Zaključak o smanjenju naknade za koncesijska odobrenja za 2020. godinu zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

Na temelju članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18,), i sukladno Programu mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) (Službeni glasnik Grada Korčule 6/20) gradonačelnik dana 5. listopada 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o smanjenju naknade za koncesijska odobrenja za 2020. godinu
zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

  1. Korisnici koncesijskih odobrenja kojima je Grad Korčula izdao odobrenja za obavljanje djelatnosti na području morske obale, unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske za 2020. godinu, plaćati će ukupno 50% godišnjeg iznosa naknade za koncesijsko odobrenje za 2020. godinu.
  2. Rok dospijeća naknade za koncesijsko odobrenje je 20. listopada 2020. godine.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

 GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.