Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 23. studenog (subota) 2019. godine, s početkom u 10.05 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet i Srđan Mrše, v.d. pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Utvrđen je (početni) kvorum od 8 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Tino Andrijić, Ivan Lipanović, Nika Silić Maroević, Tajana Grbin, Vinka Lozica, Stojan Marelić i Marija Šegedin.

Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete pročitati na poveznici.

Zvučni zapis sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznici.