Skraćeni zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2005)

Sjednica je održana 24. listopada (ponedjeljak) 2005.godine, s početkom u 18.05 sati u Gradskoj vijećnici.

Sjednici predsjedava gosp. Frano Skokandić – predsjednik Vijeća, ista se tonski snima, a zapisnik vodi Sanja Tomašić.

Prilikom utvrđivanja kvoruma utvrđeno je da sjednici nije nazočan  vijećnik Sretan Tvrdeić (opr.).

Na sjednici nije nazočan niti gosp.  Željko Botica, koji je 3. listopada 2005.g. podnio pisanu ostavku na dužnost vijećnika u Gradskom vijeću te mu je tim danom i prestao vijećnički mandat.

Ostali nazočni: M. Duhović – gradonačelnik, D. Kalogjera – zamjenik gradonačelnika, D. Bakarić, T. Grbin i M. Skokandić – članovi GP, V. Leleković – vijećnik Žup. skupštine i predsjednik HSS Korčula, M. Kosović – pročelnica  JUO, S. Mrše – tajnik Grada te predstavnik tiska.

Gđica Tina Andrijić, buduća vijećnica, također je nazočna od samog početka sjednice.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

AKTUALNI SAT

Lovre Botica napominje da na području sv. Antuna, pokraj Srednje škole i prodavaonice Studenac, već više mjeseci ne radi javna rasvjeta. Gradski kotar je o tome u više navrata izvještavao Gradonačelnika, i „Elektrojug“, kao i javnost putem Radija i Internet stranica, ali se još uvijek ništa nije poduzelo kako bi ta rasvjeta proradila. Moli Gradonačelnika da mu odgovori kada će javna rasvjeta na tom području proraditi.

Gradonačelnik odgovara da je došlo do određenog kvara na tom dijelu javne rasvjete i koliko je njemu poznato određeni radovi su već napravljeni. Nažalost, izgleda da napravljena sanacija nije dala rezultate, pa će sutra provjeriti o čemu se radi. Podsjeća da je javna rasvjeta u nadležnosti KTD „Hober“, a ne „Elektrojuga“.

Lovre Botica se ne slaže s izjavom Gradonačelnika da „Elektrojug“ s tim nema nikakve veze. Podsjeća da su isti već davno obećali da će napraviti svoj dio posla, kojeg KTD „Hober“  ne može. Stoga moli Gradonačelnika da odgovorne osobe u „Elektrojugu“ požuri da navedeni problem konačno riješe.

Robert Lučić podsjeća da se na prošloj (radnoj) sjednici GV postavilo pitanje u svezi javne rasvjete koja ne radi na jednom dijelu Puta sv. Nikole. Od tada su prošla tri mjeseca, a javna rasvjeta na tom dijelu još nije proradila. Stoga moli Gradonačelnika da se po ovom pitanju konkretno očituje, kada i na koji način će to biti riješeno.

Gradonačelnik izjavljuje da će u roku od osam dana pismeno odgovoriti vijećniku na postavljeno pitanje.

Tina Andrijića zanima da li GP ima nekakav plan i program trošenja sredstava od spomeničke rente, a s obzirom da se radi o strogo namjenskim  sredstvima. Podsjeća da je Korčula grad s bogatom kulturnom i povijesnom baštinom pa smatra da bi se i o tome na jednoj od narednih sjednica GV trebalo razgovarati. Nadalje postavlja pitanje vezano za rekonstrukciju kule Rampada i Svih Svetih. Zanima ga da li je izvođaču radova u planu ukloniti nelegalno izgrađenu ivicu uz samu kulu.

Gradonačelnik odgovara da će se o spomeničkoj renti razgovarati prilikom rasprave o proračunu i planovima za iduću godinu. Nažalost, spomenička renta nije ispunila očekivanja. Ista bi se zajedno sa sredstvima ministarstva trebala koristiti za obnovu kulturne baštine grada. Vjeruje da će iduće godine na tome imati jači program od ovogodišnjeg. Vezano za drugo pitanje odgovara da spomenuta kula nije obuhvaćena projektom sanacije. Projektom su obuhvaćeni samo minimalni i nužno potrebni radovi kako ne bi došlo do pogoršanja oštećenja koje je nastalo nevremenom.

Ivan Farac napominje da se na prošloj radnoj sjednici Vijeća donijela Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Grada Korčule. Zanima ga da li je GP propisalo uvjete za odobrenje korištenja javnih površina za prodaju smještaja i drugih turističkih usluga te ako jeste, moli da se vijećnike izvijesti koji su to uvjeti.

Gradonačelnik odgovara da uvjeti još nisu definirani. Naime, oko toga postoje različiti stavovi koje se nadaju riješiti do iduće turističke sezone.

Ivan Farac postavlja pitanje zbog čega se onda spomenuta Odluka donijela po hitnom postupku, ako to nije bilo toliko žurno i značajno.

Josip Podbevšek postavlja pitanje vezano za drugu fazu srednje škole i športsku dvoranu. Podsjeća da je sada vrijeme kada se pripremaju proračuni za iduću godinu. Stoga postavlja pitanje da li je išta učinjeno što bi omogućilo da se sredstva koja su osigurana za tu namjenu povuku s računa i da se ovaj proces završi.

Gradonačelnik, vezano za drugu fazu škole, odgovara da je otkupljen dio zemljišta koji je bio ostao neriješen i ishodilo se prometno rješenje na koje postoj suglasnost ŽUC-a. Nažalost još nisu razriješili pitanje određenih vlasničkih odnosa oko prolaza ceste, ali je mišljenja da su se stvorile pretpostavke da bi se konačno moglo regulirati ishođenje građevinske dozvole. Vezano za pitanje športske dvorane odgovara da je u toku izrada tehničke dokumentacije, a  paralelno s tim rješavaju se imovinsko-pravni poslovi. Obavljeni su razgovori s vlasnicima zemljišta na tom području te preostaju daljnji razgovori oko otkupa tog zemljišta. U tom dijelu postoji problem što je dio parcele na kojem bi se trebala graditi dvorana u privatnom vlasništvu. Športska dvorana i druga faza škole nisu u državnom proračunu i ove godine nisu imali odobrena sredstva, ali se nada da će iduće godine isti ući u državni proračun.

Josip Podbevšek pojašnjava da je njegovo pitanje bilo da li će taj posao ići u 2006.godini.  Iz dobivenog odgovora slijedi da neće.

Frano Skokandić smatra da kada bi  dokumentacija i bila gotova, građevinsku dozvolu, u skladu sa sadašnjim zakonima, ne bi mogli dobiti.

