“Športski objekti Korčula” – Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta: Kućni majstor – strojar ili električar. Rok za slanje prijava: 22. veljače 2024. godine.

USTANOVA
„ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULA“

Na temelju članka 26. stavka 1. podstavka 8. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, ravnatelj Ustanove „Športski objekti Korčula“ raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

1. Naziv radnog mjesta: Kućni majstor – strojar ili električar
2. Broj izvršitelja: 1
3. Uvjeti:
a/ završena četverogodišnja srednja škola elektrotehničkog ili strojarskog smjera ili srodnog smjera
b/ poznavanje rada na računalu
c/ položen ispit iz zaštite na radu, položen ispit za zaštitu od požara
d/ položen ispit za osposobljenost za rad s opasnim kemikalijama
Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položene ispite iz podtočke c/ i d/ točke 3. ovog natječaja, pod uvjetom da istog polože u roku od godine dana.
4. Uz pisanu prijavu (molbu), kandidati trebaju priložiti:
a/ životopis,
b/ dokaz o završenoj odgovarajućoj srednjoj školi,
c/ presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice

Pisana prijava obvezno mora sadržavati ime i prezime, adresu kandidata, broj telefona, broj mob. i adresu e-pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga uz prijavu te potpis kandidata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja na web stranicama Ustanove Športski objekti Korčula www.sportkorcula.com, na adresu: Ustanova „Športski objekti Korčula“, Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom:
„Natječaj za kućnog majstora“.

Natječaj je objavljen 7. veljače 2024., rok za slanje prijava je 22. veljače 2024. godine.

Cjeloviti tekst natječaja možete pročitati na poveznici.

Dodatne informacije moguće je saznati upitom na [email protected] ili pozivom na 091 5300 156.