Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2008)

Sjednica je održana dana 7. srpnja (ponedjeljak) 2008. godine, s početkom u 19.10 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici predsjedava Frano Skokandić – predsjednik Vijeća, ista se tonski snima, a zapisnik vodi Srđan Mrše, tajnik Grada.

Utvrđen je (početni) kvorum od 12 vijećnika. Sjednici nisu (od početka) nazočni Jakov Belić, Josip Podbevšek i Sretan Tvrdeić.

Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Dušan Kalogjera i Marko Skokandić – zamjenici gradonačelnika, Tajana Grbin  – član GP, Srđan Mrše – tajnik Grada.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

AKTUALNI SAT

Lovre Botica svoje pitanje usmjerava na bivšu zgradu Srednje škole na Dominču,  koja je vraćena Gradu Korčuli, i gdje su sada udruge mladih, koje su zasigurno potrebne ovom Gradu, te ističe da tamo nema reda i da se zbog toga događaju stvari koje nisu primjerene onom mjestu niti tim  mladim ljudima. Njih treba pozvati na jedan ozbiljan razgovor i ukazati im da drogi i alkoholu, ludovanju i razbijanju nije tamo mjesto, i da im se treba staviti do znanja da ako bitno ne promijene svoje ponašanje u takvom prostoru ne mogu biti.

Gradonačelnik odgovara da se o ovom pitanju razgovaralo i  da mora kazati da su primjedbe građana bile u smislu određenih događaja u tom objektu, i da su preuzeli obvezu da će pokušati iskordinirati s ljudima koji koriste zgrade da se ono što se tamo događa bude u okvirima normalnog ponašanja, i da to bude na interes i zadovoljstvo svih. Napominje, da kad su preuzeli zgradu, pojavljuju se različiti problemi, a da se u toj zgradi nalazi dio HOBER-a, da su tamo motoristi, da je tamo dio NPKL vodovoda, ali to ne smatra konačnim rješenjem za tu zgradu. Ono oko čega su se složili je to da sadašnji korisnici  moraju se držati određenog reda ali su svjesni da je manjak tog reda u smislu propisa i da će se pokušati napraviti napor i donijeti dokument koji bi sve korisnike te zgrade obvezao na ponašanje u skladu s određenim normama.

Vicko Ivančević svoje pitanje odnosno primjedbu usmjerava na stanje Gradskih plaža glede uređenosti i ponuda na njima i planovima glede uređenja plaža na području Grada Korčule.

Marko Skokandić odgovara da gradska plaža na Banjama nije u vlasništvu Grada već HTP KORČULA

ali se o stanju te plaže nekoliko puta razgovaralo s HTP-om. Ističe da je Zavod za javno zdravstvo napravilo analizu čistoće mora na plaži Nanje i u bazenu KPK i da su rezultati pozitivni tj. da nema onečišćenja, o čemu je neposredno pred ovu sjednicu o tome obaviješten od strane dr. Komparak. Ističe da je njegovo mišljenje da bi se plaže dovele u red jest njihovo koncesioniranje, a da se one mogu koncesionirati potrebno je utvrditi granice pomorskog dobra. Pitanje plaža jest jedan složen problem za koje je Grad pokušavao i pokušava naći rješenja, a sve je vezano za pitanje utvrđenja granica pomorskog dobra, pitanje Županijskog plana uređenja s kojim PP Grada Korčule treba biti u skladu, a i kod utvrđivanja granica pomorskog dobra uvijek se pojavi neki imovinsko-pravni problem koji odugovlači taj postupak.

Gradonačelnik dopunjava odgovor zamjenika gradonačelnika da će se morati odgovoriti na pitanja plaža kroz izmjene i dopune PP uređenja Grada Korčule koje su upravo krenule. Ističe građansku inicijativu za čišćenje određenih plaža, a posebice javno pohvaljuje stanovnike Medvinjaka koji ulažu izuzetne napore

da urede svoju plažu, i kao što su oni dobili potporu od Grada Korčule, tako će i ostali građani koje provedu takve akcije. Napominje da su za ovu ljetnu sezonu u Pupnatsku luku i Žitnu osigurali po dva kemijska wc-a, da je MO Čara osigurao čistača, da se s MO Pupnat razgovaralo o odvoženju smeća s plaže, i da su voljni i drugim pomoći onoliko koliko to bude moguće. Što se tiče plaža u gradu Korčuli, smatra stanje plaže na Banjama i u Bon Repou odnosno čitavom dijelu luke potpuno neprimjerenim i da se to treba što prije mijenjati, ali definitivno smatra da nama nedostaje kilometar plaže da bi mogli govoriti o ispunjavanju svih onih uvjeta koje Grad Korčula u turizmu mora ispuniti, i mi moramo u našim prostornim planovima pronaći tih kilometar plaža.

Vicko Ivančević sugerira Gradskom poglavarstvu, ali i svima njima, da vide kako su to drugi gradovi riješili, jer je u svakom slučaju ovo ozbiljan problem, i da ovo nije pitanje za Aktualni sat već za jednu tematsku sjednicu Gradskog vijeća.

Gordana Curać Depolo traži informaciju o razgovoru gradonačelnika s predstavnicima Umjetničke škole Luke Sorkočevića vezano za rad (i status) Glazbene škole u Korčuli (kao posljedica postavljenog vijećničko pitanja na zadnjoj sjednici Vijeća).

Gradonačelnik odgovara da se nakon postavljenog vijećničkog pitanja na prošloj sjednici Vijeća vezano za Glazbenu školu u Korčuli, obavili razgovori s ravnateljem Umjetničke škole Luke Sorkočevića, gdje su dobivena obećanja da neće doći do nikakve restrikcije u Glazbenoj školi Korčula, ali je isto tako dogovoreno da se trebaju poduzeti organizacione i sve druge mjere koje budu potrebne kako bi rad Glazbene škole podigli na jednu veću razinu, s obzirom da smatramo da je Glazbena škola unijela dosta novog i dala dosta dobroga u kulturnom životu grada Korčule. Isto tako mora istaknuti činjenicu da je u razgovorima ravnatelj istaknuo neke dileme oko same organizacije Škole, njenog funkcioniranja, a zagovaralo se i do samih detalja, kao upisnih programa, osiguranje profesora, a pokušat će se u daljnjim razgovorima pronaći modus koji će najbolje odgovarati i Gradu Korčuli i Školi.

Davor Penić pita kada će se završiti cesta kroz Pupnatsku luku.

Gradonačelnik odgovara da je ŽUC prošlog tjedna uveo novog izvođača na dovršetku ceste. Prema tehničkim rješenjima, mora kazati da neće biti novih iskopa već  da će se raditi proširenja na betonskim elementnima, tako da vjeruje da će to biti vrlo skoro gotovo. Što se tiče samog pristupa Pupnatskoj luci ima se u planu raspisivanje natječaja.

Marinko Pažin svoje pitanje usmjerava na rad Dječjeg vrtića u Žrnovu, koji od 13. lipnja (2008.) zatvoren, pa pita zašto je to učinjeno, i to se ne smije ubuduće više raditi (tamo ima 19 djece).

Gradonačelnik odgovara da nema saznanja o zatvaravanju Vrtića i da Poglavarstvo nije o tome donijelo nikakvu odluku niti je o tako nešto uopće raspravljalo, ali da će to provjeriti.

Marinko Pažin ističe da nije zadovoljan s radom Dječjeg vrtića jer se jednostavno Dječji vrtić nije smio zatvoriti, a ako ništa, barem je trebao raditi do 1. srpnja, a da ne mora naglašavati da se je tijekom ljeta morala organizirati jedna smjena  za dječji vrtić u Žrnovu. Od 19 upisane djece, od jamči da ih je barem 15 roditelja bilo nezadovoljno jer oni nemaju kuda s djecom, posebice je neprihvatljivo da se obavijest stavlja 4-5 dana prije zatvaranja, i tako se ne mogu ponašati.

Ivan Farac ističe zabrinutost s cestovnim prometom u gradu Korčuli i misli da su se digle ruke od ovog problema i da su prihvatili da je to nemoguće riješiti, pa se pita zbog čega. Kao, prvo, zatvaranje Plokate od 20.00 do 24.00, kao ideja je dobra, ali u odluci je bilo rečeno da će se rampa postaviti negdje pokraj groblja, kako bi se vozila mogla okrenuti i vratiti natrag, a sada je rampa kod Konzuma, i tu se stvaraju „čepovi“. Drugi problem je parkiranje u Put. Sv. Nikole i po cijelom gradu gdje je zabranjeno parkiranje, i dalje se tamo parkiraju vozila, i ništa se ne događa. Novi puti, gdje je predviđeno parkiranje 200-300 vozila, ni jedno se vozilo ne parkira. Ne funkcionira ni mini bus, koji bi trebao kružiti preko Novih puta.

Kad se zatvori Plokata, našim obrtnicima koji imaju poslovne prostore u Starom gradu nemoguće je njima obavljati dostavu. Isto tako, iznosi da nema nikakve signalizacije. Stoga se pita što se to događa s prometom.

Gradonačelnik smatra da je situacija problematična zbog toga što se ljudi parkiraju na površinama gdje to nije dopušteno i što se u stvari ne pridržavaju prometnih znakova. Prometni znakovi postoje ali se oni nažalost ne poštuju. Gradsko poglavarstvo je prihvatilo peticiju građana da se skine određeni broj „kugla“ i skinuti su ispred Kapetanije, i danas može potvrditi da je to bila pogreška jer se sada tamo parkiraju vozila a pješaci nemaju kuda proći. Ono što mora naglasiti je to da ne funkcioniraju mjere sankcija, a o ovim problemima su vršeni višekratni razgovori s Policijom. Misli da je sada situacija nešto povoljnija jer je došlo do promjena propisa i da Policija će moći sada ostavljati kazne (prekršajni nalog) ispod brisača, što do sada nije bio slučaj, jer su morali čekati vozača. Svjesni da je Sv. Nikola veći problem, i da bez „pauk“ službe teško se može osigurati neparkiranje. Što se tiče Novih puta, koncesionar je nabavio kružno vozilo, ali se tamo nitko ne parkira, iako je to označeno, pa nema smisla ni prometovati kružnim vozilom, i u onom trenutku kada se na Novim putima bude provodilo parkiranje, koncesionar će morati izvršavati svoju obvezu iz ugovora o koncesiji. U tijeku su razgovori s određenim vlasnicima „pauk“ vozila, i pokušat će se u dogledno vrijeme, barem za ovih mjesec i pol dana osigurati „pauka“. Činjenica je da bez nekih novim elemenata teško se nešto može bitno poboljšati u prometu, a odnosi se na to da se nema dovoljnih površina za parkiranje, a prisiljeni smo svake godine smanjivati parkirne površine zbog nekih drugih zahtjeva ili zbog tehničkih zahtjeva. Zbog svega morat će se počet koristiti parkirni prostori u blizini grada jer bez toga grad neće moći funkcionirati.

Ivan Farac smatra da se mogu naći bolja rješenja u prometu od ovih koja postoje, pa kao što je i prije govorio, smatra da je smjer prema Novim putima pogrešan smjer, tj. da bi jednosmjerna trebala ići od poligona prema Sv. Nikoli. Pripadnici prometne mladeži bi mogli onda usmjeravati vozila na parkiranje na Novim Putima. Što se tiče zatvaranje Plokate, predlaže da se rampa postavi kod autobusnog kolodvora umjesto kod Konzuma.

Franica Matić Šain govori o stanju ceste Korčula-Račišće i o ovom se Gradsko poglavarstvo treba ozbiljno pozabaviti. Ističe da je za nju nevjerojatno da cesta za Pupnatsku luku ima prednost u odnosu na cestu Korčula-Račišće, pa traži da gradonačelnik odnosno Gradsko poglavarstvo iznesu svoj stav po tom pitanju.

Gradonačelnik iznosi da cesta Korčula-Račišće nije u istoj kategoriji kao cesta za Pupnatsku luku, jer cesta za Pupnatsku luku je nerazvrstana cesta a cesta Korčula-Račišće je županijska cesta, a koja u tehničkom smislu ne odgovara standardima. Činjenica je da je Grad razgovarao o toj cesti s ŽUC-o, činjenica je da u našem PP niti u Županijskom PP nije predviđena nova trasa ceste Korčula-Račišće. Vjeruje da će se predstojećim izmjenama i dopunama PP Grada Korčule definirati lokaciju za novu luku, a ako dođe do te lokacije na području od Korčule do Račišća, dovest će i do potrebe promjene cestovne mreže, jer će nova luka zahtijevati spoj s državnom cestom, što će dovesti do značajne promjene cestovne mreže na području Grada Korčule. Što se tiče ceste za Račišće i dalje za Babinu, Grad Korčula je u prvim razgovorima s Županijom tražio da se uvrsti u novu županijsku cestu. Mora kazati da se na (novu) cestu Korčula-Račišće u principu dobili suglasnost ali se Županija ne slaže da se ta cesta treba produžiti do Babine. Grad Korčula će inzistirati na planiranju cjelokupne trase do Babine, ako ništa drugo kao jedna alternativa za  dugoročni plan razvoja kako bi ostavili potrebne koridore, a prije nego to bude utvrđeno ne može se pomišljati na izradu tehničke dokumentacije.

Žarko Klisura postavlja pitanje vezano za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju zimskog bazena u Korčuli, tj. do koje se faze došlo za rješavanje navedene dokumentacije.

Gradonačelnik odgovara, da kao što je poznato, Grad Korčula, u suradnji s Županijom i Ministarstvom, je raspisao natječaj za izgradnju bazena, otvorili ponude, i našli se u problemima jer je natječajna cijena bazena daleko premašuje planirana sredstva od 25.000.000,00, a jedina de facto valjana ponuda je skoro 60 miljuna (s PDV-om). Vjeruje da će u ovoj fazi doći do poništenja natječaja i da će se s Ministarstvom morati redefinirati međusobni sporazum o financiranju izgradnje bazena i da će doći do drugog natječaj.

Ante Jurišić postavlja pitanje vezano s Liburnom tj. što se događa s njom i da li će objekt proraditi.

Gradonačelnik odgovara da je natječaj (za zakup)  završen i da je dobivena samo jedna ponuda, a sutra je sastanka povjerenstva koje će dati prijedlog Poglavarstvu u smislu prihvaćanja ili ne dane ponude.

Predsjednik Vijeća navodi da ima naznaka da Hrvatske ceste imaju namjeru asfaltirati cestu kroz Žrnovo, koja još ima status državne ceste, a ono što treba još  napraviti je zaobilaznica Žrnovo te pita da li ima naznaka kada će se isto dovršiti.

Gradonačelnik odgovara da je istina da se s Hrvatskim cestama vode intenzivni razgovori oko neriješenih pitanja na zaobilaznici Žrnova, a to su tri pitanja koja su ostala nedefinirana, a to su pristupni putovi koji izlaze na zaobilaznicu, drugo je asfaltiranje ceste kroz Žrnovo (koja se zbog vršenja radova oštetila) i treće pitanje je pješački prijelaz preko Humca. Što se tiče asfaltiranja, navodi da pregovori idu u pozitivnom smjeru i da će oni uskoro biti završeni i da bi moglo doći do realizacije tog dijela. Što se tiče pješačkog prijelaza preko Humca za njega još nema suglasnosti, tj. nema rješenja (Hrvatske ceste ne prihvaćaju prijedlog Grada da rješenje bude izgradnja pješačkog mosta a Grad traži onda da oni predlože neko drugo rješenje). Inače, cesta kroz Žrnovo nije više državna cesta nego županijska, i stoga Grad inzistira da se ispune oni dogovori koji su se dogovarali s Hrvatskim cestama kada se radila zaobilaznica Žrnovo i kada su Hrvatske ceste dale garanciju da će ti poslovi biti odrađeni.

Tonči Anzulović pita za sredstava za uređenje plaže u Knežama, koja su a koliko se on sjeća, bila predviđena u Proračunu, da li su ista osigurana ili je došlo do neke promjenama, jer vidi da tamo nije ništa urađeno.

Odgovor na ovo pitanje gradonačelnik nije moga odgovoriti, ali je preuzeo obvezu da isto provjeri i odgovoriti vijećniku.

