Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2014)

Sjednica je održana 14. ožujka (petak) 2014. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.
Sjednici je u odsutnosti predsjednice (Ivona Kapor) i potpredsjednika Gradskog vijeća (Julio Marelić) otvorio vijećnik Antun Borovina, kao dobno najstariji nazočni vijećnik koji je utvrdio kvorum te otvorio postupak izbora vijećnika koji će predsjedati sjednici Gradskog vijeća. Za predsjedatelja sjednici Gradskog vijeća izabran je vijećnik Marko Skokandić (12 „za“, 1 suzdržan). Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica je održana 14. ožujka (petak) 2014. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici uKorčuli.Sjednici je u odsutnosti predsjednice (Ivona Kapor) i potpredsjednika Gradskog vijeća (Julio Marelić)otvorio vijećnik Antun Borovina, kao dobno najstariji nazočni vijećnik koji je utvrdio kvorum te otvoriopostupak izbora vijećnika koji će predsjedati sjednici Gradskog vijeća.Za predsjedatelja sjednici Gradskog vijeća izabran je vijećnik Marko Skokandić (12 „za“, 1 suzdržan).Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnusamoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Vinko Kapelina – gradonačelnik, Marica Kosović, v.d. pročelnica UO za proračun i financije, Ivan Blitvić, v.d. UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnice UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, i Srđan Mrše, v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočili predsjednica Vijeća, Ivona Kapor, i potpredsjednik Vijeća, Julio Marelić.

Skraćeni zapisnik možete preuzeti ovdje.

Audio zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.

Komentiraj