curać Depolo predlaže da bi bilo pošteno, da se svaki vijećnika sada izjasni želi li ili ne želi primati svoju naknadu, koja je pravo svakog vijećnika, a inače ostaje kod svog amandmana za povećanje naknade kakoje to već predložila.

Andrija Fabris ne podržava povećanje naknade vijećnicima, ali predlaže amandman na članak 6., a odnosi se na naknadu potpredsjedniku Vijeća, gdje predlaže da bi naknada potpredsjednika trebala biti nekih 150,00 kn veća a ako ne i više, barem 1.100,00 kn.

Vedran Leleković smatra da su koeficijenti za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, sasvim korektni za takvu odgovornu dužnost, ali se neće se upuštati u rasprave o povećanju ili ne povećanju vijećničke naknade, a osobno za sebe izjavljuje da će svoju naknadu dati Ligi protiv raka. Zoran Čumbelić se slaže s g. Lelekovićem da su koeficijenti za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u skladu sa ozbiljnošću funkcija koje oni obavljaju, a u slučaju povećanja naknade (ako se prihvati amandmana vijećnice G. C. Depolo) izjavljuje daje on je svoju spreman dati nekom djetetu, odnosno roditelju koji ne može financirati vrtić.

Gradonačelnik, kao predlagač, ne prihvaća nijedan predloženi amandman, a zbog stanja, za sada ne podržava povećanje postojećih naknada vijećnicima (uključujući tu predsjednika i potpredsjednika). Vijećnik Andrija Fabris povlači svoj amandman.

Daljnjih sudionika u raspravi nije bilo, nakon čega predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i stavlja svaki pojedini amandman na glasovanje. Amandman za povećanje vijećnike naknade nije prošao (3 glasa „za”), amandman za smanjenje koeficijenta zamjeniku gradonačelnika s 3,20 na 2,90 nije prošao (3 glasa „za), amandman da se u čl. 14. stavku 3, doda „i Gradski kotar Sv. Antun” nije prošao (6 glasova „za”) i amandman da se ukinu vijećničke naknade nije prošao (2 glasa”za). Nakon glasovanja o amandmanima, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke o plaćama i naknadama i drugim materijalnim pravima dužnosnika Grada Korčule kako je to predloženo u radnom materijalu, na glasovanje.

Prijedlog Odluke o o plaćama i naknadama i drugim materijalnim pravima dužnosnika Grada Korčule, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, usvojena je većinom glasova (9 „za” i 4          suzdržana).

3.  TOČKA – Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća

Zoran Čumbelić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, ispred Odbora predlaže g Joška Cebala, kao kandidata za potpredsjednika Gradskog vijeća.

5 obzirom da posebne rasprave nije bilo niti je bilo drugih prijedloga, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odbora za izbor i imenovanje da se g. Joško Cebalo izabere za potpredsjednika Gradsog vijeća na glasovanje.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća izabran je jednoglasno Joško Cebalo (o čemu se donosi rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća).

4.    TOČKA – Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća

Zoran Čumbelić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, ispred Odbora predlaže Andriju Fabrisa, za predsjednika, Roberta Lučića, za zamjenika predsjednika, Gordanu Curać Depolo, za člana, Lovra Krstulovića, za člana, i Fani Šegedin, za člana.

S obzirom da posebne rasprave nije bilo niti je bilo drugih prijedloga, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća, u sastavu kako je to predložio Odbor za izbor i imenovanje.

Prije samog glasovanja o istom, Vijeće je na prijedlog predsjednika Vijeća, jednoglasno zaključilo da se o članovima Odbora glasuje skupno.

Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća, u sastavu: Andrija Fabris, predsjednik, Robert Lučić, zamjenik predsjednika, Gordana Curać Depolo, član, Lovro Krstulović, član, i Fani Šegedin, član, usvojen je jednoglasno.

5.    TOČKA – Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za proračun i financije

Gradskog vijeća

Zoran Čumbelić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, ispred Odbora predlaže Franicu Matić Šain, za predsjednicu, Lovra Krstulovića, za zamjenika predsjednice, Vjerana Filippija, za člana, Tina Andrijića, za člana, Vicka Ivančevića, za člana.

S obzirom da posebne rasprave nije bilo niti je bilo drugih prijedloga, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća, u sastavu kako je to predložio Odbor za izbor i imenovanje.

Prije samog glasovanja o istom, Vijeće je na prijedlog predsjednika Vijeća, jednoglasno zaključilo da se o članovima Odbora glasuje skupno.

Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća, u sastavu: Franica Matić Sain, predsjednica, Lovro Krstulović, zamjenik predsjednice, Vjeran Filippi, član, Tino Andrijić, član, i Vicko Ivančević, član, usvojen je jednoglasno.

6. TOČKA – Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2008. godinu

Raspravi po ovoj točki nazočnaje ravnateljica Gradskog muzeja, Marija Hajdić.

Kratki uvod daje ravnateljica Muzeja.

Tino Andrijić pita štoje s projektnom dokumentacijom vezano za rekonstrukcijom zgrade Muzeja. Ravnateljica odgovara da je 1998. godine potpisan ugovor s Arhitekt d.o.o. iz Splita za izradu tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije zgrade Muzeja, i to je trajalo do 2003. godine, kad je ugovor raskinut. Tada su sredstva osigurana od Ministarstva kulture, i izrađivaču je bilo isplaćeno oko 48.000,00 kn, za koje izrađivač tvrdi daje isplaćeni iznos podudaran s obimom posla kojeje on to tog momenta izvršio, iako ne smatra daje to tako…i taj problem se vuče od 1998. godine, i zbog troga što je promjenom nadležnosti Konzervatorskog odjela u Dubrovniku koji je sa drukčijih stavova pristupao izradi projektne dokumentacije za Gradski muzej, tražeći konzervatorska istraživanja u zgradi, za koja smo da sada potrošili oko 150.000,00 kn, a kojaje skoro istovjetna s cijenom za izradu (nove) tehničke dokumentacije kojaje ugovorena s g. Draženom Colnagom d.i.a. Tino Andrijić misli da prema onom štoje izneseno, daje tih 48.000,00 kn izgubljeno… Gordana Curać Depolo ističe svoja pozitivna iskustva o suradnji s Muzejem, te ističe svoj stav, kao inicijativu da se u Muzeju zaposli još jedan stručni djelatnik, jer Muzej ima još prostora za širenje svojih aktivnosti, kao i to da se Muzej sagleda s jedne drugačije perspektive i da se Muzeju pomogne da on na drugačiji pozitivni način pridonosi kulturnoj turističkoj promociji Grada. Andrija Fabris smatra da bi se za sljedeću godinu program trebao puno bolje napraviti, poglavito u grafičkom smislu, da bude preglednije, a kvaliteta izvještaja se može sagledati ako vidimo uvjete u kojima se radi, da stanje Muzeja je sramota za sve nas. Ukazuje na dugove pojedinih agencija, pri čemu spominje agenciju Guliver, te smatra da nije u redu da se takvoj agenciji dopušta da ugovara ponovno 36 nastupe s drugim društvima, o dužnici su Gradskom muzeju, Gradskoj riznici, KUD Moreški i HGD Sv. Cecilija, čime se ne štite naše ustanove, i tu Poglavarstvo ništa ne reagira. Inače podržava ovo izvješće, kao i inicijativu vijećnice G.C. Depolo da se u Muzej zaposli još jedna osoba. Ivan Andrijić sugerira da se izvješće i program rada Muzeja za iduće godine prezentiraju Vijeću znatno ranije negoje to sad slučaj.

Zoran Čumbelić iznosi svoj dojam glede podnesenog izvješća, a taj je daje izvješće nepregledno, s jedne strane mora percipirati stanje zgrade Muzeja, a s druge strane mora se pogledati rad u Muzeju, odnosno kakoje to prezentirano. Stanje zgradeje onako kakojest, a što se tiče rada traži rezultate… (osvrt na broj posjeta od strane agencija, domena, razgovori s direktorom HTP-a.. .i dr.), a sve se svodi kada se gleda na financijsko izvješće koje je istina, skromno napravljeno, da je stanje s te strane u redu, ali će predložiti da se izvješće vrati na doradu samo iz razloga čiste preglednosti, radi postavljanja novog standarda.

Vicko Ivančević također se slaže da godišnji izvještaj može bit nešto bolji, nešto dorađeniji, nešto pregledniji, ali u to u ovom slučaju nije toliko bitno, već je bitno da imamo godinama pogoršanje stanja eksponata, uvjeta i čuvanja, koji proizlaze iz stanja zgrade Muzeja. Također se osvrće na podatke o konstatnom padu unatrag par godina broja posjetitelja, i izražava stav daje to poražavajući podatak, za kojeg nije siguran daje za to odgovorna ravnateljica, a smatra daje rad Muzeja premalo oglašen u sredstvima u kojima bi mogli biti oglašeni, i to je rezultat pada posjete, cijena po njemu nije razlog broja pada posjetitelja. Naglašava da ovaj izvještaj ne treba kočiti, već u budućnosti pokušati na afirmativan način stanje u Muzeju poboljšati.

Andrija Fabris smatra da se na izvještaj ne može ništa drugo reći, već se moramo zaposlenicima Muzeja ispričati s obzirom u kakvim uvjetima rade.

Gradonačelnik smatra da izvješće mora biti detaljno, kako se ne bi postavljala pitanja i kako ne bi netko mislio da se nešto želi sakriti, te se osvrće na stanje projektne dokumentacije za rekosntrukciju zgrade Muzeja (palača Gabrielis), te navodi daje činjenica daje 1998. godine potpisan ugovor sa Arhitekt d.o.o. za izradu tehničke dokumentacije, daje činjenica daje napravljen snimak postojećeg stanja, i daje činjenica da izvođač više nije izvršavao svoju obvezu. Došloje do određenih problema u komunikaciji s Konzervatorima. To se pokušalo razriješiti, da bi se na kraju 2003. godine s g. Colnagom potpisao novi ugovor (prethodno raskinut ugovor s Arhitekt d.o.o.) za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Muzeja. U ovoj fazi se ima lokacijska dozvola, i sada slijedi izrada sljedeće faze tehničke dokumentacije, koja ukupno košta 161.000,00 kn, i sve to u Izvješću stoji, i tu nema nejasnoća. Istinaje da to sve ide sporo, alije sve to usloženo s zahtjevnim postupkom izrade koji se mora ispoštovati. Napominje, daje u međuvremenu agencija Guliver podmirila dugove prema Muzeju. Za sklapanje bilo nekakvih ugovora, nitko njih u Gradskom poglavarstvu ne traži suglasnost, niti ih tko o tome i obavještava, pa ne mogu niti poduzeti neke mjere. A što se tiče vremena raspravlja o izvješćima i programima ustanova u vlasništvu Grada, koje do 31. ožujka trebaju dostaviti izvješća Gradskom poglavarstvu, koja ta izvješća usvajaju i dostavljaju Vijeću, a kako je bila izborna godina to nije došlo ranije na Vijeće, i ako nešto mora biti dostavljeno od 1. travnja, onda je objektivno da to ne može biti prije ljeta na raspravi, i to će se uglavnom ponavljati u budućnosti, naime ti izvještaji će dolaziti ili pred sam početak turističke sezone ili u tijeku turističke sezone. Zoran Čumbelić smatra i ponovno naglašava da se praksa kasnog stavljanja izvješća i programa treba promijeniti, tj. da isto dolazi na Vijeće dosta ranije.

Andrija Fabris naglašava da sve iznesene primjedbe na grafičko uređenje izvješća stoje, a apostrofira da oni žele i hoću i mogu nešto promijeniti u radu ovog Vijeća, ali smatra daje izabrana kriva tema.. .i ne vidi u čemu se sada izvješću Muzeja toliko prigovara…

Predsjednik Vijeća ima ispravak netočnog navoda g. Fabrisa, a odnosi se daje Muzej u 2008. godini

poslovao s dobitkom sa 98.500,00 kn a ne s 200.000,00 kn kakoje iznio g. Fabris.

Andrija Fabris smatra da on nije ništa netočno naveo, i da nema mjesta ispravku netočnog navoda.

Vicko Ivančević objašnjava da se neka sredstva nisu potrošila jer se neke stvari u programu nisu

izvršile, i to nije dobit, i sada se treba vidjeti da li Muzej može zarađivati više nego je to sada slučaj,

jer im država, Zupanija i Grad ne mogu izdvojiti više novca nego li što do sada daju.

Franica Matić Sain navodi da bi se ona orijentirala na nekakav srednjoročni ili dugoročni plan, a u

skladu s mogućnostima, dovođenja Gradskog muzeja, kao objekta, u jedno stanje koje bi bilo

primjerenoj toj svrsi, i ta bi problematika trebala imati dužnu pažnju gradonačelnik i zamjenika

gradonačelnika koji bi trebali ovo Vijeće izvijesti što je poduzeto i na koji način, kako bi se Gradski

muzej doveo u stanje koje treba biti za takvu svrhu.

Ravnateljica navodi da su tijekom ljetne sezone, otvoreni cijeli dan, uredno vrijeme ravnateljaje od 7 do 15 sati ali ono je zbog potreba posla fleksibilno, a što se tiče slabog ili skoro nikakvog posjeta gostiju turističkih agencija Elitte i Guliver Muzeju, razlog je taj, tako se agencije pravdaju, da imaju takve turiste koji kratko borave u Korčuli a onda iz ponude izbacuju Gradski muzej zato što se posjećuje Opatska riznica i katedrala jer onaj tko ne može ući u Opatsku riznicu ne može ući ni u katedralu, i to su odgovori turističkih agencija, koja ona kao ravnateljica redovito dobiva od njih. Predsjednik Vijeća daje stanku na zahtjev kluba vijećnika SDP-HNS. Stanka traje od 20.55 do 20.57 sati.

Zoran Čumbelić, ispred kluba SDP-HNS povlači svoj amandman, tj. prijedlog da se Izvješće vrati na

doradu, ali daje njihov izričit stav da Izvješća u ovakvom obliku neće više prihvaćati.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Gradskog muzeja za 2008.

godinu u obliku kako je to predloženo u radnom materijalu, ali glasovanjem je utvrđeno da prijedlog

nije dobio potrebnu većinu (6 glasova „za”), odnosno glasovanje nije završeno.

Predsjednik Vijeća daje stanku s traženjem da se sastane Odbor za Statut i Poslovnik. Stanka traje od

21.00 do 21.05 sati.

Julilo Marelić, kao predsjednik Odbora, ispred Odbora iznosi zaključak Odbora, da pošto je vijećnik g. Fabris, dok su se prebrojavali glasovi, upao sa svom rečenicom u tijek glasovanja, da mu se izrekne opomena i da se glasovanje o ovoj točci ponovi.

Sukladno odluci (preporuci) Odbora, predsjednik Vijeća izriče opomenu vijećniku Andriji Fabrisu. zbog upadanja u tijek glasovanja, čimeje ometao glasovanje.

Nakon toga, predsjednik Vijeća stavlja ponovno prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Gradskog muzeja za 2008. godinu na glasovanje.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Gradskog muzeja za 2008. godinu, usvojen je većinom glasova (7„za” i 6 „protiv”)..

7.  TOČKA – Program rada Gradskog muzeja u 2009. godini

Raspravi po ovoj točki nazočnaje ravnateljica Gradskog muzeja, Marija Hajdić. Kratki uvod iznosi ravnateljica.

Robert Lučić iznosi nekoliko kritika, Kao prvu, drži da od djelatnika u Muzeju s postojećom stručnom spremom, očekuje daleko kvalitetniji program, odnosno izvješće o radu. Daje primjedbu da nema konkretnih podataka, konkretnih datuma itd., kao primjedbu na datum kada se raspravlja o programu, štoje za njega prekasno. Smatra daje suodgovornost i na Gradu Korčuli, pri čemu misli na uvjete rada Muzeja (stanje zgrade).

Vicko Ivančević postavlja par kratkih pitanja vezana za neke detalje u Programu, na koje dobiva odgovore ravnateljice.

Zoran Čumbelić iznosi stav da se ubuduće u programima izbjegavaju formulacije kao „ali će nastojati”, tj. treba navesti da će se nešto napraviti, a ako se ne nepravi, onda će se kroz izvješće navesti razlog zbog čega se nešto iz programa nije realiziralo. Također ne može se napisati da će se prema mogućnostima nabaviti nova informatička oprema, ona se mora napisati da će se nabaviti nova, kao i nekih drugih primjedbi gdje piše „ukoliko”, jer smatra da je to alibi za nešto ako se ne nepravi.. .Plan mora biti ambiciozan i tu se mora navesti sve ono što se želi napraviti, ne mora se unaprijed stvarati alibi za nešto što se nije moglo napraviti, a Vijeće će dogodine, znajući da je to planirano, uzeti u obzir objektivne okolnosti zašto se nešto nije moglo napraviti, i to je pravi način kako se radi.

Daljnjih sudionika u raspravi nije bilo, nakon čega predsjednik Vijeća zaključuju raspravu i stavlja prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Programa rada Gradskog muzeja za 2009. godinu, kako je to predloženo u radnom materijalu, na glasovanje.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Programa rad Gradskog muzeja za 2009. godinu nije prihvaćen (nije dobio potrebnu većinu (5 „za”, 6 „protiv” i 2 suzdržana), pa se Program rada vraća na doradu, sukladno iznesenim primjedbama, do iduće sjednice Vijeća (koja se planira održati za cca 7 dana).

8. TOČKA – Trenutna situacija u turističkoj sezonu 2009. Ivan Andrijić, kao predlagač ove točke dnevnog reda, obrazlaže svoj materijal, koji je kao radni materijal uručen vijećnicima, za koje predlaže da sami vijećnici nadopune s svojim prijedlozima, za koje iznosi da nisu nikakve odluke, već samo točke s pogleda jednog turističkog radnika gdje se čine greške, o čemu bi se onda raspravljalo za sedam dana, na Vijeću, jerje moguće neke stvari promijeniti a time se mogu ublažiti neki negativni učinci recesije na turizam.

Franica Matić Sain smatra da ima rezona da se o svakoj natuknici ima što razmisliti i vidjeti što se može po istim nešto pokušati učiniti, stoga je prijedlog vijećnik Andrijića, hvale vrijedan, pa predlaže da se do iduće sjednice Vijeća, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, predsjednik Vijeća i par vijećnika koji su tu izrazito zainteresirani, da zajedno rasprave o materijalu i vide što se po tome može učiniti.

Tino Andrijić smatra da je većina iznesenim problema navedena u materijalu nastala kao posljedica funkcioniranja Gradske vlasti u proteklih osam godina, o čemu je osobno više puta ukazivao, a podržava danu inicijativu.

Franica Matić Sain, kao ispravaka krivog navoda, vezano za ostavljanje dvojbe ili sumnje da to nije politika, navodi da ona nije vijećnik od danas već da je ona vijećnica dugo vremena, i drži da je možda bila najkritičnija prema onima iz kojihje redova bila izabrana, pa čak i danas, kad je g. Fabris, to je taj krivi navod, kritikujući gradonačelnika da je indolentan i pripisujući mu da se „prepucava” s bivšim koalicijskim partnerom, stoga moli da se uvažava veća tolerancija, više zajedništva i zajedničkog interesa, a mogu se samo razlikovati kako postići taj zajednički interes, koji je svima zajednički, i zato moli da se ne ostavljaju takve dvojbe i sumnje.

Robert Lučić u kratko obrazlaže dvije stvari iz navedenih točaka koje je vijećnik I. Andrijić priložio, a odnose se na nuđenje smještaja po kolodvoru, rivi i dr. te cijenama na tržnici, te smatra da su oni svi izabrani vijećnici da u ovom Vijeću rade na korist građana, zajedničkim radom, bez obzira kojom stranci pojedini vijećnik pripada, za boljitak Grada.

Gordana Curać Depolo, također, pozdravlja inicijativu vijećnika Andrijića, ali ovdje ne vidi tko će to riješiti, kada i kojaje osoba odgovorna za provedbu, dakle, nju zanima ime i prezime i rok, tj. mora se znati tkoje odgovoran za provedbu ili ne provedbu nečeg.

Vedran Leleković također pozdravlja inicijativu vijećnika Andrijića, i isto tako smatra da iznesene teme egzistiraju već desetak godina. Ovdje postoje dvije točke koje su bitne, a to je (privatizacija) HTP Korčula. Navodi da se zna tko drži TZ, te izmjenom Zakona o turističkim zajednicama svakako će se tu doživjeti neki napredak (gradonačelnik postaje predsjednik Skupštine po položaju). Sto se tiče parkinga i izvješća Hobera, smatra da nije važno kako je netko na funkciju, ali je važno da taj svoj mandat odradi korektno, i zatojest pristalica svih navedenih 10 točaka i podržava ovakvu inicijativu. Tino Andrijić navodi da što se tiče TZ, Grad Korčula ima sve poluge da u TZ promijeni način funkcioniranja, te navodi da HTP Korčula ima 55% članova Skupštine a u prihodima sudjeluje s 35%, a ta se situacija godinama održava, i TZ se pretvorila u marketinški servis HTP Korčula. Sto se tiče parkinga, navodi da gradonačelnik nije mogao unatrag 8 godina riješiti problem parkiranja u Put sv. Nikole, unatoč zabrani parkiranja, i on će kao vijećnik uvijek o tome postavljati pitanja, a od gradonačelnika, odnosno zamjenika gradonačelnika očekuje odgovore, posebice da sprovode odluke koje Vijeće donese. Inače iskazuje svoju skepsu da će se išta od onog navedenom u točkama inicijative vijećnika Andrijića promijeniti.

Ivan Andrijić apelira da se u narednih 60 dana „uhvatimo posla” i da se pokuša sezonu spasiti onoliko koliko to buduće moguće, a kasnije, da se sezona 2010. treba biti pripremiti do najkasnije 11. mjeseca 2009. On je kao vijećnik, inzistirao na ovoj točki dnevnog reda jer u 2009. godini, kada se znalo da će sezona biti lošija, na ovom Vijeću se nije razgovaralo o turizmu, a niti je takva točka bila na dnevnom redu Vijeća niti u 2008. godini. Barem jedna točka (materijala) trebala bi biti na svakoj sjednici Vijeća, jerje ovo štoje natuknuto preopširno. Onje samo htio da se vijećnici skoncetriraju na stvari koje se mogu poboljšati kroz sedam dana, pogotovo da se ujedine svi potencijali ovog Grada, posebice u idućih 60 dana, naglašavajući činjenicu da Gradu „bježe” novci.

Vicko Ivančević smatra također da se par mjera iz predložene inicijative mogu bez puno novaca

riješiti, odlukama gradonačelnika ili Vijeća, ali treba ustrajati i na poštivanju tih odluka.

Daljnjih sudionika u raspravi nije bilo, nakon čega predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i stavlja

svoj prijedlog zaključka da gradonačelnik zajedno s vijećnikom I. Andrijićem, kojije predložio mjere,

ispita najbolji i najbrži način da se navedene mjere provedu u djelo, na glasovanje, što je jednoglasno

prihvaćeno.

Završeno u 21.40 sati.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. stom.