Marinko Pažin, u ime grupe ugostitelja, postavlja pitanje u vezi izvođenja žive glazbe, gdje prema Gradskoj odluci je to dozvoljeno do 24.00 sata, da bi prošlog petka policija u ophodnji, od lokala do lokala, nadzirala gdje se izvodila živa muzika, u 22.15 sati su došli u jedan lokal i jednostavno rekli da se muzika prekine, u drugi su došli u 22,30 a u treći u 23.00 sati, i poslije su obišli sve lokale i rekli su da se to jednostavno mora poštovati, a tko to nije ispoštovao, dobio je prijavu. Stoga moli da se ugovori sastanak s načelnikom PP da se vidi u čemu je problem, zašto policija ima jedan kriterij prema jednim ugostiteljima a drugi kriterij prema drugim ugostiteljima. Također, poziva svoje kolege ugostitelje da ne plaćaju nigdje ništa, počev od Turističke zajednice, da ne plaćaju javnu površinu, da ne plaćaju porez na potrošnju, spomeničku rentu, da ne plaćaju nigdje ništa dok im Grad ne osigura normalne uvjete za rad.

Gradonačelnik, kao prvo, kazuje da ne može prihvatiti način govora vijećnika Pažina, tj. o pozivima koje upućuje. Sastanak s načelnikom PP je dogovoren i on će biti tijekom ovih dana. Ovdje se radi o specifičnoj situaciji. Gradska odluka definira da muzika na otvorenom bez posebnih dozvola može biti do 24.00 sata, a zašto je policija došla u 22.15 sati na intervenciju zbog glazbe, to mu nije jasno. Sve ono što bi moglo biti sporno je muzika poslije 23.00 sata.

Lovre Botica navodi da se nova zaobilaznica Čare i Smokvice, koja je u izgradnji, na dva mjesta znatno približava trasi vodovoda Račišće-Babina, pa predlaže da se kod donošenja izmjena i dopuna PP uređenja Grada Korčule  vide gdje se tehnički te dvije trase mogu spojiti (cestovno), što misli da je to puno interesantnije za Račišće nego da se dođe do same Babine.

Predsjednik Vijeća odgovara da će nova trasa Korčula-Račišće biti dio prostornog plana, čime se Županija ne slaže, međutim Županija nije prihvatila novu trasu ceste Račišće-Babina.

Gradonačelnik dopunjuje odgovor i iznosi svoje neslaganje s stavom Županije da ne treba produžiti cestu od Račišća do Babine jer misli da je za budućnost Korčule to jedan od izuzetno važnih pravaca, i iako sada nećemo graditi cestu, u svojim prostornim planovima moramo ostaviti cestovni koridor, ali o tome će se s Županijom razgovarati. Grad Korčula će uputiti takav zahtjev prema Ministarstvu. Također naglašava da on osobno ne misli da se trase vodovoda negdje približila novoj zaobilaznici Čare i Smokvice jer to je prostorno nemoguće, ali će oni ispitati sve okolnosti i mogućnosti, i ukoliko bude takva mogućnost vrlo su zainteresirani da se taj sjeverni pravca dovede u funkciju. A što se tiče nove trase ceste Korčula-Račišće, to će biti projektni zadatak novom planeru da tu cestu planira u našem prostornom planu, a tu je ukalkulirana eventualna nova lokacija nove luke Korčula.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Tonči Anzulović, kao predsjednik Odbora za statut i poslovnik, iznosi stav Odbora koji je zaključio da je predloženi dnevni red u skladu s Statutom i Poslovnikom i da se o njemu može raspravljati, s tim da Odbor ima informaciju da će predlagač povući  s dnevnog reda točku 4.

Predsjednik vijeća skida točku 4. s dnevnog reda.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu o predloženom dnevnom redu (bez točke 4.)

Ivan Farac predlaže da se umjesto točke 4. prebaci točka 10.

Vicko Ivančević traži da se pokuša pratiti zapisnik iz sjednice u sjednicu.

Predsjednik vijeća izvještava da u Gradskoj upravi nema više administrativne tajnice koja administrativno opslužuje Vijeće, pa se zbog toga događaju zakašnjenja u izradi zapisnika, pa moli uvažavanje te činjenice.

Daljnjih sudionika u raspravi nije bilo, nakon čega predsjednik Vijeća utvrđuje izneseni prijedlog vijećnika Ivana Farca da točka 10. bude točka 4., što Vijeće jednoglasno prihvaća.

Nakon rasprave i očitovanja o prijedlogu na predloženi dnevni red, stavlja se (izmijenjeni) dnevni red na glasovanje, a koji glasi:

 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Korčule za 2007. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grda Korčule za 2008. godinu
 4. Program rada Gradskog muzeja za 2008. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluka Grada Korčule kojima su predviđene globe odnosno novčane kazne
 6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule
 7. Prijedlog Zaključka o proglašenju počasnog građanina Grada Korčule
 8. Prijedlog Zaključka o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo
 9. Prijedlozi Zaključaka o dodjeli osobnih godišnjih nagrada Grada Korčule za 2008. godinu

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

 1. 1. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća

S obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik Vijeća stavlja zapisnik na glasovanje (usvajanje).

Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno.

 1. 2. TOČKA – Prijedlog  Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Korčule za 2007. godinu

Ovoj točci nazočna je Marica Kosović, pročelnica JUO.

Franica Matić Šain, predsjednica Odbora za proračun i financije, ispred Odbora iznosi stava kojim se predlaže Gradskom vijeću da se predloženi Godišnji obračun prihvati, a jedna primjedba Odbora je bila način izvršenja i praćenja realizacije Proračuna, posebno na neke stavke a to se odnosi na realizaciju programa gradskih kotara i mjesnih odbora, a druga primjedba se odnosila da se treba posvetiti više pažnje naplati potraživanja te upućuje Gradsko poglavarstvo da o tome vodi više računa.

Dušan Kalogjera, kao resorni član Poglavarstva za proračun i financije, prije rasprave iznosi nekoliko napomena, tj. kraću analizu Godišnjeg obračuna.

Vicko Ivančević se osvrće na problem neutrošenih sredstava na gradske projekte koji se na kraju ne realiziraju, pa se pita da li je to stvar rada ovog Gradskog poglavarstva i Gradske uprave, da li nepripremljenost u pitanju, da li nerad, jer ostalo sve više-manje štima. Ono što ga smeta jest to da se iz godine u godinu gradski projekti ne rješavaju, pa navodi za nrp. radove za Muzej Marka Pola (planirano 1.200,000 kn ostvareno 50.000,00 kn), izrada dokumentacije za spomenike kulture (planirano 300.000, 00 utrošeno 30.000,00 kn), kula Forteca (tehnička dokumentacija, 70.000,00 kn planirano, utrošeno 9.700,00 kn) itd. (navodi još i sve druge projekte gdje realizacija znatno odskače od utrošenosti), a radi se o 7.500.000,00 kn planiranih projekata koji se nisu ostvarili tijekom 2007. godine.

Gradonačelnik odgovara da se, nažalost, svake godine određene stvari ponavljaju, a na koje oni ne mogu utjecati. Njihova želja i nada je bila da će se prošle zime dobiti građevinska dozvola za izgradnju parkinga (lokacija Potok u Korčuli) pa su se zato značajna sredstva usmjerili za rješavanje prometnica na tom području. Također želi naglasiti da realizacija programa gradskih kotara i mjesnih odbora ima poteškoća, ali je stav Vijeća i Poglavarstva da se novci za programe ne gube nego se koriste u drugoj godini. Sada se po metodologiji proračuna to mora iskazati isto kao da je prošle godine potrošeno, što se ranije radilo, zbog čega ima možda nekih nejasnoća. Naglašava da bi on daleko sretniji da su realizirali sve planirane projekte, i da se dobila građevinska dozvola za parking, veliki dio novca bi bio iskorišten. Projekt Marka Pola vezan je za složene i vremenski zahtjevne konzervatorsko-istraživačke radove, koji su dijelom izvršeni ali ima još potreba za tim radovima, koji će se nastaviti iza turističke sezone (kopanje dvorišta). Što se tiče programa za lokalne ceste, natječaj je napravljen, ali je dodatno proširen, što će se vidjeti u sljedećem rebalansu Proračuna. Ono što želi reći je to da ono što je planirano će bit realizirano iako ne u onom vremenskom okviru i obimu kako bi to bilo za proračunska sredstva, ali definitivno mi nismo ta sredstva izgubili niti ih prenamijenili. Što se tiče gospodarske zone, nikako da se pokrenemo dalje, ali sada što je najvažnije od svega, prijedlog da se u novim izmjenama i dopuna PP Grada Korčule, razmotri još jedan put predložena lokacija, i da se razmotri mogućnost izmještanja zone na drugu lokaciju, o čemu će se definitivno još razgovarati na ovom Vijeću. Što se tiče PP i stavaka oko prostornih planova, PP smo ugovorili i to ide svojim tijekom, računi nisu došli na naplatu tijekom 2007. godine ali smo u ovoj godini podmirili dio svojih obveza a podmiriti će se  i ostali dio obveza.

Vicko Ivančević smatra da ih vrijeme apsolutno gazi i da nisu dovoljne želje nego da je bitan i rad. Ono što mi govorimo o tom gradskom parkingu i pustim obećanjima, on to ovdje sluša već četiri godine a intezivno zadnjih četiri-pet mjeseci. Misli da po ZOP-u se u roku od mjesec dana trebaju riješiti papiri. Očekuje da Poglavarstvo da nekakav prijedlog kako bi se programi GK/MO brže mogli realizirati.

Davor Penić predlaže da se bi se efikasnije punio Proračun što se tiče komunalne naknade, da se ono što se ne može naplatiti (zastarjelo) da se stornira (otpiše) a što se može naplatiti da se naplati.

Daljnjih sudionika u raspravi nije bilo, nakon čega predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Korčule za 2007. godinu na glasovanje.

Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Korčule za 2007. godinu, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, usvojen je većinom glasova  (8 “za“, 8 suzdržanih).

 1. 3. TOČKA – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za

2008. godinu

Ovoj točci nazočna je Marica Kosović, pročelnica JUO.

Franica Matić Šain, predsjednica Odbora za proračun i financije, ispred Odbora iznosi stav kojim se predlaže Gradskom vijeću prihvaćanje predloženih izmjena i dopuna proračuna Grada Korčule za 2008. godinu, uz napomenu da se preispita metodologija, tj. pristup financiranja programa gradskih kotara i mjesnih odbora, kao bi se ta sredstava realizirala tijekom proračunske godine, iz razloga što se u ovoj Odluci govori o prijenosu sredstva za programe GK/MO iz prethodne godine (zbog nerealizacije tijekom 2006.).

Dušan Kalogjera, resorni član Poglavarstva za proračun i financije, dodatno u kraćim crtama daje analizu predloženih izmjenama i dopunama.

