Zaključak o osnivanju Povjerenstva za donošenje kataloga urbane opreme za kontaktnu zonu stare gradske jezgre grada Korčule

KLASA: 022-06/21-01/23
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 2. prosinca 2021.

Na temelju članka 80. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18 i 3/81), gradonačelnica Grada Korčule dana 2. prosinca 2021. godine donijela je

 Z A K L J U Č A K
o osnivanju Povjerenstva za donošenje kataloga urbane opreme za kontaktnu zonu stare gradske jezgre grada Korčule

 1. Osniva se Povjerenstvo za donošenje kataloga urbane opreme za kontaktnu zonu stare gradske jezgre grada Korčule.

 2. U Povjerenstvo se imenuju:
– Marija Šegedin – predsjednica
– Vinka Lozica – zamjenica predsjednice
– Nika Silić Maroević – član
– Otto Barić – član
– Lidija Petković Meter – član
– Vjeran Filippi – član
– Milijana Borojević – član
– Marko Trojan – član
– Ivan Blitvić – član.

 3. Zadaća Povjerenstva je provedba aktivnosti i radnji radi donošenja kataloga urbane opreme za kontaktnu zonu stare gradske jezgre grada Korčule.

Cjeloviti tekst Zaključka možete pronaći ovdje.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.