Suglasnost za provedbu projekta “Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića”

Temeljem članka 18. Pravilnika o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 22/15), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015. godine dalo

S U G L A S N O S T

za provedbu projekta “Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića”

Naziv projekta:

Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića

Naziv korisnika:

Grad Korčula

Kratki opis projekta:

Šetalište Tina Ujevića spada u nerazvrstane ceste Grada Korčule (k.č. 951/1 K.O. Korčula). Nalazi se na području naselja Korčula koje prema Popisu stanovništva iz 2011. godine ima 2.856 stanovnika. Naselje Korčula se nalazi na području Grada Korčule (5.663 stanovnika) na otoku Korčuli (s ukupno 15.522 stanovnika)

Nerazvrstana cesta k.č. 951/1 K.O. Korčula proteže se na području od centra grada Korčule do naselja Lumbarda. Šetalište Tina Ujevića čini jedan dio navedene nerazvrstane ceste (951/1 K.O. Korčula).

Šetalište Tina Ujevića povezuje centar naselja Korčula sa Domom zdravlja Korčula, Domom za stare i nemoćne Korčula te s natkrivenim gradskim bazenom „Gojko Arneri“. Šetalište prolazi uz park šumu „Hober“ te povezuje centar naselja s hotelskim kompleksima.

Šetalište Tina Ujevića je danas u vrlo lošem stanju, asfalt je djelomično uništen, korijenje stabala je na mnogim segmentima podiglo cestu što stvara probleme u prometu te kretanju pješaka i biciklista. Šetalište je preusko za mimoilaženje automobila iz suprotnih smjerova, a po samoj se cesti često igraju djeca.

Provedbom projekta šetalište će se rekonstruirati i proširiti te će se izgraditi nogostup koji će doprinijeti sigurnosti pješaka.

Projekt Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića uključuje rekonstrukciju nerazvrstane ceste, uvođenje oborinske odvodnje te obnovu vodovodne cijevi. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste uključuje  građevinske radove na samoj prometnici, uređenje nogostupa, elektroinstalacije (niskonaponsku mrežu i javnu rasvjetu) te hortikulturno uređenje šetališta.

Procijenjena vrijednost investicije je oko 6.700.000,00 kn.

Cijeli tekst Suglasnosti možete vidjeti OVDJE.

Komentiraj