Jakov Belić ističe da kao vijećnik i član MO Žrnovo nema nove informacije vezano za crkvicu Sv. Vida u Žrnovu. Zanima ga kakav je status tog objekta s obzirom na završetak radova i  osiguranja potrebnih dodatnih sredstava.

Gradonačelnik odgovara da je spomenuta crkvica bila među projektima koji su prijavljeni ministarstvu. Nažalost, prijavljeni projekti, pa tako i crkvica Sv. Vida u Žrnovu, nisu ušli u program za ovu godinu. Grad je i ove godine podnio zahtjev za iduću godinu. U prijedlogu Proračuna Grada za iduću godinu dio sredstava će se izdvojiti za nastavak radova na ovom objektu.

Franica Matić-Šain postavlja pitanje što je s palačom Arneri. Podsjeća da je prije otprilike 20 godina započela akcija projekta obnove Palače Arneri.  Međutim do sada vijećnici nisu dobili nikakvu informaciju o tome kakav je sada status tog objekta.  Napominje da se razgovaralo o mogućnosti da Državni arhiv bude u tim prostorijama. Zanima je kada će to biti u funkciji.

Gradonačelnik odgovara da Palača Arneri spada u jedan od kapitalnih objekata u području kulture ovog Grada. Prošle godine su se napravili izuzetni napori kako bi se osigurala potrebna donacija (potrebno je oko 250-300 tisuća EUR-a da bi se zgrada dovršila). Zbog određenih okolnosti nije se uspjela realizirati donacija. Nažalost, već nekoliko godina se iz ministarstva po pitanju Palače dobiva isti odgovor, tj. da nije uvrštena u program javnih potreba u kulturi. Grad s tim nije zadovoljan te će nastaviti s pokušajima da to promijeni. Projekt u svezi Arhiva realizira se putem Državnog arhiva u Dubrovniku. Dio poslova su obavili, ali nažalost jedan dio, zbog nedostatka financijskih sredstava, nije realiziran. Iznosi da je prilikom svog prošlog  posjeta ministarstvu  i Državnom arhivu razgovarao na ovu temu te se nada da će ove godine biti više sluha za ovaj program.

Franica Matić-Šain smatra da bi, bez obzira na dosadašnje napore, GP  trebalo što prije izaći pred ovo GV s prijedlogom što napraviti kako bi se Palača Arneri stavi u funkciju.

Vicko Ivančević podsjeća da nije dobio odgovor na svoje pitanje postavljeno na prošloj sjednici GV a vezano za KTD „Hober“, odnosno organizaciju sprovoda na groblju Sv. Luke.  Smatra da je ovo Vijeće, ali i protekla Vijeća, donijeli niz odluka koje se ne provode. Stoga postavlja pitanje da li pravna služba može revidirati sve do sada donesene odluke GV te utvrditi koje se od tih odluka ne provode te da se iste ukinu. Smatra bitnim da se, ukoliko se odluka donese, ista i provodi.

Gradonačelnik se ne slaže da su pojedine odluke tek mrtvo slovo na papiru. Možda se neke stvari sporije rješavaju, ali se isto tako treba biti svjestan činjenice da se s jednim komunalnim redarom neke stvari ne mogu efikasno odraditi. O toj problematici se raspravljalo na GP te je zaključeno da bi se moglo ići sa zapošljavanjem sezonskih komunalnih redara tj. ljudi koji bi u toku sezone mogli osigurati provođenje određenih odluka. Na pitanje u svezi organizacije sprovoda odgovara da se s KTD-om „Hober“ organiziraju pripreme za iduću godinu. Smatra da je situacija svih groblja na području Grada Korčule složena  i vrlo delikatna. Stoji na stajalištu da uslugu pogreba treba izdignuti na značajno veću razinu.

Vicko Ivančević podsjeća da je Gradonačelnik na prošloj sjednici Vijeća obećao da će tražiti izvještaj od KTD „Hober“ te da će ga prezentirati GV na ovoj sjednici. Zanima ga da li taj izvještaj postoji te koje je radnje poduzelo GP u protekla tri mjeseca.

Gradonačelnik replicirajući gosp. Ivančeviću ističe da je rekao kako će se u sklopu izvještaja o radu za svaku godinu imati i izvještaj o radu komunalnih poduzeća, pa tako i KTD „Hober“.

Lovre Botica podsjeća da je glavar MO Račišća, gosp. Petar Radaić podnio ostavku. U neslužbenom razgovoru kojeg je imao s Gradonačelnikom, između ostaloga i na tu temu, rečeno mu je da će doći do određenih promjena. Vjeruje da će te promijene biti na bolje. Međutim, iznosi da već 7 godina jedan vijećnik iz HDZ-a traži da se podnese izvješće tj. da se podastre račun za novce koji su prolazili spomenutome glavaru MO Račišće „kroz ruke“ a vezano za vodovodne priključke. Ništa se nije napravilo. Radi se o prilično velikim iznosima te postoje osnovane sumnje da je taj novac završio gdje nije trebao. Ističe kako ne kaže da je tu bilo nezakonitih radnji, ali kaže da se nitko nije potrudio dokazati da je sve bilo u redu.

Gradonačelnik podsjeća da građani račune za priključak uplaćuju na račun Grada. Stoga ne postoji mogućnost da bilo koji tajnik ili glavar MO-a novac primi „na ruke“.

Lovre Botica pojašnjava da se ne radi o samom priključku već o radovima koji se vrše do donošenja samog priključka u kuću. Glavar MO-a je do sada organizirao te redove. Gosp. Vidak Ivančević, vijećnik MO Račišće,  već godinama  traži od gosp. Petra Radaića da o tome podastre izvještaj i izvijesti MO Račišće, ali se gosp. Radaić uporno oglušuje o taj zahtjev. Podsjeća da sada dolazi do primopredaje u selu i mjesto dobiva novog glavara pa se te stvari trebaju riješiti.

Tino Andrijić raspolaže informacijom da se u ulici Korčulanskih domobrana planiraju postaviti  „ležećih policajaca“. Podsjeća da je on u više navrata tražio da se isti postave u ulici Put sv. Nikole. Zanima ga zbog čega  on toliko puta mora ponavljati taj svoj zahtjev kada je iz primjera sv. Antuna vidljivo da su „ležeći policajci“ jedini način da se adekvatno riješi problem divljanja po cesti.

Gradonačelnik se apsolutno slaže da „ležeći policajci“ trebaju biti postavljeni. Međutim, grad zbog određene procedure, još nije dobio potrebna odobrenja za postavljanje istih. GP je pomalo frustrirano zbog te situacije. Ležeći policajci se ne mogu postaviti bez da se prethodno ne dobije suglasnost. Kako on iščitava propis ti ležeći policajci uopće nisu mogući i neće se moći dobiti suglasnost za njihovo postavljenje.

Tino Andrijić napominje da u Zagrebu malo koja ulica nema ležeće policajce, pa stoga ne vidi razlog zbog čega bi to bio problem u Korčuli. Podsjeća da ležeći policajci postoje u jednoj ulici na području sv. Antuna pa se pita zbog čega ne bi onda postojali i u ulici Put sv. NIkole.

Marko Skokandić pojašnjava da je Grad s poduzećem „Dubrovnik ceste“ bio dogovorio postavljanje 17-18 „ležećih policajaca“. Cijena i lokacije su bile dogovorene. Spomenuto poduzeće je u jednom trenutku odbilo izvršiti te radove bez dozvole PU Dubrovačko-neretvanske, koja za takve poslove daje suglasnost. To je značilo izradu određenog nivoa projekta i traženje odobrenja od policije. Grad razmišlja o nabavci gumenih „ležećih policajaca“. „Ležeći policajci“ koji se nalaze na području sv. Antuna postavljeni su prije izmjena zakona, ali je i činjenica da su nakon donošenja izmjena zakona mnogi „ležeći policajci“ i skinuti.

Ivan Farac postavlja pitanje zbog čega se na nogostupu pokraj velike samoposluge „Konzuma“ nisu postavile betonske kugle, čime bi se onemogućilo parkiranje. Ističe da je taj zavoj postao vrlo opasan zbog kamiona koji se tu parkiraju. Ističe da je prostor ispred agencije „Marko Polo Tours“ i „Rent a Đir“ širi te samim tim i prikladniji za zaustavljanje kamiona dok vrše dostavu robe za tu samoposlugu. Nadalje ga zanima koji su uvjeti i na koji način građani mogu dobiti rezervirano parking mjesto na istočnoj rivi.

Marko Skokandić iznosi da je nažalost jedino fizičkim preprekama u Gradu moguće osigurati nesmetane pješačke prolaze. Slaže se da je situacija na spomenutom zavoju opasna, ali problem je što je ulaz u skladište toj samoposluzi s gornje strane. Izražava bojazan da bi se u slučaju postavljanja kugli na nogostup, kamioni parkirali na kolniku, čime bi se stvorio još veći nered, kojeg nema tko rješavati. Nadalje napominje da istočna i zapadna riva nisu u nadležnosti Grada već ŽLU, a poslove priveza, parkiranja i organizacije na rivi za njih radi njihov koncesionar, KTD „Hober“. Grad jedino može odobriti takva parkiranja na parkiralištima koja su u vlasništvu Grada.

Ivan Farac smatra da se ipak nešto mora napraviti po pitanju parkiranja na nogostup pokraj velike samoposluge Konzuma.

Marko Skokandić ističe da nije rješenje odobriti zaustavljanje kamionima za iskrcaj robe ispred spomenute turističke agencije. Međutim nada se da će se do početka sljedeće turističke sezone naći rješenje i za taj problem.

Franica Matić-Šain smatra da je cesta Korčula-Račišće vrlo opasna i neprihvatljiva po svojim dimenzijama. Postavlja pitanje da li se može nešto poduzeti i ići sa zahtjevom  prema Županiji kako bi se ta cesta uzela u obzir za 2006., prvo s izradom projekte dokumentacije, a onda u dogledno vrijeme i s novom cestom Korčula-Račišće.

Gradonačelnik se slaže da je spomenuta cesta ostala jedno od neriješenih pitanja u cestovnoj infrastrukturi Grada. Nažalost, prostorni planovi nisu dali  odgovor da li se ostaje na toj tresi ili se ide na novu. Slaže se da se Županiji uputi zahtjev da se cesta Korčula-Račišće dugoročno uzme u planove izmjena i rekonstrukcije. Načelno su već neki razgovori oko toga i vođeni, ali službeno nije pokrenuta inicijativa, što će svakako za iduću godinu pokušati napraviti.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA

Predsjednik Vijeća izvještava vijećnike da je na traženje Odbora za proračun i financije, Poglavarstvo dostavilo GV Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2005.g. Točka se uvrštava  kao  nova 5. točka predloženog dnevnog reda. Ostale točke se pomiču za jedno mjesto. Napominje da se Odbor za statut i poslovnik složio s takvom nadopunom.

Tonči Anzulović iznosi da je Odbor za statut i poslovnik bio upoznat s gore navedenim izmjenama i dopunama predloženog dnevnog reda. Raspravljajući o predloženom dnevnom redu Odbor je utvrdio da su predložene točke dnevnog reda u skladu sa Statutom Grada i Poslovnikom GV te da se o njima može valjano raspravljati i odlučivati

Predsjednik Vijeća ponajprije stavlja na glasovanje nadopunu predloženog dnevnog reda novom 5. točkom – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2005.g. Dosadašnje točke 5. – 9. postaju točke 6. – 10.

Vijećnicu su jednoglasno prihvatili gore iznesenu nadopunu.

Zatim stavlja na glasovanje predloženi dnevni red s ranije usvojenom izmjenom.

Tako nadopunjeni dnevni red usvojen je jednoglasno i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća
  2. Usvajanje zapisnika sa 4. (svečane) sjednice Gradskog vijeća
  3. Prijedlog Zaključka o prestanku vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnika
  4. Prijedlog Rješenja o izboru zamjenika gradonačelnika
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2005.g.
  6. Prijedlog Zaključka o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2005.g. u razdoblju siječanj-lipanj 2005.g
  7. Prijedlog Zaključka o prenamijeni novčanih sredstava
  8. Prijedlog Zaključka o dopunama Zaključka o osnivanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
  9. Prijedlog Zaključka o osnivanju Komisije za popis birača
  10. Prijedlog Plana zaštite od požara i procjena ugroženosti od požara u Gradu Korčuli

1. TOČKA – Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća

Lovre Botica traži da se presluša tonski zapis te da se njegovo izlaganje navedeno u 2. točki (str. 3.) izmijeni.   Podsjeća da je tom prilikom rekao da je problem u tome što se izmjene Statuta predlažu zbog odnosa u vladajućoj koaliciji, a ne zbog toga što se promijenio Zakon o lokalnoj samoupravi ili zato što postoji zaista razlog da se u organizacijskom smislu bilo što promijeni. Izmjene Statuta se predlažu zbog zadovoljavanja sujete Duška Kalogjere i Marka Skokandića, što smatra strašnim i sramotnim za ovaj grad koji je već 1214.g. imao Statut. Ističe da se iz onoga što je napisano u zapisniku, uopće ne vidi što on misli o svemu tome.

