Uloga gradonačelnika i načelnika u izradi Županijske razvojne strategije

Dana 28. svibnja 2010. godine Župan Nikola Dobroslavić održao je radni sastanak s gradonačelnicima i načelnicima općina u Županiji na kojemu ih je izvjestio o tijeku izrade Županijske razvojne strategije te ih je upoznao o njihovoj ulozi u njenoj izradi.

Institut za međunarodne odnose iz Zagreba, uz tehničku potporu županijske razvojne agencije DUNEA, započeo je s izradom strategije Županije od 2010.-2013. godine. Planirano je da strategija bude završena pet mjeseci od početka rada.

Na sastanku se razgovaralo i o formiranju Županijskog partnerskog vijeća koje će sačinjavati od 50 do 60 članova – predstavnika javnosti iz svih dijelova društva. Uz Partnersko vijeće u izradi strategije razvoja sudjeluje Županijska radna skupa koju čini do 30 članova i to stručnjaka iz različitih odjela uprave Županije i radni tim koji čine konzultanti Instituta za međunarodne odnose.

Županijska razvojna strategija temeljni je planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake jedinice regionalne samoupravei zamišljena je kao nastavak regionalnih operativnih programa (ROP).  Prema Strategiji regionalnog razvoja Hrvatske razvojne strategije županija izrađuju se na razdoblje od sedam godina, ali će se prve strategije napraviti za razdoblje od tri godine i to kako bi se programski ciklus poklopio s onim Europske unije.

(Tekst i fotografija preuzeti sa www.edubrovnik.org)