Javni natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Korčula

Objavljen je Javni natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Korčula. Rok za podnošenje prijava po raspisanom natječaju je 30 dana računajući od dana objave natječaja na službenim stranicama Grada Korčule, www.korcula.hr i na oglasnoj ploči Grada Korčula.

Na temelju članka 20. Odluke o davanju stanova u najam (Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6714 ), raspisuje se

Javni natječaj

za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Korčula

I.

Daje se u najma stan u Korčuli, Ulica Giunio, u prizemlju, površine 22,00 m2 koji se sastoji od sobe, kuhinjske niše, WC-a  i hodnika.

II.

Pravo na prijavu na natječaj imaju hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Grada Korčule najmanje 5 godina pod uvjetom da on ili članovi njegovog obiteljskog domaćinstva:

–          su socijalno ugroženi, nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješe na drugi način,

–          su od interesa za Grad Korčulu, a nemaju riješeno stambeno pitanje prema Odluci Grada

–          da je hrvatski branitelj ili je član obitelji poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja koji nema riješeno stambeno pitanje sukladno posebnim propisima, a nemaju u svom vlasništvu stan ili stambenu zgradu.

Socijalno ugroženom osobom koja nema riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješi na drugi način smatra se osoba koja:

– ima ukupna mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva koja ne prelaze 30% neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini odnosno za samca 35%,

– području Grada Korčule odnosno Republike Hrvatske nema u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu kuću ili stan odnosno drugu imovinu znatnije vrijednosti (poslovni prostor, građevinsko zemljište i sl.),

– ne koristi stan u svojstvu zaštićenog najmoprimca,

– ne stanuje u odgovarajućem stanu s roditeljima ili roditeljima bračnog druga odnosno u odgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili roditelja bračnog druga,

– ne koristi odgovarajući gradski stan,

– da nisu otkupili stan sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

– ne koristi stan ili kuću na temelju posebnog zakona.

III.

Red prvenstva za davanje u najma stana određuje se prema sljedećim mjerilima:

  1. socijalno zdravstveni status podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva,
  2. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
  3. stambene prilike
  4. vrijeme prebivanja na području Grada Korčula,
  5. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj,
  6. prethodna lista reda prvenstva
  7. godine života.

Cijeli tekst Natječaja možete vidjeti OVDJE.

Prijava za natječaj za davanje u najam stana. Obrazac skinuti OVDJE.