21.12.2011. – Audio zapis 10. sjednice Gradskog vijeća

Audio zapis 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule održane 21. prosinca 2011. godine
Naziv Trajanje Veličina [kb]
0.1_Otvaranje sjednice i utrdjivanje kvoruma 0:00:59 469
0.2_Utvrdjivanje dnevnog reda 0:04:02 1.896
0.3_Aktualni sat 0:40:38 19.055
1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća 0:00:28 225
2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća 0:00:23 180
3. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu 0:10:39 4.996
4. Konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu 1:05:27 30.687
5. Konačni prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu 0:01:53 884
6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju značajnih projekata za koje će se izrada projektne dokumentacije financirati iz sredstava HBOR-a 0:01:42 798
7. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Korčule u 2012. godini 0:07:12 3.379
8. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule u 2012. godini 0:05:53 2.765
9. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule 0:02:27 1.150
10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2012. godini 0:06:12 2.908
11. Izvješće KTD-a „Hober“ d.o.o. o poslovanju za 2010. godinu 1:21:45 38.325
12. Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“ 0:07:44 3.626
13. Izbor članova Odbora za javna priznanja 0:02:15 1.062