12. 06. 2012. – Audio zapis 13. sjednice Gradskog vijeća

Audio zapis 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule održane 12. lipnja 2012. godine
Naziv Trajanje Veličina [kb]
0.1_Otvaranje sjednice i utrđivanje kvoruma 0:01:16 958
0.2_Aktualni sat 1:04:14 30.117
0.3_Utvrđivanje dnevnog reda 0:17:28 8.194
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća 0:00:32 254
2. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine 0:27:18 12.801
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu 0:40:53 19.168
4. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule 0:07:00 3.283
5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Dominče” 0:04:34 2.142
6. Zaključak o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grada Korčulu 0:01:37 762
7. Zaključak o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo 0:12:43 5.965

1.