Skraćeni zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 23. prosinca (ponedjeljak) 2019. godine, s početkom u 18:05 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradila je Luca Tvrdeić.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalnog gospodarstvo i promet (dio sjednice), Bernarda Tomić, v.d. pročelnica UO za proračun i financije (dio sjednice) i Srđan Mrše, v.d. pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Prije utvrđivanja kvoruma, zamjenik predsjednice Mandatnog odbora Darko Tarle pročitao je Izvješće Mandatnog odbora o mirovanja mandata vijećnici Mirjani Blitvić i početku vijećničkog mandata zamjeniku Marinu Lausu (sjednički materijal).

Nakon primanja na znanje Izvješća Mandatnog odbora, vijećnik Marin Laus položio je svečanu prisegu, nakon čega se je pristupilo utvrđivanju kvoruma.

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Tajana Grbin i Tino Andrijić.

Skraćeni zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete pročitati na poveznici.

Zvučni zapis sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznici.