Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

SKRAĆENI ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE

Sjednica je održana 18. veljače (četvrtak) 2016. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Joško Cebalo – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet (dio sjednice), Marica Kosović, v.d. pročelnica UO za proračun (dio sjednice), Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnica UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam 8 (dio sjednice), i Srđan Mrše,  v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 10 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Ivona Kapor, Albert Marelić, Lovro Krstulović, Vjenceslav Paić Karega i Lea Čumbelić.

Zapisnik sjednice možete pruzeti OVDJE.