Upozorenje na toplinske valove

Za Dubrovačko-neretvansku županiju za dane 11. i 13. lipnja predviđa se velika opasnost, a za dan 12. lipnja vrlo velika od toplinskog vala.

Državni hidrometeorološki zavod upozorava na opasnost od toplinskih valova koji mogu djelovati na zdravlje. Za Dubrovačko-neretvansku županiju za dane 11. i 13. lipnja predviđa se velika opasnost, a za dan 12. lipnja vrlo velika od toplinskog vala.

Tekst upozorenja!