Skraćeni zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 22. prosinca (utorak) 2020. godine, s početkom u 16:09 sati, kombiniranim načinom, putem video konferencije za vijećnike koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati, te za ostale vijećnike u kino dvorani Doma kulture „Liburna“ u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradila je Luca Tvrdeić.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalnog gospodarstvo i promet (dio sjednice), Bernarda Tomić, v.d. pročelnica UO za proračun i financije (dio sjednice), Željka Marunović, v.d. pročelnice UO za društvene djelatnosti i UO za gradsku imovinu (dio sjednice) i Srđan Mrše, v.d. pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Prije utvrđivanja kvoruma, predsjednik Vijeća pročitao je Izvješće Mandatnog odbora o mirovanja mandata vijećnici Tajani Grbin i početku vijećničkog mandata zamjeniku Antonu Lozici (sjednički materijal).

Nakon primanja na znanje Izvješća Mandatnog odbora, vijećnik Anton Lozica položio je svečanu prisegu, nakon čega se je pristupilo utvrđivanju kvoruma.

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Ivan Lipanović i Antun Borovina.

Ante Tvrdeić, kao predsjednik kluba HDZ/HSS/HSP AS/HSLS predložio je da se aktualni sat 30. sjednice Gradskog vijeća održi u trajanju od pola sata.

Rasprave nije bilo.

Predsjednik Vijeća stavio je prijedlog predsjednika kluba HDZ/HSS/HSP AS/HSLS, na glasovanje.

Prijedlog predsjednika kluba HdZ/HSS/HSP AS/HSLS, usvojen je jednoglasno (13 „za“ ).

  • Skraćeni zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete pročitati na poveznici.
  • Zvučni zapis sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznici.