Financijska izvješća za Grad Korčula za 2021. godinu

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu utvrđena je obveza objave financijskih izvještaja koje objavljujemo kako slijedi.

Financijska izvješća za 2021. godinu

Financijsko izvješće 01. siječnja 2021. – 31. prosinca 2021.

Bilješke uz financijsko izvješća 01. siječnja 2021. – 31. prosinca 2021.

Referentna stranica 01. siječnja 2021. – 31. prosinca 2021.

Tablice uz bilješke-zadužnice 2021.

Tablice uz bilješke-sudski sporovi 2021.