Tajana Grbin, resorni član Poglavarstva za kulturu, čita informaciju koja je jučer stigla u Grad Korčulu, a koja će djelomično pojašnjava  zbog čega se neke stvari iz kulture ne uspijevaju realizirati, a podaci iz te informacije se moraju uvrstiti u rebalans Proračuna. Radi se o odluci Ministarstva kulture da se projekti (poimenično ih se navode) koje je Grad Korčula prijavi za sufinanciranje odbijaju, tj. nisu uvršteni u javni program u kulturi za 2008. godinu (financiranje od strane Ministarstva kulture). Ono što je Grad dobio, u znatno manjem obimu u odnosu koliko je traženo, to je Velika i Mala kneževa kula (100.000,00 kn za konzervatorsku i izvedbenu dokumentaciju, u Proračunu je predviđeno 500.000,00 kn), kula Kanavelić predviđeno je u Proračunu 750.000,00 kn a osigurano je 300.000,00 kn, što neće biti dovoljno za završetak ali će se sredstva spomeničke rente sva usmjeriti na kulu Kanavelić pa bi kula bila završena kako je to planirano u smislu sanacije), za kulu Sv. Svetih odobreno je 50.000,00 kn za izradu konzervatorske dokumentacije.

Lovre Botica govori o osnivanju, prije tri godine, povjerenstva za muzej Marka Pola, u kojem sjede tri ministra, nekoliko pomoćnika ministara i državnih tajnika, sjede i gdje su predstavnici Grada Korčule, gradonačelnik i on, i gdje su održane samo dvije sjednice. Misli da neki ljudi iz Zagreba nisu dobro odradili dobro svoj posao, i nešto se po tom pitanju nešto mora napraviti.  

Gradonačelnik pojašnjava do sada odrađenog na razini navedenog povjerenstva, gdje je određen akademik Igor Fisković, kao stručna osoba koja će voditi prvi dio radova u smislu koordinacije za konzervatorska odnosno arheološka istraživanja, kako bi se stvorila podloga za rješavanje projektne dokumentacije. Slaže se da ovo s povjerenstvom ne ide kako treba, i on je u velikoj dilemi da li Grad može servisirati jedno tako povjerenstvo. Ovaj projekt zahtjeva određenu dinamiku, kojom smo se mi i nadali, ali dok konzervatori ne odrade svoj dio posla ne može se ići dalje. Ono što mora reći je to da je Ministarstvo sve platilo što je bilo vezano za program muzeja Marka Pola i oko toga nismo imali posebnim problema, i činjenica je da dinamika tog posla ne ide onom dinamikom kojom bi Gradsko poglavarstvo bilo zadovoljno a niti građani grada Korčule. Osim toga mi smo nezadovoljni odnosom Ministarstva kulture prema kulturnoj baštini Grada Korčule, s obzirom na to koliko se sredstava dobije od  Ministarstva, posebice što još nije otvoren konzervatorski ured u Korčuli, iako je to obećano od strane ministra Biškupića.

Daljnjih sudionika u raspravi nije bilo, nakon čega predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2008. godinu na glasovanje.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2008. godinu, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno.

 1. 4. TOČKA – Program rada Gradskog muzeja za 2008. godinu

Ovoj toči nazočna je Marija Hajdić, v.d. ravnatelja Muzeja.

Gordana Curać Depolo iznosi jedno kratko obrazloženje Programa rada ispred HSS te navodi da HSS prihvaća, tj. podržava predloženi Program rada Muzeja za 2008. godinu.

Daljnjih sudionika u raspravi nije bilo, nakon čega predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i stavlja Program rada Gradskog muzeja  za 2008. godinu, tj. prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Gradskom muzeja na Program rada za 2008. godinu na glasovanje.

Prijedlog Zaključka kojim se daje suglasnost Gradskom muzeju na Program rada Gradskog muzeja  2008. godinu,  usvojen je jednoglasno.

 1. 5. TOČKA – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluka Grada Korčule kojima

su predviđene globe odnosno novčane kazne za prekršaje

Uvodno obrazloženje prijedloga Odluke daje gradonačelnik.

Lovre Botica predlaže da se se sve navede Odluke u kojima se mijenjaju novčane kazne objave u „službenom  glasniku“ u pročišćenom tekstu, u nekom razumnom roku.

Tajnik Grada intervenira da prijedlog vijećnika Lovra Botice se ne može samo tako prihvatiti jer nema odgovarajuće odredbe kojom bi se ovlastio Odbor za statut i poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst, i kao takvu bi je trebalo ugraditi u predloženu Odluku, i to kao novi članak 10. koji bi glasio: „Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća da utvrdi i izda pročišćene tekstove Odluka iz članka 1.-9. ove Odluke, do kraja 2008. godine.“

Gradonačelnik, ispred predlagača, prihvaća prijedlog vijećnika, a sukladno pravnom stavu struke, na način što će se kroz amandman na predloženu odluku, kao članak 10. ugraditi odredba koja bi glasila: „Ovlašćuje se odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća da utvrdi i izda pročišćene tekstove Odluka iz članka 1.-9. ove Odluke, do kraja 2008. godine.“ Dosadašnji članak 10. postaje članak 11.

Vicko Ivančević navodi da prema podacima iz Proračuna za 2007. godinu smo naplatili kazni od 3.400,00 kn i smatra da komunalna služba u segmentu kazni nedovoljno funkcionira i ističe da nije siguran da je ovakvo usklađenje kazni obveza Gradskog vijeća odnosno Gradskog poglavarstva i pita se da li njemu netko može dokazati da će to funkcionirati. Misli da se donose bespotrebne odluke.

Daljnjih sudionika u raspravi nije bilo, nakon čega predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i stavlja  prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluka Grada Korčule kojima su predviđene globe odnosno novčane kazne za prekršaje (uz dopunu novog članka 10. kako je to prihvaćeno od strane predlagača) na glasovanje.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluka Grada Korčule kojima su predviđene globe odnosno novčane kazne za prekršaje, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu (uz prihvaćeni amandman),  usvojen je većinom glasova (11 „za“, 1 „protiv).

 1. 6. TOČKA – Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju cestovnog prometa na

području Grada Korčule

Uvodno obrazloženje prijedloga Odluke daje Marko Skokandić, zamjenik gradonačelnika, resorni član za promet te iznosi da su spremni da se o pitanju zabrane prometa vozilima čija ukupna masa prelazi 5 tona proširi (osim za Šetalište Tina Ujevića) i na Ulicu korčulanskih domobrana i dio Šetališta Frana Kršinića, od hotela Mraka Pola do početka Šetališta Tina Ujevića, i da se čuje mišljenje vijećnika i ako to Gradsko vijeće bude smatralo potrebnim da se predložena Odluka proširi i na dio Šetališta Frana Kršinića i Ulicu korčulanskih domobrana, ali se pita što će se dobiti ako ograničenje prometa proširimo i na navedene ulice, pa se pita da li će to u konačnici dovesti do zatvaranja skladišta u Luci uš.

Predsjednik vijeća iznosi da ukoliko bi se predložena Odluka mijenjala u smislu proširenja zabrane prometovanje i na druge ulice, onda se danas takva odluka ne bi mogla donijeti jer treba ishoditi prethodnu suglasnost MUP-a.

Marko Skokandić dopunjuje svoje uvodno izlaganje, na način da predlaže da se prihvati prijedlog Odluke, kako je to predloženo, s obzirom da se za ovaj prijedlog se dobila suglasnost MUP-a, a da se raspravi o Ulici korčulanskih domobrana, dijelu Šetališta Frana Kršinića i Put luke, i ako zaključak bude takav da se prošiti zabrana prometovanja vozilima čija ukupna masa prelazi 5 tona (osim autobusa zbog hotela), krenut će se u postupak donošenja posebne odluke na idućem Gradskom vijeću, ali moli da se  amandmanima ne blokira donošenje ove Odluke.

Franica Matić Šain predlaže, kao svoju sugestiju, da se zabrani promet kamionima (čija ukupna masa prelazi 5 tona) kroz Ulicu korčulanskih domobrana pa makar da ta zabrana važi tijekom ljeta.

Vicko Ivančević smatra da se što prije treba iznaći mogućnost da se skladište izbaci s sadašnje lokacije u Luci Uš, tj. u gospodarsku zonu ili neko drugo mjesto, te predlaže da su u Ulici korčulanskih domobrana, u vrijeme od 1. lipnja do 1. rujna, dozvoli eventualno dostava, recimo od 7 do 8 ujutro, a ostatak dana i vikendima je zabrana prometovanja (teretnim vozilima čija ukupna masa prelazi 5 tona).

Davor Penić smatra, iako se slaže sa zabranom prometovanja teretnim vozilima čija ukupna masa prelazi 5 tona kroz Ulicu korčulanskih domobrana pa prema Luci uš, smatra da se poduzetniku koji ima skladište u Luci Uš treba pružiti neka alternativa.

Ante Jurišić smatra da se vlasnik skladišta treba drukčije organizirati a ne kroz ulicu širine od 3 m dovodi šleper koji onda zaustavi cijeli promet i blokira sve, pa u osnovi podržava prijedlog vijećnice F. Matić Šain.

Ivan Farac smatra da se ne može zabraniti promet teretnim vozilima čija ukupna masa prelazi 5 tona kroz Ulicu korčulanskih domobrana  jer, kao što je znano, zbog postojanja skladišta građevinskog materijala u Luci Uš, ali je za neku privremenu zabranu, od 1. lipnja do 1. rujna, u vremenu od 8 do 16 sati, kada je najveća gužva u Ulici korčulanskih domobrana i dalje.

Dušan Kalogjera, zamjenik gradonačelnika, smatra da sadašnja lokacija skladišta građevinskog materijala u Luci Uš nije mjesto za skladište građevinskog materijala, kao prvo, jer tamo urbanistički nije planirana industrijska zona nego turistička. Drugo, vrlo važan cilj Grada Korčule treba bi biti da se to skladište do sljedeće sezone izmjesti. Nije naše da razmišljamo da li mi trebamo omogućiti rad skladišta jer nitko Grad nije pitao kad je tamo došlo skladište niti je Grad konzultiran da li skladište tamo može biti, to je jednostavno išlo po liniji novih vlasnika itd. Stoga mi ne možemo dopustiti da to skladište i ostane kao skladište građevinskog materijala.

Predsjednik vijeća dodaje da je pitanje gospodarske zone prioritet, i da je definitivno treba staviti na dnevni red.

Lovre Botica iznosi svoje mišljenje da je gdin Stanojević, jedan ozbiljan poduzetnik i treba mu omogućiti jedan adekvatan prostor a ne potjerati ga s sadašnje lokacije u Luci Uš.

Aljoša Milat svoje izlaganje započinje ispravkom netočnog navoda vijećnika V. Ivančevića koji je kazao da je stanje na mostu u Luci Uš u totalnom kaosu, da je materijal rasut uokolo itd., što nije tako. To je tako bilo, međutim činjenica da je sada to pristanište uredno sređeno. S obzirom da se dosta u okviru ove točke razgovaralo o problemu skladišta građevinskog materijala u Luci Uš, smatra da je njegovo osobno mišljenje da je gradonačelnik i Gradsko poglavarstvo dobilo dovoljno poruka da je vrijeme da sa vlasnikom skladišta, čime prije sjednu i počnu razgovarati o modusima, jer je sadašnje stanje glede skladišta građevinskog materijala u Luci Uš neodrživo.

Vicko Ivančević repilicira vijećniku Aljoši Milatu, navodeći da je on dosta često u skladištu i ima nekog blagog poboljšanja ali još uvijek su željeza sa strane, još uvijek se izbace tri-četiri palete cementa, još uvijek dođe 10-15 auta i kad dođeš ukrcavati ne može se izaći, još uvijek se šleperi tamo iskrcavaju, i drži da je ono mali prostor za onako obimno skladište koje Korčula treba zaslužiti, pa drži da mora iznaći načina za dislokaciju skladišta iz Luke Uš.

Žarko Klisura podržava donošenje predložene Odluke, ali što se tiče skladišta, smatra da Grad treba poduzeti sve mjere da se to skladište u dogledno vrijeme preseli a tek tada se može pričati o zabrani prometovanja kamiona (čija ukupna masa prelazi 5 tona).

Daljnjih sudionika u raspravi nije bilo, nakon čega predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i stavlja  prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule na glasovanje.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule, tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, usvojen jednoglasno.

Što se tiče iznesenih mišljenja glede zabrane prometovanja teretnim vozilima čija ukupna masa prelazi 5 tona Ulicom korčulanskim domobrana, gradonačelnik prihvaća sugestije da Gradsko poglavarstvo razmotri cjelokupnu situaciju u vezi prometovanja  Ulicom korčulanskih domobrana, Put Luke i dijela Šetališta Tina Ujevića za kamione čija ukupna masa prelazi 5 tona, u kontekstu dovoza građevinskog materijala u skladište u Luci Uš, pri čemu prihvaća sugestije vijećnika A. Milata, da se razgovara s vlasnikom skladišta i da Poglavarstvo pokuša predložiti kompletnu regulaciju na tom području.

Vijećnik Davor Penić smatra da ono što je gradonačelnik predložio, da su to paljativne mjere koje neće riješiti problem. Konačno rješenje on vidi u dislokaciji skladišta na bolju lokaciju, pri čemu misli na gospodarsku zonu, te traži od Poglavarstva da se o gospodarskoj zoni počne intenzivnije razmišljati.

Lovre Botica iznosi da je došlo do povrede Poslovnika jer je po točki dnevnog reda, rasprava zaključena, Odluka je prihvaćena i prihvaćanjem predložena Odluke ova točka je konzumirana i po njoj se nikakvi zaključci ne mogu donositi.

 1. 7. TOČKA – Prijedlog Zaključka o proglašenju počasnog građanina Grada Korčule

Lovre Botica, kao predsjednik Odbora za javna priznanja, ispred Odbora iznosi i obrazlaže prijedlog da se počasnim građaninom Grada Korčule proglasi Sir James Belich iz Novog Zelanda (Wellington).

Gordana Curać Depolo iznosi samo jednu ispravku koju treba u konačnom tekstu Zaključka ispravit, a radi se u tome da je riječ „gdin“ suvišna i istu treba brisati jer titula „gdin“ i „Sir“ ne idu zajedno.

Daljnjih sudionika u raspravi nije bilo, nakon čega predsjednik Vijeća zaključuje raspravu te stavlja prijedlog Zaključka o proglašenju Sir Jamesa Belicha počasnim građaninom Grada Korčule na glasovanje.

Prijedlog Zaključka o proglašenju Sir Jamesa Belicha počasnim građaninom Grada Korčule, u tekstu kako je to predloženo, usvojen je jednoglasno.

 1. 8. TOČKA – Prijedlog Zaključka o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo

Lovre Botica, kao predsjednik Odbora za javna priznanja, ispred Odbora iznosi i obrazlaže prijedlog da se gđi Mirjani Svoboda, prof. dodjeli nagrada Grada Korčule za životno djelo.

S obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo gđi Mirjani Svoboda, prof., na glasovanje.

Prijedlog Zaključka o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo gdi Mirjani Svoboda, prof.,u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu,  usvojen je jednoglasno.

 1. 9. TOČKA – Prijedlozi Zaključaka o dodjeli osobnih godišnjih nagrada Grada Korčule za

2008. godinu

Lovre Botica, kao predsjednik Odbora za javna priznanja, ispred Odbora iznosi prijedloge i obrazloženja da se Mariju Todoroviću, Antunu Druškoviću i Velebitu Veršiću, prof.

O svakom prijedlogu Zaključka glasovalo se pojedinačno, a rasprave po pojedinom prijedlogu Zaključka nije bilo.

Prijedlozi Zaključaka o dodjeli osobnih godišnjih nagrada Grada Korčule za 2008. godinu gdinu Mariju Todoroviću, gdinu Velebitu Veršiću, prof., i gdinu Antunu Druškoviću, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, usvojeni su jednoglasno.

Završeno u 22.20 sati.

ZAPISNIČAR                                                                                                    PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Mrše Srđan, dipl. iur.                                                                                          Frano Skokandić, ing.

Komentiraj