Dušan Kalogjera iznosi da na prošloj sjednici nije htio reagirati na riječi gosp. Botice, ali s obzirom da on ponovno iznosi određene insinuacije vezano za njega osobno, sada mora reagirati. Podsjeća da je on, Dušan Kalogjera, išao na izbore sa svojom nezavisnom listom i na svoje ime dobio povjerenje građana. Dobio je mandat te prišao koaliciji SDP-a, HSS-a i HNS-a, i omogućio tim strankama da obnašaju vlast. U međustranačkom dogovoru dobio je mjesto zamjenika gradonačelnika. S tim nije nikako rješavao svoju sujetu. Naglašava da je legalno, po Statutu, izabran za zamjenika gradonačelnika.

Lovre Botica ističe da ono što on misli o Dušanu Kalogjeri ili što Dušan Kalogjera misli o njemu, uopće nije tema ove točke dnevnog reda. Podsjeća da je on samo otprilike citirao ono što je rekao na 3. sjednici GV, a što nije navedeno u zapisniku. Smatra da bi predsjednik GV, ako ikome može dati opomenu vezanu za ovo, trebao istu dati sebi, jer je dozvolio gosp. Kalogjeri da  se na ovoj sjednici osvrće na riječi koje je on samo ukazao da nisu napisane u zapisniku, a izgovorene su na 3. sjednici GV.

Predsjednik Vijeća daje sebi opomenu.

Nakon toga stavlja skraćeni zapisnik, uz izmjenu u 2. točki kako je tražio gosp. L. Botica, na glasovanje.

Tako izmijenjen skraćeni zapisnik s 3. sjednice GV, usvojen je jednoglasno.

2. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 4. (svečane) sjednice Gradskog vijeća

Tino Andrijić predlaže da se riječi onih koji dobiju nagrade Grada u skraćenom obliku unose u zapisnik.

Predsjednik Vijeća iznosi da će se preslušati tonski snimak i u zapisnik ukratko unijeti obraćanje dobitnika nagrada Grada. Nakon toga, na taj način nadopunjeni zapisnik, stavlja na glasovanje.

Takav zapisnik usvojen je jednoglasno.

3. TOČKA – Prijedlog Zaključka o prestanku vijećničkog mandata i početku obnašanja

vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnika

Predsjednik Vijeća pojašnjava da je 3. listopada 2005.g. u pisarnici Grada Korčule zaprimljena pisana ostavka gosp. Željka Botice, izabranog vijećnika  GV s Gradske nezavisne liste Čempres, te se smatra da je tim danom prestao mandat Željku Botici. Tina Andrijić, kao treća na listi Gradske nezavisne liste, po Zakonu stječe pravo obnašanja vijećničke dužnosti kao zamjenica Ž. Botici, koji je bio drugi na listi.

Podsjeća da se o predmetnom prijedlogu ne provodi rasprava.

Stavlja prijedlog Zaključka  na glasovanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Gđica Tina Andrijić polaže prisegu.

4. TOČKA – Prijedlog Rješenja o izboru zamjenika gradonačelnika

Predsjednik Vijeća podsjeća da je novim izmjenama Statuta Grada Korčule određeno da Grad ima dva zamjenika gradonačelnika. S obzirom da je jedan zamjenik već izabran, Gradonačelnik je, kao osoba koja predlaže članove GP pa tako ujedno i svoje zamjenike, Vijeću predložio izbor drugog zamjenika u osobi Marka Skokandića, inače dosadašnjeg člana GP.

Podsjeća vijećnike da se o predmetnom prijedlogu ne provodi rasprava.

Stavlja prijedlog zaključka na glasovanje.

Zaključak je usvojen s osam glasova „za“, pet „protiv“ i  jednim „suzdržanim“ glasom.

Gosp. Marko Skokandić polaže prisegu.

5. TOČKA – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2005.g.

Franica Matić Šain, predsjednica Odbora za proračun i financije, iznosi da je sukladno zaključku Odbora Poglavarstvo donijelo predmetni prijedlog. Zaključak Odbora je da prihvaća prijedlog Odluke te predlaže Vijeću da ga također prihvati.

Jakov Belić smatra potrebnim naglasiti da se radi o izmjenama i dopunama koje se odnose za prvih 6 mjeseci, kada se zapravo iza ove točke donosi godišnji obračun Proračuna za prvih 6 mjeseci. Sljedeći rebalans, koji će uslijediti, obuhvatit će sve one promjene koje su se dogodile od 1. srpnja do 31. prosinca 2005.

Vicko Ivančević iznosi da se na Odboru razgovaralo o tome da je zakonska obaveza donijeti izmjena i dopune Proračuna, u slučaju da se probije bilo koja njegova stavka. Sugestija Odbora je bila da se GP te zakonske obaveze treba pridržavati.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke na glasovanje.

Odluka je usvojena jednoglasno.

6. TOČKA – Prijedlog Zaključka o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2005.g. u razdoblju

siječanj-lipanj 2005.g

Franica Matić-Šain izvještava da je Odbor za proračun i financije raspravljao o predmetnom zaključku te donio zaključak da se isti prihvaća pod uvjetom da GP, zbog novih i prekoračenih stavki za 5. sjednicu GV pripremi Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule na datum 30. lipnja 2005.g, što je i napravljano. Odbor je također Poglavarstvu dao sljedeće preporuke:

1. GP treba poraditi na naplati potraživanja Grada te Vijeću podastrijeti mehanizme naplate istih.

2. Za prekoračenje značajnijih stavki Proračuna, po Zakonu, GP je dužno napraviti rebalans Proračuna i dostaviti

ga GV.

3. Vezano za državne poticaje Odbor smatra da se na nivou GV trebaju napraviti zajednički prijedlozi vladajućih stranaka i opozicije koje zatim trebaju uputiti prema ministarstvima i Županiji.

Predlaže se GV da prihvati prijedlog Zaključka o izvršenju Proračuna.

Tino Andrijić moli detaljnije pojašnjenje zbog čega je 15.493 kn u šest mjeseci potrošeno na održavanje službenog automobila.

Gradonačelnik odgovara da je automobil bio na servisu, a trebalo je i promijeniti gume. Podsjeća da su u ovu stavku uključena oba automobila tj. njihovi troškovi tehničkog pregleda, osiguranja i sve potrebne uplate.

Ivan Farac traži pojašnjenje vezano za neplanirane rashode red.br. 12 – Čuvanje objekta restorana Liburna.

Gradonačelnik pojašnjava da je Grad u jednom razdoblju od zakupca preuzeo restoran Liburnu. Poznato je da se vodio sudski spor, i da ne bi došlo do štete na objektu, Grad je organizirao zaštitu objekta na 24 sata. Iz toga su proizišli spomenuti troškovi.

Vicko Ivančević ukazuje na dvije stavke koje nisu utvrđene u rebalansu pa stoga postavlja pitanje da li to znači da će se uspjeti ostvariti. Radi se o prostornim planovima grada Korčule (poz. 163) i sufinanciranju izgradnje parkirališta u predjelu „Potok“ (poz. 167). Nadalje smatra da se troškovi telefoniranja mogu znatno smanjiti modernizacijom opreme. Zanima ga da li se navedeni trošak može raščlaniti na broj mobitela koji postoje, odnosno koliko na fiksnu telefoniju.

Gradonačelnik odgovara da su potpisani ugovori s Arhitektonskim  fakultetom oko usklađenja Prostornog plana, što znači da se očekuje realizacija. Nadalje ističe da je Grad imao najbolju namjeru da realizira projekt „Potok“, koji je od izuzetnog interesa za Grad. Nada se da će ući u realizaciju do rebalansa proračuna. Treba znati da pored ove izgradnje treba riješiti nekoliko javnih površina, kao što je spoj ceste Vrtić – Novi puti, itd. Ukoliko ne dođe do realizacije tog programa, u rebalansu Proračuna skinut će se ta sredstva. Vezano za troškove telefoniranja izvještava vijećnike da se priprema program tehničkog opremanja GU, ne samo telefonske već cjelokupne tehnike. Sadašnja centrala nema mogućnost kombinacije fiksne i mobilne telefonije. Ističe da se navedeni iznos ne odnosi samo na trošak GU već i MO i GK.

Vicko Ivančević moli pojašnjenje zbog čega je povećan iznos vezan za uređenje Spomenika (poz.148).

Gradonačelnik odgovara da je to zajednički projekt GK-a Stari grad i Grada. Došlo je do određenog prekoračenje iz razloga što su već nakon što su krenuli radovi došlo do promjene određenih detalja točnije u dogovoru s Konzervatorima promjena je bila u svezi popločavanja.

Aljoša Milat čestita Gradonačelniku i članovima GP na nekim rezultatima koji su vidljivi  iz računa prihoda i rashoda. Čestita na činjenici da je Grad u proteklih 6 mjeseci doživio zamah u gospodarskoj djelatnosti uopće. Ne treba preći preko činjenice da je kod izvornih prihoda Grada zabilježen porast od oko 20-tak % u prihodima. S obzirom da vrh same turističke sezone spada u drugo polugodište, ovi rezultati će na kraju godine biti još bolji.

Jakov Belić ističe da je ipak činjenica da su prihodi poslovanja Grada iz osnove poslovanja samo 34% u odnosu na planiranih 50%. Točno je da je približno izbalansirana prihodovna i rashodovna strana za 6 mjeseci zato što se prodalo puno nekretnina. Iz osnovnog, zaključnog iznosa ukupnih prihoda i rashoda može se zaključiti da je to približno oko 50%, ali gledajući pojedinačne stavke što prihoduje Grad, što radi GU i GP po pitanju svojih potraživanja, dolazi se do drugih rezultata. Kada bi bilo onako kako je gosp. Milat rekao, potraživanja Grada u ovom trenutku po svim osnovama ne bi iznosila preko 5 milijuna kn.

Aljoša Milat replicirajući gosp. Beliću ponavlja da je govorio o prihodima Grada koji proizlaze iz gospodarske aktivnosti u Gradu. On se u svoje ime kao vijećnik, ali i kao poduzetnik u Gradu Korčuli, htio zahvaliti GP na  onome što je njihov obod u svemu tome. Slaže se da to nije sve njihova zasluga, ali je svakako činjenica da se pod njihovim rukovodstvom u ovo vrijeme u Gradu dogodio zamah u gospodarskoj djelatnosti.

Tino Andrijić se slaže s gosp. Milatom da je očigledno da je gospodarska aktivnost povećana što je vidljivo po povećanoj naplati poreza, ali se ne slaže s izjavom da GP ima veze s tim. Po njegovom mišljenju ovo GP ima pozitivno ponašanje prema poduzetnicima i obrtnicima u smislu komunikacije i pokušaja rješavanja nekih zajedničkih problema, ali Grad još uvijek nije ozbiljno poradio na povećanju gospodarske djelatnosti. Smatra da je Grad Korčula privatnicima i obrtnicima u Gradu, koji uz redovne obaveze koje imaju prema državi, jedan od najvećih kamena oko vrata, jedan od onih koji ih najviše guši. Ne postoje nikakvi stimulansi niti planovi, a gospodarska  zona se nije niti pokrenula.

Jakov Belić smatra da rasprava o gospodarskoj aktivnosti, broju zaposlenih u Gradu, porezu itd. nema nikakve veze s izvršenjem Proračuna, što je točka dnevnog reda. Najbitnijim u raspravi po ovoj točki dnevnog reda smatra ono što je rekao Odbor za proračun i financije, a to je da postoji 5 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja, što znači da su s te pozicije mogli promašio postotak od poslovanja 34%.

Gradonačelnik ističe činjenicu da je došlo do porasta gospodarske djelatnosti što je vidljivo iz prihoda od poreza. Smatra da nije bitno tko je i na koji način na to utjecao. S obzirom na sezonski karakter, u drugom polugodištu će doći do porasta, što znači da će rezultati biti iznad planiranih. Iz indeksa vezanih za komunalne doprinose, naknade i ostale nespomenute prihode (red.br.23, 24 i 25) vide se određene aktivnosti Grada i GU. Problem naplata i realizacije je temeljni problem koji će se pokušava riješiti prisilnim naplatama. Ističe činjenicu da je u prvih šest mjeseci  ostvareno 7.441.320 kn tekućih prihoda ili 47 % ukupno planiranih tekućih prihoda, što je za 58,7% više nego u istom razdoblju 2004.g. Smatra da je ovo najbolje prvo polugodište otkada on prati rad GP i otkada je on gradonačelnik.

Marko Skokandić se ne slaže s izjavom gosp. Belića da je jedan od načina kako je zatvoren Proračun prodaja imovine. Stavka po pitanju prodaje imovine je porasla, rekao je. Spomenuta prodaje imovine je iz prošle godine. Dvije gradske nekretnine su prodane kako bi se kupila kuća Marka Pola, što je bila i odluka GV. Novac je bio deponiran na banci i nije mogao biti prebačen na račun dok se objekt ne isprazni i preda. Iz tog razloga je novac pristigao na račun u ovoj godini. Grad je određenim financijskim premosnicama, iz nekih drugih tekućih sredstava, platio kuću M. Pola, a potrošeno je zatim namireno iz ranije spomenutih sredstava. Nikakva druga imovina Grada nije prodavana, a podsjeća da se to niti ne može napraviti bez znanja GV.

Jakov Belić ističe da niti u jednom trenutku nije rekao da je GP prodalo neku imovinu ili objekt, a što nije smjelo. Poznato je da je za tako nešto potrebna odluka GV. Ništa po tom pitanju nije sporno. Slaže se s Gradonačelnikom da  je ovo najbolje izvršenje Proračuna do sada i iz tog razloga će ga i podržati. Međutim još jednom ukazuje na činjenicu, a što je ujedno i jedan od zaključaka Odbora za proračun i  financije, a to je da se gradski prihodi proračuna ipak ostvaruju u postotku koji bi mogao biti znatno veći. Naplata komunalnog doprinosa nije zasluga niti GV niti GP već se radi o tome koliko se trenutno na ovom području gradi stambenih ili poslovnih kuća. Kod postotka naplate kom. naknade točno će se vidjeti koliko je aktivna GU na čelu s GP i koliko će uspjeti realizirati od onoga što je unaprijed planirano.

Davor Penić izražava zadovoljstvo što je oporba pohvalila izvršenje Proračuna za prvih 6 mjeseci. On se također slaže da je ovo izvršenje najbolje do sada. Ono što on zamjera je što se nisu dobila sredstva po prijavljenim projektima u ministarstvima i državi. Smatra da bi se po tom pitanju trebali ujediniti pozicija i opozicija u Gradu te zajednički pokušali ostvariti određene rezultate.

Franica Matić-Šain smatra da ovo GP vodi računa na koji način ostvariti prihode i kako ih što bolje realizirat i  utrošit. Činjenica je da smo limitirani u realizaciji prihoda, što zbog zakona što zbog objektivnih ali dijelom i subjektivnih okolnosti. Smatra da je za svaku pohvalu da GP izlazi na kraj i na neki način pokušava zadovoljiti potrebe čitave sredine s raspoloživim sredstvima, ne rasprodajući imovinu, ne zadužujući se i još uvijek uspijevajući podmirivati zajmove iz ranijih mandata. Ističe da uz sve navedeno stoji i konstruktivna, dobronamjerna kritika za koju se nada da će je uvažiti i da će to rezultirati još boljim proračunom i još boljom dobrobiti za svih u Gradu.

Josip Podbevšek pozdravlja činjenicu da je GP uočilo potrebu da financira, koliko je u mogućnosti, oba dječja vrtića u Gradu. S obzirom da je Grad osnivač Dječjeg vrtića Korčula, smatra da se na GV treba ozbiljno  raspraviti o budućnosti tog vrtića. Izražava bojazan da bi moglo doći do zatvaranja tog vrtića, što niti vrtiću „Anđela Čuvara“, niti Gradu to nije svrha. Svrha je da oba rade. Stoga predlaže da GP pripremi određeni materijal vezan za sadašnje stanje i probleme u gradskom vrtiću kako bi se o tome moglo raspraviti na GV.

Gradonačelnik iznosi da je nakon otvaranja vrtića „Anđeli Čuvari“ Grad, u toku ove godine, dobio zahtjev za sufinanciranje istog. Neki razgovori su već vođeni, a obavit će se i preliminarni razgovori s časnim sestrama oko načina rješavanja ovog problema. Nada se da će u roku od 15 dana obaviti razgovore i s ravnateljicom gradskog vrtića. Pismeno očitovanje NO Vrtića, već su dobili.  Za GV će se u sklopu Proračuna pripremiti i taj dio problema. Ističe da problem nije jednostavan. Ne misli da može doći u pitanje budućnost gradskog vrtića, u smislu institucije. Nada se da će se u razgovorima između te dvije institucije uspjeti dogovoriti na koji način riješiti nastali problem. Iz Proračuna je ove godine financiran gradski vrtić, kome je Grad osnivač i što mu je zakonsku obvezu, a dječji vrtić u samostanu „Anđela Čuvara“ sufinancirao se iz dijela socijalnog programa. Grad ne sufinancira instituciju, jer Grad nije osnivač, već određenu grupaciju roditelja čija su djeca u tom vrtiću i koji ispunjavaju taj socijalni status. Postoje određene primjedbe i različiti prijedlozi po tom pitanju te se nada da će se do izrade prijedloga Proračuna za 2006.g. pripremiti dokumenti kako bi se o ovome mogla voditi rasprava na GV i donijeti određeni zaključci.

Ivana Farca zanima da li je riješen sudski spor koji se vodio vezano za restoran Liburnu ili postoji mogućnost da to i dalje tereti gradski proračun (neplanirani rashodi br. 12)

Gradonačelnik odgovara da je to trošak proizišao u vremenskom razdoblju kada je Grad preuzeo taj objekt od zakupca. Od trenutka kada je Sud restoran ponovno vratio zakupcu, Grad nema novih troškova po toj osnovi. Ističe da spor oko otkaza zakupa za taj restoran još traje.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka na glasovanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

7. TOČKA – Prijedlog Zaključka o prenamijeni novčanih sredstava

Gradonačelnik pojašnjava da MO Žrnovo traži da se sredstva od prodanih nekretnina za „zaobilaznicu Žrnovo“ preusmjere na nabavku opreme i namještaja za Dom kulture u Žrnovu, uključujući i opremanje novog prostora MO.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka na glasovanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

8. TOČKA –  Prijedlog Zaključka o dopunama Zaključka o osnivanju Vijeća za davanje

koncesijskog odobrenja

Gradonačelnik u uvodu pojašnjava da današnji prijedlog nije usmjeren k promjeni članova Vijeća, već utvrđivanju vremena trajanja njihovog mandata obzirom da u ranijoj odluci to nije bilo definirano. Obavještava da je od strane Kluba vijećnika HDZ-HSP-HSLS došao prijedlog da se izmijeni i sastav samog Vijeća. Podsjeća da je sadašnje Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja formirano u trenutku kada vijećnici HDZ-a nisu željeli participirati u niti jednim tijelima GV. O danom prijedlogu će se dogovoriti.

Josip Podbevšek podsjeća da je u čl. 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru rečeno da je GP dužno donijeti godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga nadležnom tijelu županije najkasnije do 1. prosinca tekuće godine. Postavlja pitanje da li je GP to napravilo. Osvrćući se na sastav Vijeća podsjeća da Branko Negodić više nije pročelnik Ureda, pa će sukladno tome Županije tog svog člana mijenjati te moli da GV uputi zahtjev da se Županija očituje u svezi svog novog predstavnika.

Gradonačelnik podsjeća da sastav Vijeća nije tema ove točke dnevnog reda. Županija po Zakonu predlaže jednog svog člana, i Grad se u to ne miješa. GV može raspravljati samo o svojim predstavnicima u tom tijelu. Vezano za plan gospodarenja ističe da tu postoji problem jer na najvećem dijelu grada u principu još nije utvrđeno pomorsko dobro. Rade se određene akcije po tom pitanju, ali to ide sporo. Tu postoji problematika koja u cijelosti nije definirana, i uopće pitanje gospodarenja pomorskim dobrom još nije na potrebnoj razini. Vjeruje da će se s Uredom za pomorstvo i Županijskim uredima uspjeti dogovoriti i iduće godine u ovom području napraviti značajan iskorak dalje.

Josip Podbevšek pojašnjava da se, ako se želi nešto uprihoditi, treba donijeti Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom. Isti mora biti usklađen s županijskim Godišnjim planom.

Gradonačelnik pojašnjava da se koncesijska odobrenja odnose na određene djelatnosti koje se obavljaju na plažama i sl., i ta odobrenja Grad izdaje. Za taj dio nije toliko bitno da bude određena granica pomorskog dobra. Za davanje koncesija na pomorsko dobro, što bi bio značajan izvor prihoda i županije i Grada, treba se pristupiti utvrđivanju granica pomorskog dobra.

Tino Andrijić daje podršku izlaganju gosp. Podbevšeka. Koristi priliku da upozori javnost, vijećnike i članove GP da je situacija s devastiranjem obale u Korčuli i šire, alarmantna.

Lovre Botica ističe da su u razgovorima s Gradonačelnikom dogovorili da jedan od tri predstavnika Grada u Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja bude iz redova oporbe odnosno iz redova Kluba vijećnika HDZ-HSLS-HSP. Moli gradonačelnika da reče kada će doći do te izmjene. Vjeruje da će Županijsko poglavarstvo sigurno vrlo brzo reagirati i dati svog predstavnika, što očekuje i od GP.

Gradonačelnik odgovara da će se to usuglasiti i pripremiti za iduće GV. Mora se uvažiti činjenica da u GV odnose rješavaju političke stranke. Ističe da je on osobno preuzeo obavezu da iskoordinira i pokuša usuglasiti prijedlog.

Jakov Belić ističe  da se danas donosi prijedlog Zaključka iz razloga što se ranije, u prvom Zaključku nešto zaboravilo navesti. Postavlja pitanje zašto je to prioritetno. Sada je novi sastav i mandat GV i na njegovom početku su se pozicija i opozicija dogovorili o određenoj suradnji. Ako se na idućem GV imenuje novi član iz opozicije, postavlja pitanje do kada će biti njegov mandat. U tom slučaju bi ostalim „starim“ članovima Vijeća mandat bio do jednog datuma, a novoizabranom članu do drugog. Predlaže da se današnji prijedlog Zaključka povuče te da se do iduće sjednice GV dogovore da li će opozicija dobit jednog svog člana u Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja, jer je ovo vezano i za iduću točku dnevnog reda. Naime, ako se već spominjani dogovor pozicije i opozicije ne bude poštovao, opozicija neće dati  niti jednog svog člana u Komisiju za popis birača, što je sljedeća točka dnevnog reda. Predlaže da se na sljedećem GV imenuje novo Vijeće i da svi započnu s istim datumom svoj mandat od 4 god.

Darko Bakarić ukazuje na točku 2. prijedloga Zaključka u kojoj se navodi da GV, ako ocijeni potrebnim, može pojedinog člana Vijeća ili Vijeće u cjelini razriješiti prije isteka mandata. Iz tog razloga se na današnjoj sjednici mora donijeti predloženi Zaključak, kako bi se na idućoj moglo provesti ono što je dogovoreno. Do sada se nije znalo koliko traje mandat članovima, koji je postupak razrješenja i tko ga može razriješiti.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka na glasovanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

9. TOČKA – Prijedlog Zaključka o osnivanju Komisije za popis birača

Predsjednik Vijeća u ime predsjednika Odbora za statut i poslovnik iznosi prijedlog Odbora za članove Komisije:Vicko Ivančević – predsjednik, Srđan Mrše i Sanja Tomašić – članovi, Tina Andrijić – zamjenica predsjednika, Vid Vežić i Ivica Drušković – zamjenici člana.

Zatim stavlja prijedlog Zaključka s gore predloženim članovima, na glasovanje.

Prijedlog je usvojen jednoglasno.

10. TOČKA – Prijedlog Plana zaštite od požara i procjena ugroženosti od požara u Gradu Korčuli

Dušan Kalogjera u uvodnom obrazloženju između ostalog iznosi da se u Procjeni ugroženosti od požara govori o stanju požarne opasnosti kroz nekoliko vidova (šume, crpne stanice, opasnosti gdje se drži gorivo, javni i drugi objekti, privatne zgrade i ostale opasnosti). Procjena je napravljena stručno i naučno i s te strane je ona kao djelo prihvatljiva. Kada se sagleda stanje opreme s kojom naša protupožarna zaštita raspolaže a koju provodi DVD Korčula, kao centralno društvo i još nekoliko područnih odjeljenja, onda su Procjena i stanje naše protupožarne zaštite u prilično velikoj koliziji. U nastavku ukazuje na loše stanje opreme u DVD Korčula. Procjena i mjere koje su u njoj predviđene su u redu, ali se postavlja pitanje da li je Grad s postojećim snagama i raspoloživom opremom i sredstvima u stanju provoditi te mjere. Grad je dužan, po Zakonu donijeti Procjenu. Međutim, inspekcijske službe će raditi po Procjeni i tražiti da postoje određene mjere za njeno provođenje. Procjena ukazuje na to da se protupožarnoj zaštiti na području Grada treba posvetiti veća pažnja te ozbiljno razmisliti o tome da se oprema te protupožarne zaštite poboljša. Način na koji se sada financira dio protupožarne zaštite na otoku je  za Grad Korčulu, a mišljenja je i za čitavi otok potpuno neprihvatljiv. Smatra da bi bilo bolje da se sredstva koja ljeti idu za centralnu postrojbu koja dolazi iz kontinenta raspodjele na tri društva na otoku (Vela Luka, Blato i Korčula). S tim sredstvima bi se itekako poboljšale potrebe istih. Predlaže da se Procjena usvoji, jer na to obvezuje i Zakon, ali je pitanje da li će se ista moći provoditi na način kako je zacrtano.

Josip Podbevšek smatra da je ovo vrlo ozbiljna tema o kojoj se već nekoliko godina razgovara. Društvo je već duži niz godina nezadovoljno iznosom kojeg dobiva od Grada, a Grad nije bio u mogućnosti izdvojiti više. Stoga smatra da je došlo vrijeme da se razmisli o tome na koji način doći do opreme i potrebnih sredstava te da se o tome ponovno raspravlja na GV.

Vicko Ivančević postavlja pitanje da li su u Procjeni navedeni minimalni uvjeti koje treba ispoštovati. Zanima ga do kada je Grad dužan istu donijeti te da li postoji financijski plan koji uz tu Procjenu opasnosti ide.

Dušan Kalogjera ističe da je Procjena rađena po najvišim standardima. U njoj se predviđa sve ono što bi trebalo i kako postupati, ali nije navedeno koliko bi to trebalo koštati te izvori financiranja. Slaže se da se trebaju istražiti mogućnosti kako bi se makar minimalno uspjelo obnoviti opremu.

Gradonačelnik ističe da je ove mjere Grad trebao donijeti već 1999. godine, što je bila zakonska obveza. Činjenica je da je svake godine Grad imao inspekcijski nadzor  i da niti jedne godine nije bio kažnjen, jer je inspekcija smatrala da su opravdani razlozi zbog kojih nije došlo do donošenja ovog projekta. Naime, podaci koji su u isti uvršteni, nisu podaci s kojima raspolaže samo Grad Korčula već i druge institucije. Izrađivač programa nije bio u poziciji doći do svih potrebnih podataka. Program ne sadržava financijski plan. Obaveze Grada prema vatrogastvu iznose 5% od izvornih prihoda Grada Korčule. Time se zadovoljavaju zakonske odrednice ali ne i stvarne potrebe. Drugi problem je što su se prema Zakonu, trebali ukinuti DVD po mjestima iz razloga što ta vatrogasna društva nisu mogla ispuniti uvjete koje nameće zakon da bi mogli biti vatrogasna društva. To je dovelo do smanjenja aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, do smanjenja djelovanja tih vatrogasnih društava što se negativno odražava na kompletno stanje. Sljedeći problem je u mogućnosti, odnosno nemogućnosti angažiranja civilnog stanovništva u gašenju požara, po novoj zakonskoj regulativi. Pitanje nabave potrebne opreme za realizaciju programa je vrlo složeno. Postepeno se treba krenuti s njegovim rješavanjem. Prije svega u protupožarnoj zaštiti treba riješiti pitanje Hobera i Fortece, koji za grad predstavljaju dvije velike potencijalne opasnosti.

Davor Penić ističe da je zakonom istaknuto da se gašenjem požara trebaju baviti profesionalci, iz razloga što se događalo da prilikom gašenja požara od strane civilnih osoba koje za to nisu osposobljene, bude i ljudskih žrtava. Možda se treba poraditi na tome da Grad dobije na svom području polovicu od ukupnog broja postrojbe koja se ovo ljeto nalazila na području Blata. Treba se poraditi na pronalaženju načina kako doći do potrebne opreme.

Marko Skokandić se slaže da je tehnika stara ali je još uvijek upotrebljiva. Međutim, očito je da je se treba modernizirati. Vezano za Hober i Fortecu ističe da je problemu u tome što Grad nije vlasnik tih šuma, već su to Županija i Hrvatske šume. U nastavku iznosi probleme vezane za to. Smatra da bi GV trebalo pokušati te dvije šume vratiti u svoju nadležnost te da se formira određena ustanova koja bi se bavila preventivom.

Lovre Botica smatra da je ovo jedna od najvažnijih tema u gradu i dobro je što se o njoj raspravlja koncem listopada, jer do ljeta ima još dosta vremena. Smatra da se u Gradskom proračunu za 2006.g. trebaju predvidjeti stavke iz kojih će se za te dvije šume moći napraviti preventivne mjere čišćenja. S obzirom na važnost teme, smatra da bi se o ovome trebalo ponovno raspravljati na GV te u raspravi biti što konkretniji.

Josip Podbevšek predlaže da GP uputi zahtjev prema Županiji za pomoć u održavanju tih šuma te za formiranje spomenute ustanove. Smatra također da bi bilo vrijedno razgovarati s osiguravajućim kućama.

Jakov Belić ističe da se obje šume nalaze u okviru zahvata GUP-a Grada Korčule koji je na snazi. Po tom planu na tom području je definirana i namjena tog zemljišta (uređene šume, parkovi) koju JLS može privesti svrsi. Smatra da se ovdje također radi o neusklađenosti dvaju zakona  i određenog titulara vlasništva nad nekim građevinskim zemljištem, a ovo pitanje i problematika se provlači već duži niz godina. Park šuma Hober je registrirani spomenik prirode i po Zakonu o zaštiti prirode nad tom šumom ingerenciju ima Županija. Formiranje županijske ustanove za gospodarenje park šumama na području Županije nije nikako napravljeno, jer je bilo pitanje kako sve to financirati. Smatra da se u sljedećem razdoblju, do ljeta, treba aktivnije uključiti po pitanju park šume Hober te uputiti zahtjev Županiji. Ako Županija nije u mogućnosti formirati ustanovu predlaže da izdvoje određeni fond novca te određenim aktom šumu dadu na upravljanje Gradu. Ustanova unutar sebe ne treba imati sve institucije, ali dio vezan za preventivu i održavanje mora postojati. Problem vezan za šumu Forteca treba riješiti s Hrvatskim šumama u Zagrebu ili Splitu.

Predsjednik Vijeća ističe da izneseni prijedlozi obvezuju GP, koje na njima treba poraditi i to u narednom razdoblju do početka iduće sezone. U nastavku stavlja prijedlog Zaključna na glasovanje.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Sjednica je završila s radom u 21.15 sati.

ZAPISNIČAR                                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Tomašić                                                                                                      Frano Skokandić, ing.