Umro akademik Ivo Padovan

U Zagrebu je u 88. godini preminuo akademik Ivo Padovan, istaknuti medicinski stručnjak, redoviti član Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i njezin višegodišnji potpredsjednik i predsjednik

1922. – 2010.

Ivo Padovan se rodio 11. veljače 1922. u Blatu na Korčuli gdje je završio osnovnu školu. Klasičnu gimnaziju polazio je u Dubrovniku i Zagrebu, a medicinu je studirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1950. specijalizirao otorinolaringologiju. Od 1952. godine radio je na ORL odjelu Opće bolnice „Dr. Mladen Stojanović” (danas Bolnica Sestara milosrdnica), a od 1966. do 1988. godine bio je predstojnik ORL klinike Medicinskog fakulteta u toj bolnici. Usavršavao se na brojnim klinikama u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Velikoj Britaniji, SAD, Kanadi i Rusiji.

Stečena znanja i iskustva na najbolji je način nastojao primijeniti u kliničkom radu: bio je jedan od utemeljitelja kliničke audiometrije, a bavio se dijagnostikom i terapijom malignih tumora te plastično-rekonstruktivnom kirurgijom.

Izradio je pilot projekt prema kojemu je 1966. u Hrvatskoj osnovana Liga za borbu protiv raka. Jedan je od osnivača Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti otvorenog 1968. godine u Zagrebu.

Prema projektima na kojima je radio izrađen je aparat AUDIOSTROB-PADOVAN za dijagnostiku respiratornih organa i fiziologiju generatora glasa. Kao pokretač i organizator u rješavanju stručnih medicinskih i općezdravstvenih problema, profesor Padovan bio je suosnivač Instituta za proučavanje i zaštitu uha i dišnih organa 1961. godine i prvog Zavoda za talasoterapiju i liječenje dišnih organa u Crikvenici.

Akademik Padovan bio je članom mnogih prestižnih stručnih i znanstvenih organizacija u SAD-u, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Švicarskoj, a punih osam godina bio je i članom Vijeća Međunarodne lige protiv raka.

Godine 1975. postao je izvanredni član, a od 1983. bio je redoviti član u Razredu za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1989. bio je tajnik Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije, od 1991. do 1997. godine potpredsjednik, a u dva mandata, u periodu od 1998. do 2004. godine, predsjednik HAZU.

Akademik Padovan objavio je više od 120 znanstvenih i oko 200 stručnih radova te osam knjiga iz područja otorinolaringologije i plastične kirurgije glave i vrata. Bio je glavnim urednikom Medicinske enciklopedije, Medicinskog leksikona i Medicinskog riječnika, osnivač i glavni urednik znanstvenih časopisa Symposia Otorhinolaryngologica i Libri Oncologici.

Za svoje iznimne zasluge u medicinskom i istraživačkom radu akademik Padovan dobio je Nagradu za životno djelo 1983. godine, a za doprinos na području rinoplastike dobio je nagradu Svjetskog kongresa otorinolaringologa.

/Preuzeto sa: Metro-portal/