Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2005)

Sjednica je održana 22. prosinca (četvrtak) 2005.godine, s početkom u 17.40 sati u Gradskoj vijećnici.

Sjednici predsjedava gosp. Frano Skokandić – predsjednik Vijeća, ista se tonski snima, a zapisnik vodi Sanja Tomašić.

Prilikom utvrđivanja kvoruma utvrđeno je da sjednici nisu nazočni sljedeći vijećnici: Ivan Farac (opr.) i Josip Podbevšek.

Ostali nazočni: M. Duhović – gradonačelnik, D. Kalogjera i M. Skokandić – zamjenici gradonačelnika, D. Bakarić i T. Grbin  – članovi GP, M. Marelić – član Žup. skupštine i čelnik GO SDP-a Korčula, M. Kosović – pročelnica  JUO, S. Mrše – tajnik Grada te predstavnici tiska.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

AKTUALNI SAT

Tino Andrijić govori o zgradi Arsenala u Korčuli koja je od neprocjenjive vrijednosti, a u kojoj se sada nalazi disco club, što svakako nije primjereno. Traži od GP da pripremi za točku dnevnog reda sljedeće sjednice GV, kompletnu dokumentaciju vezanu za tu temu, i to od samog početka (od 1954. g.)  Iznoseći ukratko podatke o vlasnicima te zgrade od 1954 pa do danas, smatra da nikako cijela ne može biti u privatnom vlasništvu, što je sada slučaj, već da se Grad mora izboriti za svoj dio.

Gradonačelnik u ime GP prihvaća prijedlog.

Aljošu Milata zanima koji se radovi još trebaju napraviti u Domu kulture u Korčuli te što je s ugostiteljskim dijelom.

Marko Skokandić odgovara da je objekt kino sale Liburna (ex Dom kulture) praktički na samom završetku. To je sigurno u proteklih 10-15 godina najveća investicija Grada Korčule koju je Grad samostalno napravio (cca 7.500.000 kn, s PDV-om, bruto). Dobivena je moderna polivalentna dvorana, moderno kino, mogućnost održavanja kongresa na više jezika uz unajmljivanje određene opreme, i iz poznatih razloga, moderna i veća, od dosadašnje, Gradska knjižnica. Knjižnica je u fazi preseljenja. U ponedjeljak je bio tehnički pregled objekta, i određeni sitni nedostaci koji su bili popisani od strane Komisije, popravljeni su. Objavljen je program otvaranja dvorane. Od izvođača radova dobili su obećanje da će do završetka tog programa biti gotovi i kino projektori pa se u sklopu te manifestacije planira prikazati jedan kratki film. Time bi se ostvarili uvjeti da Centar za kulturu, koji gospodari tim objektom, raspiše natječaj za koncesiju kako bi već u siječnju 2006.g. mogla krenuti i kino projekcija. S tim bi bili završeni svi predviđeni radovi na tom objektu. Ugostiteljski dio je nažalost još uvijek u nezavršenom sudskom sporu. O tome se već vodila rasprava na GV. Glavna rasprava je zaključena i očekuje se objavljivanje presude. Uvjeren je da će Grad tu presudu dobiti i raskinuti ugovor o zakupu. Mišljenja je da će se do sezone moći raspisati novi natječaj za taj prostor.

Jakov Belić iznosi kako je neslužbeno informiran da je GP predvidjelo za 30. prosinca 2005. otvaranje Dvorane u Žrnovu. Zanima ga da li je Športska dvorana u Žrnovu dobila uporabnu dozvolu i da li je taj datum otvaranja dogovoren s investitorom, Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka.

Predsjednik Vijeća odgovara da je tehnički pregled bio prije dva mjeseca i tom prilikom je navedeno nekoliko manjih primjedbi, koje su riješene.

Jakov Belić prekida Predsjednika Vijeća ističući da to nije bilo njegovo pitanje. Smatra da na njegovo pitanje odgovor treba dati netko iz izvršne vlast.

Predsjednik Vijeća odgovara da je osobno bio uključen u cijeli taj proces, pa se tako smatra kompetentnim dati i odgovor na vijećničko pitanje. Iznosi da je protupožarni inspektor bio na terenu i dao je pismenu suglasnost. Danas ili sutra se očekuje taj nalaz koji će se zatim proslijediti Uredu državne uprave, koji daje uporabnu dozvolu. Nada se da će uvjeti za uporabnu dozvolu biti podmireni do 30. prosinca. Grad je pripremio program i investitoru uputio poziv. Imaju informaciju da će netko iz Ministarstva biti nazočan.

Jakov Belić iznosi da je on dobio informaciju, da nitko iz Ministarstva na taj dan, dan prije stare godine,  ne može doći na otvaranje Doma. Smatra vrlo neozbiljnim da se investitoru poslao poziv, bez da se prethodno s njim dogovorio datum.

Vicko Ivančević postavlja pitanje vezano za formiranje Županijske lučke uprave Korčula. Da bi se ista formirala potrebno je pet članova UV. Jedan član je predstavnik Ministarstva, tri  Županije, a jedan je predstavnik Grada, odnosno glavnog koncesionara, pretpostavlja u ovom slučaju KTD-a „Hober“. S obzirom da su prva četiri člana već izbirani u lipnju, zanima ga zbog čega Grad još nije dao svog predstavnika. Podsjeća da su sve ŽLU do sada formirane, a Grad zbog tog nedostatka kasni za drugima.

Marko Skokandić iznosi da je on svojevremeno bio član tog novog UV, međutim promjenom vlasti u Županiji isto je promijenjeno. Replicirajući gosp. Ivančeviću iznosi da Grad ne imenuje člana, već predstavnici koncesionara. Međutim, nema zakonske zapreke da Županija, odnosno Država s izabranim članovima to napravi.

Tvrdi da Grad ne pravi nikakvu zapreku za konstituiranje UV i zatim ŽLU te da ne koči nikakve potrebnim predradnjama oko toga. Grad također zanima zbog čega je sve to stalo.

Vicko Ivančević iznosi da je dobio informaciju kako je ispred KDT „Hober“ imenovana osoba koju Grad nije želio potvrditi te da je to razlog nepostojanja petog člana u UV ŽLU. Zanima ga da li je ta informacija točna.

Gradonačelnik tvrdi da i sada zakonski ne postoji prepreka za formiranja UV ŽLU Korčula. Grad je apsolutno zainteresiran da se to čim prije napravi. Istina je da je KDT „Hober“ uputilo GP zahtjev za potvrdu imenovanog člana, a Grad je u pismenom obliku izrazio svoje neslaganje s istim. Naime, KTD „Hober“ je predložilo svog direktora, što GP smatra sukobom interesa. Ističe da od Grada nitko nije zatražio imenovanje člana u UV ŽLU Korčula, a ako se to bude tražilo Grad će to promptno napraviti.

Lovre Botica iznosi da je nedavno na Spomeniku na Trgu pomirenja postavljena spomen ploču na kojoj piše da su je podigli korčulanski antifašisti u spomen na borce Prekomorske brigade koji su poginuli u obrani Korčule. Poznato mu je da je prije nekoliko dana Vijeće GK dobilo zahtjev za očitovanje o postavljenju iste, međutim isti taj dan su dobili i poziv na otvorenje, a spomen ploča je već bila postavljana na Spomeniku. Postavlja pitanje tko je tu ploču postavio i tko je dao suglasnost i odobrenje da se ista može postaviti. Zanima ga da li su u svemu tome kontaktirani i oni koji su za spomenike zaduženi, a da ne spominje i autore spomenika. Način postavljanja te ploče smatra neciviliziran.

Gradonačelnik odgovara da je ploča postavljena na zahtjev SAB-a Korčula, a uz suglasnost GP Grada Korčule. Ističe da je Prekomorska brigada nedvojbeno dio povijesti ovog grada iz II. svjetskog rata, a činjenica je da je u gradu bila i ulica s imenom te brigade koja je 90-tih godina skinuta Ovo je samo nadomjestak tome. Prije nekoliko godina Gradu je upućen zahtjev za imenovanjem nove ulice. Nakon što je upućena zamolba za postavljanje spomen ploče unutar Spomenika, GP se odlučilo za taj zahtjev. Podsjeća da je to objekt kojeg je i podizala Udruga antifašističkih boraca i ne vidi u tome ništa sporno.

Lovre Botica iznosi da nije sporno to što GP stoji iza toga, već je sporno to što se nije dobila suglasnost Vijeća GK, a niti konzervatora.

Gradonačelnik tvrdi da im suglasnost konzervatora nije trebala, s čim se gosp. Botica ne slaže.

Sretan Tvrdeić podsjeća da je u više navrata postavljao Gradonačelniku pitanja vezana za lukobran u Zavalatici, dolazak vodovoda u Čaru, problem električnog kabela koji prolazi kroz čempres u Čari koji je zaštićeni spomenik prirode, zaobilaznica Čare, problem vezan za rad MO Čara te čujnost Radio Korčule u Čari. Niti jedno se od tih pitanja nije riješilo.

Predsjednik  Vijeća podsjeća vijećnika da se mora odlučiti za samo jedno pitanje od navedenih.

Sretan Tvrdeić ostavlja Gradonačelniku da odabere na koje će pitanje odgovoriti. Također iznosi da su mještani Čare dobili opomene pred prisilnu naplatu za neplaćenu komunalnu naknadu. Pita se da li je zakonski moguće retroaktivno od 1999.godine, potraživati dugovanja, i kada nastupa zastara.. Smatra da se s tim trebalo krenuti prije nekoliko godina.

Gradonačelnik podsjeća gosp. Tvrdeića da je uvijek dobivao odgovore na svoja gore navedena pitanja. Što se tiče opomene za neplaćenu komunalnu naknadu koju su mještani dobili, podsjeća da GU time samo ispunjava obavezu koju ima ispred ovog GV, dakle da poboljša naplatu komunalne naknade. Podsjeća da su i 2002. godine također poslane opomene.

Sretan Tvrdeić iznosi da su mještani Čare vrlo nezadovoljni jer su te opomene dobili upravo sada, u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Još jednom ponavlja da se to trebalo napraviti ranije.

Davor Penić podsjeća da se sredstva od komunalne naknade vraćaju u ono mjesto gdje su i naplaćena. Postavlja pitanje kada će se započeti sa sanacijom lukobrana u Zavalatici.

Gradonačelnik odgovara da je građevinska dozvola za lukobran ishođena, što je bila obaveza Grada. Projekta dokumentacija dostavljena je ŽLU i na njima je da taj projekt kandidiraju Ministarstvu za realizaciju.

Marinko Pažin predlaže da se ove godine vijećnici i članovi GP odreknu novogodišnjeg domjenka, a sredstva predviđena za to da se uplate u fond za obranu generala Gotovine.

Gradonačelnik iznosi da su na taj domjenak, osim članova GV i GP, pozvani i određeni gosti i pozivnice su već poslane. Međutim, koliko je njemu poznato na nivou Županije će se osnovati takav fond i nema nikakvog problema da Grad Korčula uplati određena sredstva u isti. Njegovo osobno uvjerenje je da sve troškove generala Gotovine treba snositi država.

Robert Lučić nije zadovoljan dobivenim pismenim odgovorom Gradonačelnika na vijećnička pitanje u svezi javne rasvjete na Putu sv. Nikole i sv. Antunu. Naime, podsjeća da je on u svom pitanju vezanom za problem javne rasvjete na Putu sv. Nikole tražio točan datum, što u odgovoru opet nije precizirano, a nije precizan niti odgovor vezan za problem na sv. Antunu.

Gradonačelnik iznosi da su u međuvremenu riješeni kandelabri na sv. Antunu. Stupovi za sv. Nikola su uplaćeni i čim  se steknu tehnički uvjeti posao će biti realiziran. Nije u mogućnosti precizno odrediti datum.

Franica Matić-Šain postavlja pitanje vezano za financiranje Grada. Vlastiti izvori financiranja su jedva dovoljni da se osigura puko preživljavanje, održavanje postojećih standarda. Kada je riječ o razvoju i nekakvom poboljšanju, Grad je u potpunosti ovisan o sredstvima centralne države i Županije. Smatra da bi GP, kada je u pitanju  financiranje iz sredstava Županije, trebalo provjeriti s žup. organima, a isto tako i s vijećnicima Žup. skupštine s područja Grada Korčule, na koji način se tretiraju i financiraju potrebe Grada Korčule iz Županijskog proračuna. Naime, imala je prilike vidjeti Proračun Županije za 2006.g. i ističe kako nimalo nije zadovoljna onim što je vidjela, a vezano za gore navedeno. Postavlja pitanje svim vijećnicima Žup. skupštine s područja Grada, što se učinilo i što je razlog da je Grad iz županijskog proračuna za 2006.g. dobio tako malo sredstava.

Marko Skokandić smatra da trenutno vlada anti euforija prema Gradu Korčuli kad je u pitanju i državni i županijski proračun.Kao potvrda toga navodi ono što je Grad do sada kandidirao i što je od toga prihvaćeno i u kojem iznosu. Ističe također da ove godine Grad od Uprave za otoke nije dobio ništa.

Jakov Belić podsjeća da se u proteklih nekoliko godina na GV raspravljalo o promjeni sistema naplate odvoza kućnog otpada te da bi isti treba biti po članu domaćinstva. Zanima ga da li se, temeljem tih ranijih pitanja, na tu temu nešto pokrenuto.

Gradonačelnik odgovara da je komunalno poduzeće, prije određenog vremena, dobilo uputu da pripremi bazu podataka temeljem koje bi bilo moguće to izračunavati na predloženi način. Međutim, u međuvremenu je izašao novi Zakon o komunalnom gospodarstvu u kojem se jedino jedinica površine definira kao element za naplatu. Podsjeća na mogućnost koju Grad ima, da se iz socijalnog programa financiraju određena staračka domaćinstva. U planu je također i da se do polovine iduće godine napraviti obnova svih podataka, kako u komunalnom poduzeću tako i u gradskom odjelu za komunalno gospodarstvo, kako bi mogla uskladiti određena pitanja na ovom području.

Tino Andrijić ističe da se značajna sredstva iz Proračuna Grada izdvajaju za Radio Korčulu. Zanima ga da li Grad ima plan kojim definira zbog čega se već nekoliko godina toliko ulaže u to radio, i što u budućnosti.

Gradonačelnik smatra da je Radio Korčula tema o kojoj će se trebati raspravljati na GV. Grad Korčula je vlasnik u visini od 25%. Grad je imao namjeru i obavljeni su razgovori s DAB-om i „Gradinom“ oko eventualnog preuzimanja vlasništva nad Radio Korčulom, međutim sugerirano im je da pričekaju donošenje novog zakona jer je velika vjerojatnost da pa istome JLS neće biti u zakonskoj mogućnosti biti vlasnici jednog takvog medija. To je razlog što se još nije donijela definitivna odluka. Međutim, prilikom rasprave o izvršenju Proračuna u ožujku mjesecu, dat će se izvještaj o radu svih institucija u vlasništvu Grada, pa tako i Radio Korčule. Smatra da je Radio Korčula u interesu svih građana Korčule te da se u njemu trebaju napraviti određene promjene u organizacijskom smislu.

Tino Andrijić smatra da se ne trebaju pričekati zakonska rješenja. Mišljenja je da je za Grad bolje da bude većinski vlasnik, iz razloga što ga tada može bolje i prodati, a što će vjerojatno morati.  Smatra da se Grad Korčula, iako je vlasnik samo 1/4, jedini brine o Radio Korčuli i financira ga. Zato predlaže GP da, i prije neko je to rekao Gradonačelnik, ovu temu pripremi za GV.

Sretana Tvrdeića zanima da li postoji zakonska mogućnost da se slijepe osobe koje su nosioci domaćinstva oslobode plaćanja komunalne naknade, i eventualno naplate odvoza kućnog otpada. Smatra da se to može napraviti s pozicije socijalnog programa.

Gradonačelnik ističe da je svaki slučaj specifičan.Kod oslobađanja, prema socijalnom programu, svatko treba podnijeti zahtjev prema Gradu uz potvrdu, odnosno, mišljenje Centra za socijalnu skrb. Oslobođeno se namiruje iz socijalnog programa. Svaki pojedinac ima pravo to zatražiti.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Tonči Anzulović iznosi da je Odbor za statut i poslovnik donio zaključak da je predloženi dnevni red za 6.GV u skladu sa Statutom Grada i Poslovnikom GV te da se po njemu mogu donositi pravovaljani zaključci.

Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje prijedlog dnevnog reda 6. sjednice GV kojeg su vijećnici dobili u pozivu.

Dnevni red usvojen je jednoglasno, i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika s pete sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Rješenja o izboru člana Odbora za Statut i poslovnik
  3. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2005.godinu
  5. Prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2006. godinu
  6. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2006. godinu

1. TOČKA – Usvajanje zapisnika s pete sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik je, bez primjedbi, usvojen jednoglasno.

2. TOČKA – Prijedlog Rješenja o izboru člana Odbora za Statut i poslovnik

Sretan Tvrdeić iznosi da Odbora za izbor i imenovanja za novog člana Odbora za Statut i poslovnik predlaže gđicu Tinu Andrijić.

Predsjednik Vijeća, s obzirom da nije bilo drugih prijedloga, stavlja tako nadopunjen prijedlog Rješenja, na glasovanje.

Rješenje je usvojen jednoglasno te je za novog člana Odbora za statut i poslovnik izabrana gđica. Tina Andrijić.

RASPRAVA VEZANA ZA 3. (NOVU) i 4. TOČKU

Tonči Anzulović, predsjednik Odbora za statut i poslovnik, iznosi da je Odbor razmatrao prijedlog Statutarne odluke i utvrdio da se radi o usklađenju Statuta Grada sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Ujedno je iskorištena prilike i da se u čl. 11. i 87. postojećeg Statuta izvrše određene (neznatne) dopune. Radi se o godišnjim nagradama Grada.

Predsjednik Vijeća podsjeća da se prvo treba glasati o Zaključku Odbora, a zatim o Statutarnoj odluci.

Tajnik Grada podsjeća da je prilikom nedavne promjene Statuta postupak bio isti. Prvo se prihvaća Zaključak Odbora da se ide u izmjenu, a zatim sama izmjena.

Jakov Belić smatra da se je ova točka trebala podijeliti na dvije. Tako bi točka 3. današnjeg dnevnog reda bila Prijedlog Zaključka Odbora, a točka 4. Prijedlog Statutarne odluke.

Gradonačelnik se slaže s gosp. Belićem. Smatra da bi se ova točka treba odgoditi za iduće Vijeće, kada bi se ista podijeliti u dvije, kako je predložio i gosp. Belić. Međutim, ako se vijećnici slažu predlaže da se to napravi i danas.

Predsjednik Vijeća predlaže izmjenu današnjeg, već usvojenog dnevnog reda na način da se uvrsti nova 3. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odbora za statut i poslovnik za promjenu Statuta Grada Korčule.  Dosadašnje točke 3. – 6. točke postale bi točke 4. – 7.

S obzirom da su se vijećnici složili s tim prijedlogom, napravljena je kratka pauza kako bi se i Odbor za statut i poslovnik mogao o istome očitovati.

Tonči Anzulović nakon pauze iznosi da je Odbor za Statut i poslovnik zaključio da nova 3. točka današnje sjednice Vijeća  bude Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odbora za statut i poslovnik za promjenu Statuta Grada Korčule, a da dosadašnje točke 3 – 6 postaju točke 4 – 7.

Predsjednik Vijeća stavlja tako izmijenjeni dnevni red na glasovanje.

Izmijenjeni dnevni red usvojen s 9 glasova „za“, i glasi:

1. Usvajanje zapisnika s pete sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog Rješenja o izboru člana Odbora za Statut i poslovnik

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odbora za statut i poslovnik za promjenu Statuta Grada

Korčule.

4. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2005.godinu

6. Prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2006. godinu

7. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2006. godinu

3. TOČKA – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odbora za statut i poslovnik za

promjenu Statuta Grada Korčule

Zaključka  je usvojen jednoglasno, bez rasprave.

4. TOČKA – Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule

Tino Andrijić iznosi da je prijedlog izmjena uglavnom usklađivanje sa zakonskim propisima. Njegova primjedba odnosi se na zadnji stavak čl. 1. u kojem se definira neprekidni tijek vremena u kojem treba osoba ili kolektiv postojat odnosno radit da bi mogli dobiti osobnu ili kolektivnu nagradu. Za udruge i institucije predloženi tijek vremena je u redu, međutim za osobe, rok od 25 godina, smatra predugim. Stoga predlaže da se „neprekidni tijek vremena od najmanje 25 godina“ odnosi na kolektivnu nagradu, a da za osobnu nagradu rok ne postoji.

Davor Penić predlaže da se u čl. 1. st. 2. riječ „osobna“ briše te da se doda novi članak koji bi pobliže govorio o osobnim dostignućima, određenim natjecateljskim dostignućima, misleći na vrednovanja na državnim i međudržavnim nivoima te za višegodišnji rad.

Tajnik Grada moli vijećnika da sastavi konkretan prijedlog amandmana.

Davor Penić smatra da se godine ne bi trebale precizirati.

Aljoša Milat interpretira u praksu ono što je napisano u prijedlogu Odluke. Kao član Odbora za javna priznanja smatra da navedene godine u st. 3. čl. 1. prijedloga, ničemu ne smetaju.

Lovre Botica ističe da se u Statutu Grada Korčule od čl. 8. do čl. 16. regulira ova problematika i smatra da u njima ima sasvim dovoljno prostora za dobivanje nagrade za one osobe koje u  vrlo kratkom vremenu postignu određena dostignuća, odnosno postanu kandidati za dobivanje tih nagrada. U prijedlogu Statutarne Odluke predlaže se da se dugogodišnji rad na neki način vrednuje, iako nije bio senzacionalan u smislu da je oči Hrvatske ili svjetske javnosti upro u sebe, ali se odnosi na osobe koje dugi niz godina sudjeluju u društvenom, kulturnom, političkom, športskom, itd. životu Grada. Smatra da predloženi prijedlog Statutarne Odluke ne treba mijenjati.

Predsjednik Vijeća izvještava vijećnike da je gosp. Andrijić povukao svoj amandman te s obzirom da više nije bilo prijavljenih za raspravu, stavlja prijedlog Statutarne Odluke na glasovanje.

Statutarna Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule usvojena je jednoglasno, na način kako je predložena u radnom materijalu.

5. TOČKA – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2005.g.

Franica Matić-Šain, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, iznosi da je Odbor, raspravljajući o prijedlogu Odluke, zaključio da se radi o prijedlogu Odluke na temelju zaključka sa zadnje sjednice Vijeća te da je Proračun za 2005.g. usklađen s postojećim poslovnim stanjem. Odbor je prihvatio prijedlog Odluke te predlaže Vijeću usvajanje iste.

Jakov Belić se osvrće na poziciju 163 izdataka – prostorni planovi Grada Korčule – usklađenje, izmjene i dopune, iz razloga što nije zadovoljan sredstvima vezanim za tu stavku koja će se dogoditi u Proračunu za 2006.g. Pojašnjavajući tu poziciju, iznos usklađenja smatra vrlo malim te predlaže da se u rebalansu ta stavka izmijeni na način da se pokuša zadržati 300.000 kn, a razliku od 240.000 kn prenijeti u iduću godinu. Iznos od 640.000 kn planiranih u 2006.g. je iznos koji će, prema redu veličina sredstava biti potreban za usklađenje barem dijela planova. Trebalo bi napraviti izjednačavanje prihodovne i rashodovne strane za tih 240.000 kn.

