Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 12. prosinca (utorak) 2023. godine, s početkom u 16:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Sjednici je predsjedala Marija Šegedin – predsjednica Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradila je Luca Tvrdeić Tomić.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Nazočni vijećnici: Marija Šegedin, Tonči Žuvela, Stojan Marelić, Ivana Filippi, Silvano Kapor, Ivana Pačić Unković, Ante Milat, Marin Laus, Andrija Fabris, Kristo Cebalo, Marko Skokandić, Darko Tarle i Ivan Šale.

Ostali nazočni: Nika Silić Maroević – gradonačelnica, Petra Fabijanović, pročelnica UO za opće poslove i mjesnu samoupravu, Ana Štimac, pročelnica UO za društvene djelatnosti, Željka Marunović, pročelnica UO za gradsku imovinu, gospodarstvo i turizam, Bernarda Tomić, pročelnica UO za proračun i financije, Vedran Božanić, pročelnik UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet i Luca Tvrdeić Tomić, viša stručna suradnica za javnu nabavu, opće i administrativne poslove.

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika.

Predsjednica Vijeća predložila je sukladno članku 135., stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule ( „Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), da se održi samo prvi krug pitanja zbog opsežnog dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen (13 „za“).

Skraćeni zapis sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete preuzeti na poveznici.