Zaključak o osnivanju radne skupine za ažuriranje podataka za obračun komunalne  naknade

Na temelju članka 75. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14 ) donosi se

Z A K L J U Č A K
o osnivanju radne skupine za ažuriranje podataka za obračun komunalne  naknade

 1. Osniva se radna skupina za ažuriranje podataka za obračun komunalne naknade, kao radno tijelo gradonačelnika, u sastavu (po položaju):
  – gradonačelnik, kao predsjednik radne skupine
  – zamjenik gradonačelnika
  – predsjednik Gradskog vijeća Grada Korčule
  – pročelnici Upravnih odjela Grada Korčule
  – predsjednici ili zamjenici predsjednika vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora
  – administrativni tajnici gradskih kotara i mjesnih odbora.

2. Zadaća radne skupine je utvrđivanje i provedba organizacija rada i aktivnosti u svrhu ažuriranja podataka za obračuna komunalne naknade u odnosu na postojeću evidenciju i stvarnog stanja u prostoru.

3. Administrativne poslove za radnu skupinu obavljat će stručne službe Grada Korčule

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

        GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Zaključak možete preuzesti OVDJE.