Športski objekti Korčula – Natječaj za posao

Ravnatelj Ustanove „Športski objekti Korčula“ raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto čistač-garderobijer na neodređeno vrijeme.

Na temelju članka 26. stavka 1. podstavka 8. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, ravnatelj Ustanove „Športski objekti Korčula“ raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

1. Naziv radnog mjesta: Čistač-garderobijer
2. Broj izvršitelja: 1
3. Uvjeti:
a/ završena osnovna škola
4. Uz pisanu prijavu (molbu), kandidati trebaju priložiti:
a/ životopis,
b/ dokaz o završenoj osnovnoj školi,
c/ presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice,
Prijava obvezno mora sadržavati ime i prezime, adresu kandidata, broj telefona, broj mob. i adresu e-pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga uz prijavu te potpis kandidata.

  • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Ustanova “Športski objekti Korčula”, Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom: Natječaj za čistača-garderobijera.”
  • Rok za slanje prijava je do 11. prosinca 2021. godine.
  • Dodatne informacije moguće je saznati upitom na [email protected] ili pozivom na 091 5300156.

Cjeloviti tekst natječaja pročitajte na poveznici.