Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 31. siječnja (petak) 2020. godine, s početkom u 18.06 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradila je Luca Tvrdeić.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalnog gospodarstvo i promet , Željka Marunović, v.d. pročelnica UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam i UO za društvene djelatnosti, i Srđan Mrše, v.d. pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Stojan Marelić i Tino Andrijić.

Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete pročitati na poveznici.

Zvučni zapis sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznici.