Javna rasprava u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja »Polačišta«

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »Polačišta« («Službeni glasnik Grada Korčule», broj  5/18) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja »Polačišta« za javnu raspravu i objavi Javne rasprave KLASA: 350-03/12-01/03, URBROJ: 2138/01-02-18-100, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, kao nositelj izrade, objavljuje

J A V N U   R A S P R A V U
u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja »Polačišta«

1. Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, od 1. listopada 2018. do 30. listopada 2018.
2. Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak, 15. listopada 2018. u velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 11.00 sati. 
3. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »Polačišta« omogućava se u velikoj vijećnici Grada Korčule, svakim radnim danom od 8,00 do 10,00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave.
4. Urbanistički plan uređenja »Polačišta« izrađuje se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »Polačišta«, te će se u javnoj raspravi razmatrati isključivo očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se odnositi na isto.
5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »Polačišta« mogu se podnositi:- upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,    gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule,- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,  – dostavom putem pošte na adresu Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260      Korčula,- predajom u pisarnicu Grada Korčule. 
6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu dostaviti najkasnije do 30. listopada 2018.   Mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koji budu dostavljeni nakon 30. listopada 2018. ili budu napisani nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u obzir.

 

                                                                           v.d. PROČELNIK
Ivan Blitvić, ing. građ.

 

Dokument možete pročitati i na linku.