Uređenje obale na otoku Vrniku

Naziv projekta:
Uređenje obale na otoku Vrniku

Procijenjena vrijednost projekta:
55.048,13 EUR

Financiranje projekta:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije
Grad Korčula

Opis projekta:
Projektom je planirano uređenje dijela obale i to dodatno popločanje dijela mola koji je u trenutnom stanju izbetoniran kako bi se novoplanirano opločenje poravnalo s opločenjem obale. Novoplanirano opločenje planira se izvesti u skladu sa postojećim (uz zadržavanje jednakog smjera postavljanja, vrste kamena i dimenzija). Mol služi kao glavno pristanište za stanovnike i posjetitelje otoka Vrnika, te se popločanjem povećava sigurnosna i estetska funkcija obale. Također planirano je ukloniti postojeće drvene klupe te postaviti dodatnu urbanu opremu – 4 kamene klupe koje su u skladu sa kamenolomskom i kamenoklesarskom tradicijom otoka te jednu kombiniranu spravu za dječje igralište s morskim motivom čime će se dodatno obogatiti funkcionalnost prostora i omogućiti obiteljima s djecom kvalitetno provođenje vremena uz obalu.