Zaključak o osnivanju i imenovanju članova Savjeta za javne površine

KLASA: 029-02/22-01/03
URBROJ: 2117-9-02-22-1

Temeljem članka 80. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 3/18 i 3/21), 6/10), gradonačelnica Grada Korčule, dana 10. ožujka 2022. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o osnivanju i imenovanju članova Savjeta za javne površine

 1. Osniva se Savjet za javne površine Grada Korčule u sljedećem sastavu:
  – Vinka Lozica, predsjednica
  – Ivan Blitvić, zamjenik predsjednice
  – Nikola Roso, tajnik
  – Roberto Kolić,
  – Dragan Curać,
  – Silvano Kapor,
  – Ivan Marelić Maha,
  – Otto Barić,
  – Željka Marunović
 2. Zadaća Savjeta za javne površine je razmotriti problematiku javnih površina u Gradu Korčuli u odnosu na važeće akte, te predložiti gradonačelnici donošenje odgovarajućih akata sukladno zakonu i općim aktima Grada Korčule, vezano za davanje javnih površina u zakup i na korištenje.
 3. Administrativne poslove za Savjet obavljat će Nikola Roso, kao tajnik Savjeta.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Cjeloviti tekst Zaključka možete pronaći na poveznici.