U Dubrovniku održana stručna rasprava i prezentacija prometnog povezivanja hidroavionima

Stručna rasprava i prezentacija o pokretanju hidroavionskog povezivanja otoka i kopna na području Dubrovačko-neretvanske županije održana je 12. siječnja u Palači Ranjina U Dubrovniku. Razmatrane su mogućnosti pontonskih pristaništa za hidroavione u Korčuli, Ublima i Dubrovniku

U raspravi su  sudjelovali i predstavnici  zainteresiranih privatnih kompanija European Coastal Airlines i Adriatic Seaplanes, ravnatelji lučkih uprava na području DNŽ, Lučke kapetanije, Pomorske policije, Konzervatorskog odjela, Zavoda za prostorno planiranje te predstavnici zainteresiranih gradova i općina.

U raspravi je iskazan interes za povezivanje  Lastova i  Korčule s  Dubrovnikom te dalje s Hvarom, Visom i Splitom. Radi lakšeg razumijevanja ove problematike naglašeno je da su potrebne uzletno-sletne površine dijelovi već postojećih plovnih putova, jer bi procedura utvrđivanja novih dodatno usporilo realizaciju ovakvih projekata te je istaknuto kako se   avion od trenutka kontakta s morem u svakom smislu tretira kao i brod.

Grad Dubrovnik je u svojoj prostorno-planskoj dokumentaciji već odredio poziciju aerodroma na moru na Batahovini , a moguća su i neka druga rješenja unutar lučkih područja luka otvorenih za javni promet. Lokacija aerodroma na otoku Lastovu u Ublima nalazi se također unutar lučkog područja luke otvorene za javni promet te je rješenje na otoku Lastovu prilično izvjesno.

Moguće poteškoće oko određivanja lokacije aerodroma na moru očekuju se u Korčuli gdje se lučko područje luke otvorene za javni promet preklapa sa zonom zaštite graditeljske baštine grada Korčule. U ovom slučaju je  naglašen negativan stav Konzervatorskog odjela za rješenjem aerodroma unutar zaštićenog područja.

Moguća rješenja trenutačno se moraju tražiti unutar lučkih područja luka otvorenih za javni promet. Takva su tumačenja dobivena od  nekadašnjih ministarstava mora, prometa i infrastrukture te   zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Rješenja izvan ovih područja moguće je tražiti i odrediti izmjenama prostorno-planske dokumentacije što iziskuje duži vremenski period i vjerojatno odustajanje ovih sada zainteresiranih kompanija.

  • Tekst i fotografija preuzeti sa http://edubrovnik.org/novost.php?id=3608

Komentiraj