Gradonačelnik se slaže da planirana sredstva za prostornu dokumentaciju nisu dostatna, ali prijedlog gosp. Belića s aspekta Proračuna nije moguće izvršiti. U Proračunu se ne može ostaviti nešto što neće biti realizirano do 31. prosinca. U Proračunu za 2006.g. prihvaćeno je povećanje ovih sredstava za određeni iznos, iako je svjestan činjenice da i to nije dovoljno. Međutim, podsjeća da postoje izmjene i dopune proračuna. S Ministricom resornog ministarstva razgovaralo se o ovom problemu i tom prilikom je Ministrica obećala pomoć u prevladavanju financijske situacije. Stoga predlaže gosp. Beliću da odustane od predloženog amandmana, a Poglavarstvo će preuzeti obavezu da u rebalansu proračuna, ako bude potrebno, za prostornu dokumentaciju osigura dovoljno sredstava.

Jakov Belić se ne slaže s izjavom Gradonačelnika da se u Proračunu ne može ostaviti ono što se neće realizirati do 31. prosinca, odnosno da se ne može prenijeti u iduću godinu. Zanima ga da li će se slijedom toga, planirani iznos u razdjelu 07 izdataka – Mjesna samouprava potpuno realizirati ili će se ipak jedan dio prenijeti u iduću godinu.

Gradonačelnik podsjeća da su se do sada nepotrošena sredstva za lokalnu samoupravu uvijek prenosila iz godine u godinu. To je sada iskazano i to su programi koji su defakto izvršeni. U Proračunu nema onoga što nije izvršeno i što je ostalo za izvršenje u idućoj godini.

Jakov Belić replicirajući Gradonačelniku ističe da se razlika od više od 1.000.000 kn u razdjelu 07 neće realizirati kroz 12. mjesec, već će se prema Odluci o izvršenju Proračuna morati prenijeti u iduću godinu, a zatim će se u 3. mjesecu praviti rebalans proračuna zbog nerealiziranih sredstava u 2005.godini.

Gradonačelnik odgovara da je kod planova to već napravljeno, odnosno ono što nije realizirano u ovoj, planirano je u idućoj godini.

Lovre Botica podsjeća da je prilikom rasprave o Proračuna za 2005.g. oporba predložila 10-tak amandmana. Svi amandmani, osim jednog su bili odbijeni. Prihvaćeni amandman nazvan je Priprema projekta gospodarske zone. Za tu namjenu je u Proračunu za 2005. godinu bilo predviđeno 500.000 kn. U ostvarenju od I-XI mjeseca 2005.g. i novom planu za 2005.g. za tu namjenu stoji nula. Poznate su mu zapreke koje postoje oko ostvarenja ovog projekta, ali to nije opravdanje da se nije napravilo ništa. Ističe da niti u prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2005.g., a niti u prijedlogu Proračunu Grada za 2006. g. nije predviđeno 60.000 kn koji se moraju predvidjeti sukladno Odluci Vlade  RH, gdje za svakog Gradskog vijećnika Grad treba platiti 4.000.00 kn. Nadalje, napominje da političkim strankama zastupljenima u Gradskom vijeću još nisu prebačena sredstva koja dobivaju iz Proračuna, pa moli da se to napravi.

Gradonačelnik se slaže da je postojala predviđena aktivnost na gospodarskoj zoni. Ukazujući na stavku prihoda 63 4 2 4 – Kapitalna potpora Fonda za regionalni razvoj (500.000 kn), iznosi da su to bila sredstva usmjerena ka gospodarskoj zoni. Kako nije došlo do realizacije gospodarske zone, tako nije došlo niti do realizacije transfera dogovorenog s Fondom te je stoga iznos na rashodovnoj strani nula. Ističe da na poziciji 7.1 izdataka stoji naknada vijećnicima za troškove izbora u iznosu od 60.000 kn, o kojoj je govorio gosp. Botica.

Jakov Belić odustaje od svog amandmana jer isti nije bio kompletan.

Predsjednik Vijeća, s obzirom da više nije bilo zainteresiranih za raspravu, stavlja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2005. godinu, na glasovanje.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2005. godinu, usvojena je s 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ glasa, na način kako je to predloženo u radnom materijalu.

6. TOČKA – Prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2006. godinu

Franica Matić Šain, kao predsjednica Odbora za proračun i financije iznosi da je Odbor, raspravljajući o prijedlogu Proračuna, predložio nekoliko amandmana. Poglavarstvo se o istima očitovalo, i vijećnici su taj materijal danas dobili. Nakon očitovanje GP o amandmanima Odbora, Odbor je donio zaključak da prihvaća prijedlog Proračuna uz prihvaćene amandmane vezane za red. br. 13 i 14 na prihodovnoj strani, uz usklađenje rashoda na navedenim stavkama te predlaže Vijeću usvajanje takvog Proračuna. Napominje da uz prihvaćanje Proračuna stoji i zaključak Odbora kojim se obvezuje Poglavarstvo da do 31. ožujka 2006.g. pripremi za GV rebalans Proračuna za 2006.g.

Predsjednik Vijeća napominje da će se glasovanje o Proračunu odnositi i na Program javnih potreba u kulturi Grada Korčule i Program javnih potreba u sportu Grada Korčule, koje su vijećnici također dobili kao radni materijal uz ovu točku dnevnog reda.

Duško Kalogjera u ime predlagača daje uvodno obrazloženje. Između ostalog navodi da se u sastavljanju Proračuna Poglavarstvo rukovodilo i poštovalo osnovna proračunska načela i zakonske propise, a posebno pravilo da se raspoloživim sredstvima, koja su ograničena, nastoji zadovoljiti veliki broj korisnika.Vodilo se računa da se prvenstveno moraju ispuniti obveze prema zakonskim korisnicima, a zatim i ostalim korisnicima sredstava. Ističe da do 22. prosinca 2005., kako je bilo naznačeno u pozivu kojeg su vijećnici dobili, na predloženi Proračun nije pristigao niti jedan amandman u pisanom obliku. Jedino je Odbor za proračun i financije  dostavio svoje prijedloge i to:

1. Da se razmotri pitanje potpora od Države i Županije i da se iste uključi u Proračun, a ako ne da se pojasne razlozi zašto se ne uvrštava u Proračun.

2. Za prostorno planiranje predvidjeti sredstva (odnosi se na druge prostorne planove, prvenstveno za usklađenje GUP-a i PUP-a grada Korčule).

3. Provjeriti status ŠU Čara (ako postoje, predvidjeti sredstva).

4. Za LU Kamenjarka predvidjeti sredstva u Proračunu.

5. Mjesna samouprava – izraditi poseban ispis komunalne naknade i boravišne pristojbe po mjestima.

6. Za HCK GD Korčula povećati sredstva na 60.000 kn (preispitati mogućnost).

Poglavarstvo se na sljedeći način očitovalo o predloženim amandmanima:

Amandman br. 1 GP prihvaća na način kako je to predočeno vijećnicima u očitovanju kojeg su danas dobili; amandman br. 4 GP također prihvaća s  4.000 kn, s napomenom da ista Udruga uputi zahtjev za sredstva; amandman br. 5 GP prihvaća te umjesto 30.500 kn na poz. 133. 1 odobrava 50.000 kn.

Razmatrajući amandman br. 3 Poglavarstvo je ustvrdilo da ŠU Čara nije registrirana te da nije bila u prijedlogu Udruge sportskih društava. Poglavarstvo je voljno da zahtjev ponovno razmotri i ukoliko se promijene okolnosti, da istu udrugu uvrste u Proračun u toku rebalansa u ožujku 2006.g. Vezano za točku 5, Poglavarstvo je napravilo tablicu koju su vijećnici danas dobili.

Poglavarstvo je također na svojoj 14. sjednici donijelo dva amandmana na vlastiti prijedlog Proračuna i to:

1. Da se iznos s poz. 55, 56 i 57 – plaće zaposlenicima Dječjeg vrtića Korčula, umanji  za  260.000 kn (kao ušteda na broju uposlenika) te da se taj iznos prebaci na poz. 60 – održavanje  i renoviranje objekata Dječjeg vrtića Korčula.

2. Da se u prijedlog Proračuna uvrsti nova stavka 129.1 u iznosu od 24.000 kn – kupnja udžbenika za polaznike prvog razreda osnovnih škola u 2005./2006., a taj iznos bi se namirio iz sljedećih pozicija: 127 umanjuje se za 9.000 kn, 128 umanjuje se za 5.000 kn, 129 umanjuje se također za 5.000 kn i poz. 130 umanjuje se za 5.000 kn.

Moli vijećnike da ukoliko imaju određene amandmane iste podnesu sada, kako bi GP u pauzi sjednice moglo iste razmotriti. Na kraju ističe kako smatra da GP mora voditi računa o pravilnom trošenju sredstava, o kontroli utroška sredstava prema korisnicima, također i o naplati prihoda Grada, i kao najvažnije da se mora boriti za veća izvorna sredstva u Proračunu, što se može postići boljim i racionalnijim gospodarenjem imovinom Grada, ostvarivanjem novih izvornih prihoda te nastojanjima da se decentralizacijom države lokalnoj zajednici povećaju izvorni prihodi. Jednim od važnijih zadataka Poglavarstva smatra da se treba više raditi na pripremi projekata koji bi bili završeni u fazi kada se mogu prijavljivati na razne natječaje, ne samo Državnog proračuna veći i Međunarodne banke, Europske banke za razvoj, i drugih pristupnih fondova koji će uskoro biti jako aktualni.

Tino Andrijić smatra da nema osnove za povećanja na poz. 87 i 88 izdataka, jer se tu radi o društvima ( KUD Moreška i HGD Sv Cecilija) koja su komercijalizirala vitešku igru Moreška i kroz sezonu imaju velike prihode od prodaje karata. Smatra da Društva i Udruge navedene na poz. 89-93  nemaju dovoljno novaca, pa stoga predlaže da se iznosi na pozicijama 87 i 88 smanje s 20.000 kn na 10.000 kn, a da se taj novac ravnomjerno raspodijeli na pozicije od 89 do uključujući 93.

Lovre Botica smatra da se Proračun ipak treba donositi s nešto ranijim datumom. Iznosi primjedbu vezanu za vrlo mala sredstva predviđena na poz. 164 izdataka – priprema projekta gospodarske zone, o čemu je već govorio u prethodnoj točki dnevnog reda. Ističe da je prijedlog Proračuna za 2006.g., kojeg su vijećnici dobili prije nekoliko dana u materijalima, iznosio 15.055.000 kn što je za oko 30% manje od prethodnog. Danas su na stol dobili nove materijale u kojima stoji da se od Ministarstva kulture očekuju kapitalne pomoći u iznosu od 1.000.000 kn, a od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka kapitalne pomoći u iznosu od 4.000.000 kn. To znači da se Proračun za 2006.g. „u nekoliko dana umjetno napuhao“ za 5.000.000 kn, i tako u zbroju bio donekle na razini prošlogodišnjeg. Podsjeća da je Državni proračun već donesen i Poglavarstvo se nije izborilo za dobivanje sredstava iz istog. Zamjera Gradonačelniku što nikad nije prihvatio pomoć koju mu je on, kao predsjednika HDZ-a u Gradu nudio, kako bi zajedno prema Vladi i ministarstvima uputili određene projekte Grada, a s obzirom da je već dvije godine u državi na vlasti HDZ zajedno sa svojim koalicijskim partnerima. Još jednom naglašava da je Proračun za 2006.godinu u odnosu na prethodni manji za oko 30% i smatra da je krajnje vrijeme da se sadašnje Poglavarstvo povuče i da na čelo Grada dođe jedna nova ekipi.

Gradonačelnik replicirajući gosp. Botici smatra da su svi zajedno odgovorni, ali da su ipak sada odgovorniji oni iz HDZ-a  za ono što je u Državnom proračunu. Podsjeća da je GP uputilo svoje zahtjeve prema Državnom proračunu. Smatra da vijećnici iz  HDZ-a trebaju preuzeti odgovornost za ono što se događa u Županiji i Državnom Proračunu, jer su to obećali građanima Korčule. Podsjeća vijećnike HDZ-a da su obećali građanima Grada Korčule da će biti bolje kada oni dođu na vlast, međutim Grad je sada dobio manje od države nego u vrijeme kada je SDP zajedno s koalicijskim partnerima bio na vlasti u državi. O gospodarskoj zoni je bilo govora u prethodnoj točki dnevnog reda. Podsjeća da je Vlada  donošenjem Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i  Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, blokirala razvoj u gradu i na čitavom otoku, o čemu se ovo Vijeće  jednoglasno složilo na jednoj od prethodnih svojih sjednica. Smatra da  se treba zajednički nastupati u korist Grada.

Lovre Botica ističe da je HDZ donio novac u Grad kada je to bilo potrebno, preko gradskih kotara i mjesnih odbora (dio za kuću M. Pola, za crkvu u Pupnatu i Žrnovu, za školu u Žrnovu, za KPK). Odgovorno tvrdi da se njemu kao predsjedniku HDZ-a Korčula i članu Središnjeg odbora stranke koja je sada na vlasti u državi, nikada niti jedan član GP nije obratio za pomoć kako bi zajedno pokušali pridonijeti interesu Grada. Opetovano iznosi da je u više navrata nudio svoju pomoć, to i ovom prilikom čini, ali to članovi GP izbjegavaju. Iznosi da je njima u interesu samo dobivati dobre plaće i uživati u privilegijama vlasti, a za Grad ih baš briga. Osvrćući se na izjavu Gradonačelnika, ističe da su oni (HDZ) spremni preuzeti odgovornost za Grad svakog trenutka, pa stoga poziva Gradonačelnika da odstupi.

Marko Skokandić replicirajući gosp. Botici ističe da naknada koju on dobiva za svoj rad u GP otprilike pokriva troškove benzina i telefonskog računa koji potroši za Grad. Pojašnjava da su, s obzirom da su se u ovoj godini povukla sredstva koja su se akumulirala na računu HBOR-a, a temeljem iskustva od prošle godine, u prijedlogu Proračunu za 2006.g. predviđena sredstva od kapitalnih pomoći ministarstava prikazana s nulom. Međutim, Odbor za proračun i financije, na inzistiranje članova Odbora iz redova HDZ-a, tražio je da se ono što je planirano i kandidirano, također unese u Proračun. To je razlog povećanja prijedloga Proračuna o kojem je govorio gosp. Botica. Proračun je povećan za ono što je GP kandidiralo ministarstvima, računajući na ono što je gosp. Botica ponovno rekao za govornicom, tj. da će učiniti sve da se ta sredstva u idućoj godini i dobiju.

Aljoša Milat ističe da je vidljivo da se prihodi od poreza i gradske imovine u prijedlogu Proračuna za 2006.g. značajno povećavaju.

Robert Lučić se slaže s amandmanom GP za novu poziciju 129.1 – kupnja udžbenika za prvoškolce, ali se ne slaže da se ta sredstva namire iz pozicija 127, 128, 129 i 130 (programi socijalne pomoći). Predlaže da se sredstva potrebna za novu poziciju 129.1 izdvoje iz nepredviđenih rashoda (poz. 50).

Darko Bakarić pojašnjava da se, s obzirom da niti ove godine sredstva s pozicija 127, 128, 129 i 130 nisu u potpunosti utrošena, pristupilo realnoj procjeni potrošnje u ovoj godini i tako se planiralo za iduću. Smatrali su boljim rješenjem da se za ta preostala sredstva odmah odredi namjena. Ističe da nitko neće ostati zakinut.

Robert Lučić smatra da, ako je iznos predviđen za pozicije 127, 128, 129 i 130 procijenjen dovoljan,  to znači da se nedovoljno radi na onome o čemu govore te pozicije.

Gradonačelnik pojašnjava da kod korištenja određenih sredstava iz socijalnog programa postoje kriteriji. Nitko tko ispunjava te kriterije neće ostati bez sredstava. Nositelj programa borbe protiv ovisnosti je Županija, a Grad samo sufinancira određene programe. U svakom slučaju ako i dođe do određenog poremećaja, postoji proračunska rezerva.

Vicko Ivančević smatra da se premalo radi na tome da se iz državnog i županijskog proračuna  dobiju značajnija sredstva, a to je ono na čemu bi se trebalo raditi. Smatra da je predloženi Proračun puko preživljavanje. Treba poraditi na međusobnoj suradnja oporbe i vladajuće koalicije, a u interesu Grada.

Sretan Tvrdeić predlaže da se iznos na poz. 129 – potpora za novorođenu djecu, poveća za 40.000 kn (1.500,00 kn po djetetu). Sredstva predviđena za glavu 07 – vatrogastvo i civilna zaštita, predlaže da se umanje za taj iznos.

Jakov Belić uspoređujući prijedlog Proračuna za 2006.g. s prošlogodišnjim, ukazuje na povećanja u stavkama vezanim za Gradski muzej (str. 6) zbog zapošljavanja novog djelatnika, kustosa. Pitanje je da li je to Gradu, u odnosu na sve ostalo, sada zaista potrebno. Veliko povećanje je i u glavi 07 – Vatrogastvo i civilna zaštita. Vjeruje da je to  velika zasluga zamjenika gradonačelnika, gosp. Kalogjere, koji je ujedno i član tog vatrogasnog društva. Ono na što on stalno ukazuje prilikom ovakvih rasprava su vrlo mala sredstva za mjesnu samoupravu. Svi mjesni odbori i gradski kotari zajedno u Proračunu Grada participiraju s nepunih 1% (bez potpora). Zna da postoji kredit koji se mora vraćati, ali ipak predviđena sredstva smatra sramotno malim. Podsjeća na dva najveća problema u Gradu, promet u gradu i pokretanje gospodarske zone. Iz prijedloga Proračuna se ne vidi da će se u narednom razdoblju, po pitanju rješavanja problema prometa u gradu, išta ozbiljnije pokrenuti. Nadalje, podsjeća da je troškovnik radova na uređenju Dječjeg vrtića u Žrnovu napravljen (financiran sredstvima MO Žrnovo) na iznos od 175.000 kn, a temeljem rasprave i dogovora prilikom usvajanja Proračuna za 2005.g. S obzirom da je poz. 60 izdataka (održavanje zgrade Dječjeg vrtića Korčula) amandmanom GP povećana, predlaže da se od tih sredstava oduzme 175.000 kn za novu poziciju 60a, koja bi bila predviđena isključivo za adaptaciju Dječjeg vrtića u Žrnovu.

