Zaključak o razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Grada Korčule za razdoblje 2015.-2018.

KLASA: 350-01/18-01/08
URBROJ: 2138/01-01-20-18
Korčula, 31. siječnja 2020.

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 22. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2020. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Grada Korčule za razdoblje 2015.-2018.

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing