03. 04. 2012. – Audio zapis 12. sjednice Gradskog vijeća

Audio zapis 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule održane 3. travnja 2012. godine
Naziv Trajanje Veličina [kb]
0.1_Otvaranje sjednice i utrdjivanje kvoruma 0:01:32 2.174
0.2_Aktualni sat 0:57:37 81.033
0.3_Utvrđivanje dnevnog reda 0:03:02 4.280
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća 0:00:26 618
2. Konačni prijedlog Pravilnika o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Grada Korčule 0:05:22 7.563
3. Imenovanje ravnatelja Ustanove “Športski objekti Korčula” 0:40:18 56.690
4. Imenovanje članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule 0:03:04 4.322
5. Razrješenje zamjenika predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik 0:10:12 14.363
6. Razrješenje člana Odbora za Statut i Poslovnik 0:01:24 1.977
7. Raspoređivanje sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2012. godini 0:03:05 4.350

1. Konačni prijedlog Pravilnika o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Grada Korčule