Zaključak o smanjenju cijene zakupa javne površine za mjesec prosinac 2020. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

KLASA: 415-01/20-01/02
URBROJ: 2138/01-02-20-17
Korčula, 4. prosinca 2020.

Na temelju članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18,), članka 13. stavka 1. Odluke o zakupu javne površine („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/97, 3/97, 1/99, 5/08 i 8/20) i temeljem Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) (Službeni glasnik Grada Korčule 6/20), gradonačelnik dana 4. prosinca 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o smanjenju cijene zakupa javne površine
za mjesec prosinac 2020. godine
zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

  1. Zakupnici javnih površina sa kojima je Grad Korčula sklopio Ugovore o zakupu javne površine, a koji su trebali zatvoriti objekte temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH o nužnim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke („Narodne novine“ broj 131/2020) oslobođeni su od plaćanja javne površine za mjesec prosinac 2020. godine.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing