Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradskog muzeja Korčula

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 28/97, 47/99. 35/08, 127/19 i 151/22), članka 47. stavka 1. točke 15. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 13. Statuta Gradskog muzeja Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2024. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statuta Gradskog muzeja Korčula

  1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Gradskog muzeja Korčula koji je donijela ravnateljica Ustanove, a koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
  2. Nakon objave i stupanja na snagu predmetnog Statuta, obvezuje se Gradski muzej Korčula dostaviti Gradu Korčuli jedan primjerak važećeg Statuta.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Zaključak možete preuzeti na poveznici.