Davor Penić ukazuje na povećanje izvornih prihoda i prihoda od imovine. Smatra to pozitivnim trendom, a također i da je Proračun, tehnički, odlično napravljen. Smatra i predlaže da ubuduće Udruge i Društva ponajprije moraju podastrijeti svoj program rada, a GP mora donijeti kriterije koje isti moraju ispuniti, kako bi dobili određena sredstva iz Proračuna. Iz Proračuna je također razvidno da su se, osim već ranije navedenog u raspravi, značajno povećala sredstva i za kulturu i sport.

Marko Skokandić kao razlog povećanja u glavi 07 – vatrogastvo i civilna zaštita, podsjeća da se na prošloj sjednici GV usvojio Plan zaštite od požara i procjena ugroženosti od požara u Gradu Korčuli. Također je i prema državi kandidiran program završetka Vatrogasnog doma. Replicirajući gosp. Beliću ističe da nije točna tvrdnja da se po pitanju prometa u gradu ništa ne radi. Podsjeća da je otkupljeno zemljište za gradsko parkiralište i napravljen je projekt (garaže, a ne parking) koji je već godinu dana blokiran, iako se dobilo pozitivno mišljenje Državnog savjeta za prostorno planiranje i urbanizam. Postavlja pitanje zbog čega je to tako. Ukazujući na poz.161 i 162 i 163, ističe da su to projekti koji bi itekako pridonijeli poboljšanju prometa u gradu.

Jakov Belić ističe da se Proračunom predviđaju sredstva za projektiranje, iako nema osnova za to. Ne postoji lokacijska dozvola niti izvod iz Plana, a ne mogu se niti dobiti. Još jednom podsjeća na svoju tvrdnju da se prvenstveno treba osigurati novac za usklađenje Planova.

Gradonačelnik ističe da se donošenjem GUP Grada Korčule mogu ishoditi potrebni dokumenti. GP ulaže maksimalne napore u pokušaju rješavanja problem prometa u Gradu.

Nakon pauze koja je napravljena kako bi GP moglo razmotriti predložene amandmane (4), Gradonačelnik se u ime GP očituje o istima.

Amandman gosp. Andrijića (smanjenje sredstava na poz.87 i 88 i preraspodjela istih na poz. 89 – 93) GP ne prihvaća, iz razloga što se Društva Mišnjice i Bratska sloga te VU Kumpanija Pupnat čak nisu niti prijavili na natječaj Grada za dodjelu sredstava u području kulture.

Tino Andrijić ističe da ta informacija itekako mijenja cijelu stvar te povlači svoj amandman.

Gradonačelnik, očitujući se o amandmanu gosp. Lučića (preraspodjela sredstava u svezi socijalnih davanja) izvještava da isti GP ne prihvaća, ali prihvaća obavezu korekcije visine isplate za rodilje i to na visinu od 1.200,00 kn. Još jednom podsjeća da se ostali programi ispunjavaju prema kriterijima i nitko ne može ostati uskraćen. Ovo je ujedno i očitovanje na amandman gosp. Tvrdeića, koji je tražio povećanje sredstava za rodilje.

Robert Lučić, s obzirom na pojašnjenje da nitko neće ostati zakinut, odustaje od svog amandman i izražava zadovoljstvom povećanjem sredstava za rodilje.

Sretan Tvrdeić nije zadovoljan odlukom GP. Podsjeća da je tražio povećanje stavke 129 za 40.000 kn.

Gradonačelnik pojašnjava da će se naknada za novorođeno dijete povećati sa 700,00 kn na 1.200,00 kn, po djetetu, ali da stavku nije potrebno za sada povećavati jer niti do sada predviđena sredstva nisu bila u potpunosti potrošena. Ako se to i dogodi u sljedećoj godini, rebalansom Proračuna osigurat će se potrebna sredstva.

Amandman gosp. Belića (izdvajanje posebne stavke za adaptaciju Dječjeg vrtića u Žrnovu) GP ne prihvaća. U obrazloženju iznosi da je Ravnateljica Dječjeg vrtića Korčula dobila nalog da pripremi troškovnike za sanaciju svih objekata vezanih za Dječji vrtić Korčula. GP će pripremiti program na koji način će se financirati uređenje svih Dječjih vrtića na području Grada Korčule. Ne postoji bojazan da će neki od tih Dječjih vrtića ostati neriješen, pa tako niti Dječji vrtić Žrnovo.

Jakov Belić iznosi da Gradonačelnik nije bio uvjerljiv u svom odgovoru. Podsjeća da nije tražio promjenu na prihodovnoj strani, pa je samo trebala postojati dobra volja GP da se to realizira. S obzirom da to nije učinjeno, ne vjeruje da će se to i realizirati.

U 21.15 sati gosp. Jakov Belić napušta sjednicu.

Predsjednik Vijeća stavlja amandman gosp. Tvrdeića na glasovanje.

Amandman nije prihvaćen (5 glasova „za“).

Zatim stavlja amandman gosp. Belića na glasovanje.

Amandman nije prihvaćen (5 glasova „za“).

Na kraju, stavlja prijedlog Proračuna s usvojenim amandmanima, na glasovanje.

Takav prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2006.godinu, usvojen je s 8 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“.

7. TOČKA – Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2006. g.

Franica Matić-Šain, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, iznosi da je Odbor prihvatio prijedlog Odluke te predlaže Vijeću usvajanje iste.

Odluka o izvršenu Proračuna Grada Korčule za 2006.g., na način kako je to predloženo u radnom materijalu, prihvaćana je s 8 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i jednim „suzdržanim“ glasom, bez rasprave.

Završeno u 21.20 sati.

ZAPISNIČAR                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Tomašić                                                                                         Frano Skokandić,ing.