Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule – SAŽETAK ZA JAVNOST

Objavljujemo dokumentaciju u vezi s prijedlogom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule. Javna rasprava provest će se u trajanju od 15 dana, od 2. srpnja do 19. srpnja 2010. godine. Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade, održat će se u ponedjeljak 5. srpnja 2010. godine u 18,00 sati u kino dvorani Doma kulture Liburna u Korčuli

TEKSTUALNI DIO
A/ UVOD
B/ ODREDBE ZA PROVOĐENJE

KARTOGRAFSKI PRIKAZI – 1:25000

List 0: Položaj Grada Korčule u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 1:300000

1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
List:1: Korištenje i namjena površina 1:25000

2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
List 2a: Infrastrukturni sustavi – promet – cestovni, pomorski, zračni (1:25000)
List 2b: Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije (1:25000)
List 2c: Infrastrukturni sustavi – elektroenergetika (1:25000)
List 2d: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav – vodoopskrba (1:25000)
List 2e: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda, te obrada skladištenje i odlaganje otpada (1:25000)

3 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
List 3a1: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prirodno nasljeđe (1:25000)
List 3a2: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prirodno nasljeđe: NEM (1:25000)
List 3b: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – kulturna dobra (1:25000)
List 3c1:Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti, ograničenja i posebne mjere (1:25000)
List 3c2: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – pregled planova užeg područja (1:25000)

KARTOGRAFSKI PRIKAZI – 1:5000

4 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
List 4-1a: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Čara (1:5000)
List 4-1b: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Čara (1:5000)
List 4-1c: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Čara (1:5000)
List 4-2: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Pupnat (1:5000)
List 4-3: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Pupnat (1:5000)
List 4-4a: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Račišće (1:5000)
List 4-4b: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Račišće, Kneža (1:5000)
List 4-5: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Ž. Banja (1:5000)
List 4-6a: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Žrnovo (1:5000)
List 4-6b: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Žrnovo (1:5000)
List 4-6c: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Žrnovo (1:5000)
List 4-7: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Žrnovo-Defora (1:5000)
List 4-9: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Badija (1:5000)
List 4-10: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Korčula (1:5000)

2885_kartografska_podjela